• Cena: 10,12 zł

  Mętność jest odwrotnością przezroczystości. Wyrażana jest w NTU. Mętność ma znaczenie, dla jakości wody nie tylko pod względem estetycznym, ale również wiąże się z czystością mikrobiologiczną. Woda do picia nie może mieć mętności powyżej 1 NTU

  Cena: 10,12 zł
 • Cena: 10,12 zł

  Barwa jest to cecha optyczna wody. Wyrażona jest w mg Pt/l.  Podwyższoną barwę wody powodują najczęściej związki manganu i żelaza oraz substancje humusowe.

  Cena: 10,12 zł
 • Cena: 10,12 zł

  Zapach należy do bardzo ważnych wskaźników jakości wody używanej do spożycia,  potrzeb gospodarczych i przemysłu spożywczego. Zapach wody może być wywołany obecnością w niej lotnych związków organicznych, gazów, produktów rozkładu substancji organicznych, ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych.

  Cena: 10,12 zł
 • Cena: 10,12 zł

  Woda naturalna to  roztwór zawierający różne składniki, zarówno naturalne jak i wprowadzone w skutek działalności człowieka. Wskutek różnych procesów pH wody się zmienia.Parametr pH charakteryzuje odczyn roztworu.

  Cena: 10,12 zł
 • Cena: 399,00 zł

  W skład zestawu wchodzą następujące badania: - Mętność- Barwa- Zapach- Smak- Odczyn pH- Przewodność elektrolityczna właściwa(PEW)- Jon amonowy- Azotany- Azotyny- Twardość ogólna- Żelazo ogólne- Mangan- Utlenialność- Liczba bakterii grupy coli- Liczba Escherichia coli- Enterokoki kałowe- Clostridium perfingers- Liczba mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h.

  Cena: 399,00 zł
 • Cena: 229,00 zł

  Badanie mikrobiologiczne informuje o stanie sanitarnym wody. Badamy w wodzie obecność bakterii, które mimo że nie zawsze są chorobotwórcze to wskazują na skażenie wody i obecność innych organizmów chorobotwórczych.

  Cena: 229,00 zł
 • Cena: 10,12 zł

  Barwa jest to cecha optyczna wody. Wyrażona jest w mg Pt/l.  Podwyższoną barwę wody powodują najczęściej związki manganu i żelaza oraz substancje humusowe.

  Cena: 10,12 zł
 • Cena: 163,99 zł

  Bakteria Legionella pneumophilla stanowi bakterię powszechnie występującą w naturalnym środowisku człowieka. Cechują ją – przy sprzyjających warunkach, zdolność do bardzo szybkiego rozmnażania i tworzenia kolonii. Tym co wyróżnia bakterie Legionella jest także doskonała zdolność do przetrwania, przez co ich usuwanie ze środowiska jest bardzo trudne. 

  Cena: 163,99 zł
 • Analiza wody

  Oferujemy akredytowaną analizę wody do spożycia pod kątem obowiązujących wymagań prawnych.

 • Kompleksowość

  Wykonujemy zarówno fizykochemiczne, jak i mikrobiologiczne badania wody. Każde badanie wody pozwala na ocenę najważniejszych wskaźników, mających kluczowy wpływ nie tylko na barwę czy smak wody, ale także na jej bezpieczeństwo zdrowotne.

 • Terminowość

  Działamy sprawnie i terminowo na terenie całej Polski, realizując badania wody oraz scieków między innymi w takich miastach, jak Warszawa, Łódź, Poznań, Kielce, Bydgoszcz, Szczecin, Białystok, Kraków, Katowice, Wrocław oraz Lublin.

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie poboru i wykonania badań fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych wody przeznaczonej do spożycia. Wraz z wynikami, dostarczamy fachowe porównanie z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz przykładowe rozwiązania dotyczące sposobów poprawy jakości wody pitnej. Badamy wodę wodociągową, ze studni kopanych i wierconych (głębinowych), ścieki oraz osady ściekowe.

Jesteśmy w stanie wykonać badanie wody zarówno dla Klientów Indywidualnych, jak i dla różnego rodzaju Podmiotów Publicznych, Zakładów Wodociągowych, Firm Przemysłowych oraz Instytucji Oświaty.

Badanie wody - Analizawody.pl

Analiza wody basenowej

Zależy Państwu na profesjonalnej analizie wody w basenach, pływalniach i kąpieliskach? Nasi wykwalifikowani pracownicy wykonują metodami referencyjnymi wiele rodzajów badań wody basenowej, biorąc pod uwagę aktualne przepisy prawne obowiązujące w Polsce.

Badanie wody ze studni kopanej

Badanie wody ze studni pozwala sprawdzić, czy nadaje się ona do spożywania i używania, czy nie zagraża zdrowiu i życiu ludzi, a także środowisku naturalnemu. Dlatego też oferujemy szybkie i dokładne analizy wody ze studni kopanej; podpowiadamy, jak uzdatnić wodę studzienną.

Badanie wody ze studni głębinowej

Wykorzystują Państwo wodę ze studni głębinowej, która dawno nie była badana? Istnieje ryzyko, że zawiera ona substancje szkodliwe dla zdrowia i życia człowieka oraz niebezpieczne dla środowiska. Lepiej nie zwlekać, ale dla pewności wykonać profesjonalne badanie wody ze studni.

Badania ścieków

Oferujemy kilka zestawów badań ścieków i osadów ściekowych: fizykochemiczną, mikrobiologiczną i paryzotologiczną analizę ścieku. Dzięki nim przedsiębiorstwa wywiązują się ze swojego obowiązku prawnego oraz dowiadują się, czy mogą wykorzystywać ścieki, np. jako nawozy.

Zestawy badań

Oferujemy zestawy badań, w tym badania wody basenowej i badania wody zarobowej do betonu. Zachęcamy do współpracy klientów z Bielska, Warszawy, Łodzi i innych regionów Polski.

Badanie mikrobiologiczne

Badanie mikrobiologiczne wody pozwala ustalić, czy występują w niej niebezpieczne bakterie, a jeśli tak, to w jakiej liczbie, np. bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki kałowe i Clostridium perfingers (łącznie ze sporami). Oferujemy szybkie i profesjonalne mikrobiologiczne badanie wody.

Badanie wody Legionella

Nasze laboratorium wykonuje badanie wody na obecność bakterii z rodzaju Legionella, Są one bardzo groźne dla zdrowia i życia ludzi. Tylko szybkie ich wykrycie i zlikwidowanie gwarantuje bezpieczeństwo osób korzystających z różnego typu pływalni, basenów i kąpielisk.

Jakie badanie wybrać?

Jeśli nie wiedzą Państwo, jakie badanie wybrać, służymy pomocą konsultacyjną. Nasi pracownicy pomogą Państwu dobrać rodzaj badania do posiadanej wody, np. basenowej, ze studni głębinowej, kopanej.