LISTA BADAŃ

Woda ze studni kopanej

Pokazuje 1 - 7 z 7 elementów
 • Cena: 190,00 zł

  W skład zestawu wchodzą następujące badania:- Azotyny - Mętność - Barwa - Zapach - Odczyn pH - Przewodność elektrolityczna właściwa(PEW) - Jon amonowy- Żelazo ogólne  - Glin

  Cena: 190,00 zł
 • Cena: 320,00 zł

  W skład zestawu wchodzą następujące badania:-Azotyny-Barwa-Jon amonowy-Mętność-Odczyn pH-Przewodność-Smak-Zapach-Żelazo ogólne-Glin-Liczba bakterii grupy coli-Liczba Escherichia coli-Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)

  Cena: 320,00 zł
 • Cena: 1 700,00 zł

  W skład zestawu wchodzą następujące badania: -Mętność -Barwa -Zapach -Smak -Odczyn pH -Przewodność elektrolityczna właściwa(PEW), -Jon amonowy, -Azotany, -Azotyny, -Chlor wolny, -Twardość ogólna, -Chlorki, -Siarczany, -Fluorki, -Żelazo, -Mangan, -Glin, -Miedź, -Ołów, -Kadm, -Nikiel, -Selen, -Bor, -Sód, -Potas, -Chrom, -Utlenialność z KMnO4, - cd poniżej

  Cena: 1 700,00 zł
 • Cena: 389,00 zł

  W skład zestawu wchodzą następujące badania: - Mętność - Barwa - Zapach - Smak - Odczyn pH - Przewodność elektrolityczna właściwa(PEW) - Jon amonowy - Azotany - Azotyny - Twardość ogólna - Żelazo ogólne - Mangan - Liczba bakterii grupy coli - Liczba Escherichia coli - Enterokoki kałowe - Clostridium perfingers

  Cena: 389,00 zł
 • Cena: 199,00 zł

  Badanie mikrobiologiczne informuje Nas o stanie sanitarnym wody. Badamy w wodzie obecność bakterii, które mimo że nie zawsze są chorobotwórcze to wskazują na skażenie wody i obecność innych organizmów chorobotwórczych. W skład  zestawu wchodzą następujące badania: - Liczba bakterii grupy coli - Liczba Escherichia coli - Enterokoki kałowe - Clostridium...

  Cena: 199,00 zł
 • Cena: 270,00 zł

  W skład zestawu wchodzą następujące badania: - Mętność - Barwa - Zapach - Odczyn pH - Przewodność elektrolityczna właściwa(PEW) - Jon amonowy - Azotany - Azotyny - Twardość ogólna - Żelazo ogólne - Mangan

  Cena: 270,00 zł
 • Cena: 170,00 zł

  W skład zestawu wchodzą następujące badania:-Liczba bakterii grupy coli-Liczba Escherichia coli-Clostridium perfringens ( łącznie z przetrwalnikami)

  Cena: 170,00 zł
Pokazuje 1 - 7 z 7 elementów

Badanie wody ze studni kopanej

Spożywanie zakażonej, nieczystej wody ze studni kopanej może doprowadzić do wielu negatywnych skutków zdrowotnych u dzieci, młodzieży i dorosłych. Na zły stan wody ze studni wpływa nieodpowiednie jej zabezpieczenie, bliskość szamba i wynawożonych pól uprawnych, a także niekorzystanie z niej przez dłuższy czas.
Dlatego też powinno się przeprowadzać regularne badanie wody ze studni kopanej. Dzięki temu wiadomo, czy trzeba wykonać zabieg dezynfekcji studni.
 
Nasza firma oferuje swoim klientom szeroki wachlarz analiz wody ze studni, a konkretnie:
 • podstawowe fizykochemiczne badanie wody monitoring kontrolny, w czasie którego bada się: mętność, barwę, zapach, odczyn pH, przewodność elektrolityczną właściwą (PEW), jon amonowy, żelazo ogólne, glin, azotyny;
 • badanie wody ze studni głębinowej lub kopanej bądź z sieci wodociągowej monitoring kontrolny podstawowy, które obejmuje wiele czynników, w tym azotyny, przewodność, liczbę bakterii grupy coli, Escherichia coli, Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami);
 • pełne badane wody ze studni głębinowej lub kopanej bądź sieci głębinowej monitoringiem przeglądowy – w jego trakcie bada się wiele pierwiastków i czynników oraz liczbę bakterii np. antymon, cyjanki, ogólną liczbę mikroorganizmów 22±2oC po 72h, potas, ogólny węgiel organiczny (OWO),liczbę bakterii grupy coli, liczbę Escherichia col;
 • badanie wody ze studni monitoring kontrolny poszerzony, pozwalające potwierdzić jakość wody przeznaczonej do spożycia, obejmujące badania m. in. odczynu pH, przewodności elektrolitycznej właściwej, Clostridium perfingers, twardości ogólnej;
 • poszerzone mikrobiologiczne badanie wody i monitoring kontrolny, polegające na analizie tego, czy w wodzie ze studni nie ma bakterii takich jak: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki kałowe, Clostridium perfingers (łącznie ze sporami);
 • poszerzone fizykochemiczne badanie wody  monitoring kontrolny – w jego skład wchodzi badanie dużego zestawu czynników, np. mętności, barwy, zapachu, odczynu pH, jonu amonowego, azotanów, azotynów, przewodności elektrolitycznej właściwej (PEW);
 • podstawowe mikrobiologiczne badanie wody monitoring kontrolny – obejmuje badanie liczby bakterii grupy coli, Escherichia coli i Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami).
 
W ramach analizy wody ze studni zapewniamy szczegółowe porównanie z obowiązującym normami. Można też liczyć na wsparcie doradcze z naszej strony. Wszystko po to, by nasze badanie wody ze studni przełożyło się szybkie uzdatnienie wody.