BADANIE:

ID127: Woda ze studni głębinowej lub kopanej / sieci wodociągowej. Monitoring kontrolny podstawowy.

Studnia głębinowa lub kopana. Monitoring kontrolny wymagany. Badanie pełne podstawowe.

Cena: 320,00 zł

Przewidywany czas realizacji zamówienia:

Data dostawy pojemników do Klienta
(Możesz zaznaczyć kiedy chcesz otrzymać zestaw do poboru)

Data odbioru próbek od Klienta
(Odbieramy próbki od poniedziałku do czwartku)

Wynik

Zaznacz jeżeli potrzebujesz pomocy Próbobiorcy. Standardowy termin wizyty to 7 dni. Możesz podać inny sugerowany, późniejszy termin wizyty. Ostateczny termin zostanie uzgodniony telefonicznie.
Kontynuuj zakupy

Opis badania

W skład zestawu wchodzą następujące badania:


-Azotyny
-Barwa
-Jon amonowy
-Mętność
-Odczyn pH
-Przewodność
-Smak
-Zapach
-Żelazo ogólne
-Glin
-Liczba bakterii grupy coli
-Liczba Escherichia coli
-Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)


Zakres badań został stworzony na podstawie obecnie obowiącujących przepisów prawnych w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

UWAGA! Jeżeli w trakcie analiz w badanej próbce wody zostaną wykryte mikrobiologiczne przekroczenia wartości dopuszczalnych, badanie smaku nie zostanie przeprowadzone. Kwota badania nie ulega zmianie.