LISTA BADAŃ

Badanie wody

na stronę
Pokazuje 25 - 36 z 162 elementów
 • 53.81

  Parametr używany w inżynierii środowiska odpowiadający zużyciu tlenu do utlenienia w warunkach aerobowych (tlenowych) związków organicznych zawartych w ściekach (albo w wodzie) przy udziale mikroorganizmów.

  Cena: 53,81 zł
 • 64.6

  Chlor całkowity jest sumą wolnego chloru i chloru związanego. Ilość związanego chloru oblicza się jako różnicę zmierzonej zawartości chloru całkowitego i wolnego chloru.

  Cena: 64,60 zł
 • 21.53

  Chlor ogólny jest to suma chloru wolny i związanego (chloraminy).

  Cena: 21,53 zł
 • 17

  Chlor wolny używany jest w instalacjach do uzdatniania wody, na ostatnim etapie procesu, gdzie w reakcji gazowego chloru z wodą tworzy się, posiadający silne właściwości dezynfekujące, kwas podchlorawy oraz HCl.

  Cena: 17,00 zł
 • 17

  Chlor związany tworzącym się w reakcji amoniaku i podchlorynu sodu.

  Cena: 17,00 zł
 • 269.06

  Chlorek winylu C2H3Cl (chloroeten) jest to organiczny związek chemiczny, chlorowcopochodna etenu. Występuje w postaci bezbarwnego gazu o słodkim zapachu. Substancja skrajnie łatwo palna, toksyczna, rakotwórcza.

  Cena: 269,06 zł
 • 30.2

  Jony chlorkowe są obecne we wszystkich wodach naturalnych w stężeniach zależnych od pochodzenia geologicznego i geograficznego. Normalne stężenie chlorków w wodach gruntowych wynosi ok. 10÷30 mg/l. Wysokie stężenie chlorków może wywoływać niekorzystne skutki dla betonu, stali itp. Szkodliwe efekty oddziaływania chlorków zależne są od twardości wody. 

  Cena: 30,20 zł
 • 33.99

  Chrom jest pierwiastkiem mało rozpowszechnionym w przyrodzie. W naturalnych wodach podziemnych chrom występuje bardzo rzadko. Natomiast wody powierzchniowe mogą zawierać chrom pochodzący z różnego rodzaju ścieków przemysłowych. 

  Cena: 33,99 zł
 • 64.58

  Parametr używany podobnie jak BZT do oceny stanu wody lub ścieków, interpretowany jako ilość tlenu potrzebna do utlenienia zawartych związków organicznych i nieorganicznych. 

  Cena: 64,58 zł
 • 40.9

  Jest to bakteria beztlenowa. Jest wszechobecna w środowisku i może być odnaleziona jako normalny składnik kompostu, osadu dennego czy układu pokarmowego człowieka i innych kręgowców, ale również owadów czy gleby.

  Cena: 40,90 zł
 • 61.35

  Cyjanki występują w wodach naturalnych bardzo rzadko, jedynie w przypadku zanieczyszczenia tych wód ściekami z galwazerni, gazowni, zakładów obróbki metali itp. Cyjanki charakteryzują się tak bardzo wysoką toksycznością, że w zasadzie ścieki zawierające cyjanki nie powinny być odprowadzane do wód powierzchniowych.

  Cena: 61,35 zł
 • 23.68

  Cyna (Sn) należy do grupy węglowców; tworzy 3 odmiany alotropowe.

  Cena: 23,68 zł
Pokazuje 25 - 36 z 162 elementów

Realizacja zlecenia

Pomocne informacje

DANE KONTAKTOWE

Ul. Słowackiego 28/1p
43-502 Czechowice-Dziedzice

Kom. 530 986 245
Tel. 33 818 84 65


biuro@analizawody.pl

Poniedziałek-Czwartek 9.00-17.00
Piątek 7.00-15.00