LISTA BADAŃ

Badanie wody

na stronę
Pokazuje 25 - 36 z 162 elementów
 • 71.99

  Parametr używany w inżynierii środowiska odpowiadający zużyciu tlenu do utlenienia w warunkach aerobowych (tlenowych) związków organicznych zawartych w ściekach (albo w wodzie) przy udziale mikroorganizmów.

  Cena: 71,99 zł
 • 45.99

  Chlor ogólny jest to suma chloru wolny i związanego (chloraminy).

  Cena: 45,99 zł
 • 23.99

  Chlor wolny używany jest w instalacjach do uzdatniania wody, na ostatnim etapie procesu, gdzie w reakcji gazowego chloru z wodą tworzy się, posiadający silne właściwości dezynfekujące, kwas podchlorawy oraz HCl.

  Cena: 23,99 zł
 • 23.99

  Chlor związany tworzącym się w reakcji amoniaku i podchlorynu sodu.

  Cena: 23,99 zł
 • 349.99

  Chlorek winylu C2H3Cl (chloroeten) jest to organiczny związek chemiczny, chlorowcopochodna etenu. Występuje w postaci bezbarwnego gazu o słodkim zapachu. Substancja skrajnie łatwo palna, toksyczna, rakotwórcza.

  Cena: 349,99 zł
 • 40.99

  Jony chlorkowe są obecne we wszystkich wodach naturalnych w stężeniach zależnych od pochodzenia geologicznego i geograficznego. Normalne stężenie chlorków w wodach gruntowych wynosi ok. 10÷30 mg/l. Wysokie stężenie chlorków może wywoływać niekorzystne skutki dla betonu, stali itp. Szkodliwe efekty oddziaływania chlorków zależne są od twardości wody. 

  Cena: 40,99 zł
 • 45.99

  Chrom jest pierwiastkiem mało rozpowszechnionym w przyrodzie. W naturalnych wodach podziemnych chrom występuje bardzo rzadko. Natomiast wody powierzchniowe mogą zawierać chrom pochodzący z różnego rodzaju ścieków przemysłowych. 

  Cena: 45,99 zł
 • 84.99

  Parametr używany podobnie jak BZT do oceny stanu wody lub ścieków, interpretowany jako ilość tlenu potrzebna do utlenienia zawartych związków organicznych i nieorganicznych. 

  Cena: 84,99 zł
 • 54.99

  Jest to bakteria beztlenowa. Jest wszechobecna w środowisku i może być odnaleziona jako normalny składnik kompostu, osadu dennego czy układu pokarmowego człowieka i innych kręgowców, ale również owadów czy gleby.

  Cena: 54,99 zł
 • 79.99

  Cyjanki występują w wodach naturalnych bardzo rzadko, jedynie w przypadku zanieczyszczenia tych wód ściekami z galwazerni, gazowni, zakładów obróbki metali itp. Cyjanki charakteryzują się tak bardzo wysoką toksycznością, że w zasadzie ścieki zawierające cyjanki nie powinny być odprowadzane do wód powierzchniowych.

  Cena: 79,99 zł
 • 45.99

  Cyna (Sn) należy do grupy węglowców; tworzy 3 odmiany alotropowe.

  Cena: 45,99 zł
 • 45.99

  Cynk może dostać się do wody drogą naturalną podczas przepływu wody przez warstwy gruntu. W większości przypadków źródło cynku stanowią ścieki. Źródłem cynku może być również korozja metali. Jego występowanie w wodzie do picia nie jest pożądane, ze względu na metaliczny smak i mętnienie wody przy zawartości cynku powyżej 5mg/l.

  Cena: 45,99 zł
Pokazuje 25 - 36 z 162 elementów

Realizacja zlecenia

Pomocne informacje

DANE KONTAKTOWE

Ul. Chochołowska 28/213 IIp.
43-346 Bielsko-Biała

Kom. 530 986 245
Tel. 33 818 84 65


biuro@analizawody.pl

Poniedziałek-Czwartek 9.00-17.00
Piątek 7.00-15.00
Bezpieczne płatności