• 14.99

  Mętność jest odwrotnością przezroczystości. Wyrażana jest w NTU. Mętność ma znaczenie, dla jakości wody nie tylko pod względem estetycznym, ale również wiąże się z czystością mikrobiologiczną. Woda do picia nie może mieć mętności powyżej 1 NTU

  Cena: 14,99 zł
 • 13.99

  Barwa jest to cecha optyczna wody. Wyrażona jest w mg Pt/l.  Podwyższoną barwę wody powodują najczęściej związki manganu i żelaza oraz substancje humusowe.

  Cena: 13,99 zł
 • 10.2

  Zapach należy do bardzo ważnych wskaźników jakości wody używanej do spożycia,  potrzeb gospodarczych i przemysłu spożywczego. Zapach wody może być wywołany obecnością w niej lotnych związków organicznych, gazów, produktów rozkładu substancji organicznych, ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych.

  Cena: 10,20 zł
 • 10.2

  Woda naturalna to  roztwór zawierający różne składniki, zarówno naturalne jak i wprowadzone w skutek działalności człowieka. Wskutek różnych procesów pH wody się zmienia.Parametr pH charakteryzuje odczyn roztworu.

  Cena: 10,20 zł
 • 399,00 zł

  W skład zestawu wchodzą następujące badania: - Mętność- Barwa- Zapach- Smak- Odczyn pH- Przewodność elektrolityczna właściwa(PEW)- Jon amonowy- Azotany- Azotyny- Twardość ogólna- Żelazo ogólne- Mangan- Utlenialność- Liczba bakterii grupy coli- Liczba Escherichia coli- Enterokoki kałowe- Clostridium perfingers- Liczba mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h.

  Cena: 399,00 zł
 • 229,00 zł

  Badanie mikrobiologiczne informuje o stanie sanitarnym wody. Badamy w wodzie obecność bakterii, które mimo że nie zawsze są chorobotwórcze to wskazują na skażenie wody i obecność innych organizmów chorobotwórczych.

  Cena: 229,00 zł
 • 209,10 zł

  Bakteria Legionella pneumophilla stanowi bakterię powszechnie występującą w naturalnym środowisku człowieka. Cechują ją – przy sprzyjających warunkach, zdolność do bardzo szybkiego rozmnażania i tworzenia kolonii. Tym co wyróżnia bakterie Legionella jest także doskonała zdolność do przetrwania, przez co ich usuwanie ze środowiska jest bardzo trudne. 

  Cena: 209,10 zł
 • 329,00 zł

  skład zestawu wchodzą następujące badania: - mętność,- barwa,- zapach,- smak,- przewodność elektrolityczna właściwa (PEW),- ph,- glin, - żelazo,- Liczba bakterii grupy coli,- Liczba Escherichia coli,- Liczba mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h, - Enterokoki kałowe. 

  Cena: 329,00 zł
 • Analiza wody

  Oferujemy akredytowaną analizę wody do spożycia pod kątem obowiązujących wymagań prawnych.

 • Kompleksowość

  Wykonujemy zarówno fizykochemiczne, jak i mikrobiologiczne badania wody. Każde badanie wody pozwala na ocenę najważniejszych wskaźników, mających kluczowy wpływ nie tylko na barwę czy smak wody, ale także na jej bezpieczeństwo zdrowotne.

 • Terminowość

  Działamy sprawnie i terminowo na terenie całej Polski, realizując badania wody oraz scieków między innymi w takich miastach, jak Warszawa, Łódź, Poznań, Kielce, Bydgoszcz, Szczecin, Białystok, Kraków, Katowice, Wrocław oraz Lublin.

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie poboru i wykonania badań fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych wody przeznaczonej do spożycia. Wraz z wynikami, dostarczamy fachowe porównanie z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz przykładowe rozwiązania dotyczące sposobów poprawy jakości wody pitnej. Badamy wodę wodociągową, ze studni kopanych i wierconych (głębinowych), ścieki oraz osady ściekowe.

Jesteśmy w stanie wykonać badanie wody zarówno dla Klientów Indywidualnych, jak i dla różnego rodzaju Podmiotów Publicznych, Zakładów Wodociągowych, Firm Przemysłowych oraz Instytucji Oświaty.