BADANIE:

Pełna analiza i badanie wody w basenach - ID 179

Woda basenowa. Badanie fizykochemiczne

Cena: 945,00 zł

Przewidywany czas realizacji zamówienia:

Data dostawy pojemników do Klienta
(Możesz zaznaczyć kiedy chcesz otrzymać zestaw do poboru)

Data odbioru próbek od Klienta
(Odbieramy próbki od poniedziałku do czwartku)

Wynik

Zaznacz jeżeli potrzebujesz pomocy Próbobiorcy. Standardowy termin wizyty to 7 dni. Możesz podać inny sugerowany, późniejszy termin wizyty. Ostateczny termin zostanie uzgodniony telefonicznie.
Kontynuuj zakupy

Opis badania

Badania w zestawie:

-Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 stopni po 48h
-Liczba Escherichia coli
-Liczba Pseudomonas aeruginosa
-Liczba gronkowców koagulazododatnich
-Legionella sp.
-pH
-Potencjał Redox
-Chlor wolny
-Chlor związany
-Chloroform
-Suma THM
-Mętność
-Azotany (NO3-)
-Utlenialność
-Glin
-Żelazo
-Ozon
-Kwas izocyjanurowy

UWAGA!
Badane parametry są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, jednak uzależnione są od środków stosowanych do dezynfekcji pływalni.
Indywidualną ofertę cenową możemy przygotować po otrzymaniu zatwierdzonego Harmonogramu badań.
Badanie liczby Legionellla sp. można kupić 
TUTAJ (wykonuje się je gdy temperatura wody w niecce basenowej jest wyższa lub równa 30 stopni C).
Badanie Ogólnej liczby mikroorganizmów w 36 stopniach po 48h nie wykonuje sie w przypadku pływalni odkrytych.