LISTA BADAŃ

Badanie ścieków

na stronę
Pokazuje 73 - 83 z 83 elementów
 • 345

  TŁUSZCZE – są to pozostałości oleju lub tłuszczu, które wraz z wodą i nieczystościami są spuszczane do rur. Wprowadzenie tłuszczu do systemów kanalizacyjnych powoduje szereg problemów eksploatacyjnych oraz wpływa negatywnie na pracę oczyszczalni ścieków. Tłuszcze wytwarzane są głównie w gospodarstwach domowych oraz w gastronomii.

  Cena: 345,00 zł
 • 24.99

  Wanad (V) jest to pierwiastech chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym. Występują przypadki przemysłowego i środowiskowego zatrucia wanadem (uszkodzenie nerek, podrażnienie błon śluzowych układu oddechowego i pokarmowego).

  Cena: 24,99 zł
 • 34.99

  Jony wapnia decydują o twardości wody, a więc jednocześnie o jej przydatności do celów przemysłowych. Związki wapnia mogą pochodzić również  z zanieczyszczeń w formie opadów lub ścieków przemysłowych(fabryki sody, garbarnie, celulozownie siarczynowe).

  Cena: 34,99 zł
 • 109.99

  Indeks oleju mineralnego. Z uwagi na coraz większą ilość węglowodorów ropopochodnych w środowisku przyrodniczym konieczne jest monitorowanie ich obecności w wodach, glebach i ściekach.

  Cena: 109,99 zł
 • 10.99

  Zapach należy do bardzo ważnych wskaźników jakości używanej do spożycia, potrzeb gospodarczych i przemysłu spożywczego. Zapach może być wywołany obecnością lotnych związków organicznych, gazów, produktów rozkładu substancji organicznych, ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych.

  Cena: 10,99 zł
 • 40.9

  Zasadowość ogólna jest to zdolność wody do zobojętniania kwasów. Wywołana jest ona obecnością w wodzie wodorowęglanów i węglanów, głównie metali alkalicznych wapnia i magnezu oraz wodorotlenków, w przypadku wód o pH powyżej 8,3.

  Cena: 40,90 zł
 • 54.99

  Zawartość azotu amonowego

  Cena: 54,99 zł
 • 75.99

  Zawartość azotu ogólnego

  Cena: 75,99 zł
 • 32.99

  W ściekach występują zawiesiny o rożnym stopniu rozproszenia. Skład chemiczny zawiesin zależy od rodzaju ścieków, systemu kanalizacyjnego itp. W ściekach miejskich cząstki zawiesin łatwo opadających stanowią 60-65% ogólnej ilości zawiesin.

  Cena: 32,99 zł
 • 32.99

  Zawiesina łatwoopadająca

  Cena: 32,99 zł
 • 34.99

  Związki żelaza często występują w ściekach przemysłowych oraz w wodach kopalnianych. Mogą one także pochodzić z korozji rur i zbiorników żelaznych. Przy dużej zawartości żelaza powstają osady wodorotlenku żelaza(III). 

  Cena: 34,99 zł
Pokazuje 73 - 83 z 83 elementów

Realizacja zlecenia

Pomocne informacje

DANE KONTAKTOWE

Ul. Słowackiego 28/1p
43-502 Czechowice-Dziedzice

Kom. 530 986 245
Tel. 33 818 84 65


biuro@analizawody.pl

Poniedziałek-Czwartek 9.00-17.00
Piątek 7.00-15.00