LISTA BADAŃ

Badanie ścieków

na stronę
Pokazuje 73 - 84 z 84 elementów
 • 23.68

  Tytan (Ti) to pierwiastek chemiczny należący do grupy metali przejściowych w układzie okresowym.

  Cena: 23,68 zł
 • 340

  TŁUSZCZE – są to pozostałości oleju lub tłuszczu, które wraz z wodą i nieczystościami są spuszczane do rur. Wprowadzenie tłuszczu do systemów kanalizacyjnych powoduje szereg problemów eksploatacyjnych oraz wpływa negatywnie na pracę oczyszczalni ścieków. Tłuszcze wytwarzane są głównie w gospodarstwach domowych oraz w gastronomii.

  Cena: 340,00 zł
 • 23.68

  Wanad (V) jest to pierwiastech chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym. Występują przypadki przemysłowego i środowiskowego zatrucia wanadem (uszkodzenie nerek, podrażnienie błon śluzowych układu oddechowego i pokarmowego).

  Cena: 23,68 zł
 • 33.99

  Jony wapnia decydują o twardości wody, a więc jednocześnie o jej przydatności do celów przemysłowych. Związki wapnia mogą pochodzić również  z zanieczyszczeń w formie opadów lub ścieków przemysłowych(fabryki sody, garbarnie, celulozownie siarczynowe).

  Cena: 33,99 zł
 • 107.63

  Indeks oleju mineralnego. Z uwagi na coraz większą ilość węglowodorów ropopochodnych w środowisku przyrodniczym konieczne jest monitorowanie ich obecności w wodach, glebach i ściekach.

  Cena: 107,63 zł
 • 10.2

  Zapach należy do bardzo ważnych wskaźników jakości używanej do spożycia, potrzeb gospodarczych i przemysłu spożywczego. Zapach może być wywołany obecnością lotnych związków organicznych, gazów, produktów rozkładu substancji organicznych, ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych.

  Cena: 10,20 zł
 • 40.9

  Zasadowość ogólna jest to zdolność wody do zobojętniania kwasów. Wywołana jest ona obecnością w wodzie wodorowęglanów i węglanów, głównie metali alkalicznych wapnia i magnezu oraz wodorotlenków, w przypadku wód o pH powyżej 8,3.

  Cena: 40,90 zł
 • 53.81

  Zawartość azotu amonowego

  Cena: 53,81 zł
 • 75.34

  Zawartość azotu ogólnego

  Cena: 75,34 zł
 • 32.29

  W ściekach występują zawiesiny o rożnym stopniu rozproszenia. Skład chemiczny zawiesin zależy od rodzaju ścieków, systemu kanalizacyjnego itp. W ściekach miejskich cząstki zawiesin łatwo opadających stanowią 60-65% ogólnej ilości zawiesin.

  Cena: 32,29 zł
 • 32.29

  Zawiesina łatwoopadająca

  Cena: 32,29 zł
 • 33.99

  Związki żelaza często występują w ściekach przemysłowych oraz w wodach kopalnianych. Mogą one także pochodzić z korozji rur i zbiorników żelaznych. Przy dużej zawartości żelaza powstają osady wodorotlenku żelaza(III). 

  Cena: 33,99 zł
Pokazuje 73 - 84 z 84 elementów