Badanie wody - Legionella

Sprawdź obecność bakterii Legionella w wodzie

Legionelloza to choroba zakaźna, wywoływana przez bakterie z rodzaju Legionella, gram-ujemne pałeczki. Schorzenie to na ogół jest kojarzone z gorączką Pontiak, jednak te niebezpieczne mikroorganizmy mogą również przyczyniać się do rozwoju chorób układu oddechowego, w tym między innymi zapalenia płuc. Obowiązek mikrobiologicznego badania wody w kierunku obecności Legionella został wprowadzony 1 stycznia 2008 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożywania przez ludzi.

Bakterie z rodzaju Legionella są dość mocno rozpowszechnione w otaczającym nas środowisku – wykryto je między innymi w wodzie pitnej, zbiornikach wodnych, wieżach chłodniczych, a nawet w ziemi pochodzącej z wyrobisk. Może pochodzić również z takich miejsc jak pływalnia czy brodzik. Źródłem zakażenia pałeczkami tych mikroorganizmów najczęściej są jednak instalacje wody ciepłej, a niekiedy także sitka prysznicowe, kurki czerpalne, nawilżacze oraz urządzenia klimatyzacyjne. Do wczesnych oznak Legionellozy zalicza się objawy grypopodobne, a więc bóle głowy, utrata apetytu, bóle mięśniowo-stawowe oraz ogólne złe samopoczucie. Zakażeniom może towarzyszyć ponadto biegunka oraz ból brzucha.

Mikrobiologiczne badanie wody w kierunku obecności Legionella z pływalni, brodzika czy innych miejsc, jest jednym z istotniejszych badań mikrobiologicznych, gdyż pozwala na wykrycie pałeczek tych groźnych bakterii, a tym samym na zapobieganie zakażeniom. Ze względu na obowiązujące przepisy prawa oraz konieczność oceny skażenia bakteriami z rodzaju Legionella, próbki pobrane do badań powinny pochodzić z różnych punktów sieci wodociągowej. Najczęściej pobiera się je z punktów zlokalizowanych na odcinkach zasilających całą instalację, z miejsc położonych w najdalszych odcinkach instalacji, a także z punktów znajdujących się na powrocie wody cyrkulacyjnej. Przeprowadzamy również badania fizykochemiczne wody z pływalni czy z brodzika.

Warto podkreślić, że największe ryzyko występowania bakterii z rodzaju Legionella jest związane z instalacjami wody ciepłej. Wysoka temperatura, obecność osadów oraz brak recyrkulacji – czynniki te sprzyjają namnażaniu się tych chorobotwórczych mikroorganizmów, dlatego monitoring wody w kierunku pałeczek Legionella jest bardzo istotny.