LISTA BADAŃ

Badanie wody butelkowanej, do betonu, inne - zestawy

na stronę
Pokazuje 1 - 12 z 32 elementów
 • 632.99

  Badanie zwierciadło wód podziemnych. Badanie zwierciadło wód podziemnych. Badanie ilości wód podziemnych, koniecznych dla oceny stanu ilościowego ii chemicznego tych wód.W skład badania wchodzi:-poziom lustra wody- poziom dynamiczny zwierciadła wód podziemnych-poziom statyczny zwierciadła wód podziemnych

  Cena: 632,99 zł
 • 159.99

  W skład zestawu wchodzą następujące badania:- mętność,- barwa,- zapach,- przewodność elektrolityczna właściwa (PEW),- ph.

  Cena: 159,99 zł
 • 349.99

  W skład zestawu wchodzą następujące badania:- mętność,- barwa,- zapach,- smak,- przewodność elektrolityczna właściwa (PEW),- ph,- Liczba bakterii grupy coli,- Liczba Escherichia coli,- Liczba mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h, - Enterokoki kałowe.

  Cena: 349,99 zł
 • 289.99

  W skład  zestawu wchodzą następujące badania: - Liczba Escherichia coli - Enterokoki kałowe - Pseudomonas aeruginosa - Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48h

  Cena: 289,99 zł
 • 1788.99

  W skład zestawu wchodzą następujące badania: -Mętność -Barwa -Zapach -Smak -Odczyn pH -Przewodność elektrolityczna właściwa(PEW), -Jon amonowy, -Azotany, -Azotyny, -Chlor wolny, -Twardość ogólna, -Chlorki, -Siarczany, -Fluorki, -Żelazo, -Mangan, -Glin, -Miedź, -Ołów, -Kadm, -Nikiel, -Selen, -Bor, -Sód, -Potas, -Chrom, -Utlenialność z KMnO4, - cd poniżej

  Cena: 1 788,99 zł
 • 449.99

  Monitoring kontrolny poszerzony obejmuje analizę następujących parametrów:● mętność,● barwa,● zapach,● smak,● pH,● przewodność elektrolityczna właściwa (PEW),● jon amonowy,● azotany,● azotyny,● twardość ogólna,● żelazo ogólne,● mangan,● utlenialność,● liczba bakterii grupy coli,● liczba Escherichia coli,● enterokoki kałowe,● clostridium perfringens,●...

  Cena: 449,99 zł
 • 297.99

  Badanie mikrobiologiczne informuje o stanie sanitarnym wody. Obejmuje ono sprawdzenie obecności bakterii – zarówno chorobotwórczych, jak i niestanowiących zagrożenia dla człowieka. Ich podwyższona liczba może świadczyć o skażenie wody, a także ryzyku pojawienia się dodatkowych czynników niebezpiecznych.

  Cena: 297,99 zł
 • 319.99

  W skład zestawu wchodzą następujące badania: - Mętność- Barwa- Zapach- Odczyn pH- Przewodność elektrolityczna właściwa(PEW)- Jon amonowy- Azotany- Azotyny- Twardość ogólna- Żelazo ogólne- Mangan- Utlenialność.

  Cena: 319,99 zł
 • 799.99

  W skład zestawu wchodzą następujące badania: - Substancje ropopochodne (Indeks oleju mineralnego) - Suma detergentów niejonowych i anionowych (Surfaktanty anionowe, Surfaktanty niejonowe)- Ekstrakt eterowy - Barwa - Zawiesina ogólna - Zapach - odczyn pH - Substancje humusowe - Chlorki - Siarczany - Ołów - Cynk - Ortofosforany - Azotany- Zasadowość ogólna

  Cena: 799,99 zł
 • 329.99

  Woda do celów energetycznych. Kotły wodne, zamknięte obiegi ciepłownicze (uzupełnianie do  5m3/h)W skład zestawu wchodzą następujące badania: - Odczyn pH - Twardość ogólna - Tlen rozpuszczony - Siarczany - Ortofosforany - Zawiesina ogólna - Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

  Cena: 329,99 zł
 • 388.99

  W skład zestawu wchodzą następujące badania: - Odczyn pH - Twardość ogólna - Zasadowość ogólna - Tlen rozpuszczony - Siarczyny - Żelazo - Ortofosforany - Zawiesina ogólna - Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

  Cena: 388,99 zł
 • 289.99

  W skład zestawu wchodzą następujące badania: - Barwa - Mętność - Odczyn pH - Twardość ogólna - Chlorki - Tlen rozpuszczony - Siarczany - Azot amonowy

  Cena: 289,99 zł
Pokazuje 1 - 12 z 32 elementów

W praktyce sanitarnej szczegółowy zakres badań ustala się na podstawie przeznaczenia wody. Inne będzie miała bowiem woda basenowa, inne woda do betonu (zarobowa) a jeszcze inne – woda do spożycia(woda pitna).

Specjalizując się w wykonywaniu akredytowanych analiz wody, w tym m.in. wody basenowej, oferujemy trzy podstawowe zakresy badań: skrócony, rozszerzony oraz pełny.

W ramach skróconego zakresu badania wody oferujemy oznaczenie następujących wskaźników: mętność, zapach, barwa, odczyn, twardość, przewodność, żelazo ogólne, mangan, jon amonowy, azotany. A w zakresie mikrobiologicznym liczba bakterii grupy coli, escherichia coli, enterokoki kałowe i clostridium perfringens.

Z kolei w ramach rozszerzonej analizy wody badaniu zostają dodatkowo poddane takie parametry, jak: sucha pozostałość, siarczany, azot, chlor, chlorki, siarczany, fosfor ogólny, fluorki, wapń, cynk, glin, miedź, ołów, magnez, utlenialność.

Poza badaniami fizykochemicznymi i mikrobiologicznymi wody surowej, oferujemy również badania rozszerzone wody ze studni (głębinowej), wody basenowej, źródlanej, mineralnej a także wody technologicznej (badanie wody zarobowej do betonu, wody w obiegach chłodniczych i grzewczych itp).

W skład naszej oferty wchodzą zestawy analiz obejmujące badania wody basenowej, zarobowej do betonu i zapraw, ze studni, cystern, analizy mikrobiologiczne i fizykochemiczne, wody do celów energetycznych, instalacji c.o., naturalnych wód mineralnych, a także badanie lodu.

Tylko na podstawie uzyskanej ekspertyzy, spełniającej normy regulowane odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami, można przekonać się, czy dana woda jest zdatna do picia, do użytkowania – jak w przypadku m.in. wody basenowej - bądź czy może być bezpiecznie używana do procesów technologicznych.

Realizacja zlecenia

Pomocne informacje

DANE KONTAKTOWE

Ul. Chochołowska 28/213 IIp.
43-346 Bielsko-Biała

Kom. 530 986 245
Tel. 33 818 84 65


biuro@analizawody.pl

Poniedziałek-Czwartek 9.00-17.00
Piątek 7.00-15.00
Bezpieczne płatności