LISTA BADAŃ

Zestawy

na stronę
Pokazuje 13 - 24 z 32 elementów
 • 879.99

  Zakres badań obejmuje następujące parametry:- Zapach,- Smak,- Przewodność elektryczna właściwa (PEW),- Temperatura,- Azotyny,- Azotany,- Jon amonowy,- ChZT,- Sód,- Wapń,- Magnez,- Żelazo ogólne,- Mangan,- Chlorki,- Wodorowęglany,- Siarczany,- Liczba bakterii grupy coli,- Escherichia coli,- Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h,- Ogólna liczba...

  Cena: 879,99 zł
 • 5037.99

  Zakres badań obejmuje następujące parametry:- Zapach- Smak- Mętność- Barwa- Przewodność elektrolityczna właściwa (PEW)- Temperatura- Odczyn pH- Radionuklidy- Antymon- Arsen,- Bar- Bor- Kadm- Chrom- Miedź- Cyjanki- Fluorki- Ołów- Mangan- Rtęć- Nikiel- AzotanyCD poniżej

  Cena: 5 037,99 zł
 • 899.99

  W skład zestawu wchodzą następujące badania:- Ogólna liczba mikroorganizmów 72h 22st- Ogólna liczba mikroorganizmów 24h 36st- Liczba bakterii grupy coli- Liczba Escherichia coli- Enterokoki kałowe- Pseudomonas aeruginosa- Antymon- Arsen- Bar- Bor- Kadm- Chrom- Miedź- Cyjanki- Fluorki- Ołów- Mangan- Rtęć- Nikiel- Azotany- Selen- Smak

  Cena: 899,99 zł
 • 629.99

  W skład zestawu wchodzą następujące badania:- Temperatura- Odczyn pH- Twardość całkowita- Twardość węglanowa- Chlorki- Siarczany- Żelazo- Mangan- Substancje ropopochodne (indeks oleju mineralnego)- Dwutlenek węgla agresywny

  Cena: 629,99 zł
 • 1798.99

  Radionuklidy to izotopy pierwiastków chemicznych, które emitują promieniowanie jonizujące. Mogą one występować naturalnie w środowisku lub być rezultatem działalności ludzkiej, w tym prac związanych z energetyką jądrową czy przemysłem. Woda pitna może zawierać radionuklidy w różnych ilościach.

  Cena: 1 798,99 zł
 • 289.99

  Badanie mikrobiologiczne lodu stosowanego w gastronomii.- liczba bakterii grupy coli- liczba Escherichia coli- enterokoki kałowe- Clostridium perfingens

  Cena: 289,99 zł
 • 945.99

  Badania w zestawie:-Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 stopni po 48h-Liczba Escherichia coli-Liczba Pseudomonas aeruginosa-Liczba gronkowców koagulazododatnich-Legionella sp.-pH-Potencjał Redox-Chlor wolny-Chlor związany-Chloroform-Suma THM-Mętność-Azotany (NO3-)-Utlenialność-Glin-Żelazo-Ozon-Kwas izocyjanurowy

  Cena: 945,99 zł
 • 279.99

  Wykonujemy mikrobiologiczne badanie wody podstawowe. To najprostszy pakiet testów laboratoryjnych, które pozwalają na sprawdzenie składu i bezpieczeństwa cieczy pitnej. 

  Cena: 279,99 zł
 • 699.99

  W skład zestawu wchodzą następujące badania: - Temperatura - pomiar w terenie - Tlen rozpuszczony - Odczyn pH - Zawiesina ogólna - BZT5 - Fosfor ogólny - Azotyny - Indeks fenolowy (fenole lotne) - Węglowodory ropopochodne (Indeks oleju mineralnego) - Azot amonowy - Chlor całkowity - Cynk - Miedź - Jon amonowy

  Cena: 699,99 zł
 • 499.99

  W skład zestawu wchodzą następujące badania: - Zakwity sinic - Osady smoliste, przedmioty pływające - Liczba Escherichia coli - Liczba enterokoków kałowych

  Cena: 499,99 zł
 • 449.99

  Zakres badań obejmuje następujące parametry:- żelazo ogólne,- mangan,- antymon,- arsen,- bor,- chrom,- kadm,- miedź,- nikiel,- ołów- rtęć,- selen,- sód,- magnez,- srebro

  Cena: 449,99 zł
 • 349.99

  W skład  zestawu wchodzą następujące badania: - Liczba Escherichia coli- Enterokoki kałowe- Pseudomonas aeruginosa- Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48h- Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h

  Cena: 349,99 zł
Pokazuje 13 - 24 z 32 elementów

Realizacja zlecenia

Pomocne informacje

DANE KONTAKTOWE

Ul. Chochołowska 28/213 IIp.
43-346 Bielsko-Biała

Kom. 530 986 245
Tel. 33 818 84 65


biuro@analizawody.pl

Poniedziałek-Czwartek 9.00-17.00
Piątek 7.00-15.00
Bezpieczne płatności