LISTA BADAŃ

Zestawy

na stronę
Pokazuje 13 - 24 z 29 elementów
 • 679

  Zakres badań obejmuje następujące parametry:- Zapach,- Smak,- Przewodność elektryczna właściwa (PEW),- Temperatura,- Azotyny,- Azotany,- Jon amonowy,- ChZT,- Sód,- Wapń,- Magnez,- Żelazo ogólne,- Mangan,- Chlorki,- Wodorowęglany,- Siarczany,- Liczba bakterii grupy coli,- Escherichia coli,- Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h,- Ogólna liczba...

  Cena: 679,00 zł
 • 5037

  Zakres badań obejmuje następujące parametry:- Zapach- Smak- Mętność- Barwa- Przewodność elektrolityczna właściwa (PEW)- Temperatura- Odczyn pH- Radionuklidy- Antymon- Arsen,- Bar- Bor- Kadm- Chrom- Miedź- Cyjanki- Fluorki- Ołów- Mangan- Rtęć- Nikiel- AzotanyCD poniżej

  Cena: 5 037,00 zł
 • 899

  W skład zestawu wchodzą następujące badania:- Ogólna liczba mikroorganizmów 72h 22st- Ogólna liczba mikroorganizmów 24h 36st- Liczba bakterii grupy coli- Liczba Escherichia coli- Enterokoki kałowe- Pseudomonas aeruginosa- Antymon- Arsen- Bar- Bor- Kadm- Chrom- Miedź- Cyjanki- Fluorki- Ołów- Mangan- Rtęć- Nikiel- Azotany- Selen- Smak

  Cena: 899,00 zł
 • 619.99

  W skład zestawu wchodzą następujące badania:- Temperatura- Odczyn pH- Twardość całkowita- Twardość węglanowa- Chlorki- Siarczany- Żelazo- Mangan- Substancje ropopochodne (indeks oleju mineralnego)- Dwutlenek węgla agresywny

  Cena: 619,99 zł
 • 1499

  Inaczej zotopy promieniotwórcze, radioizotopy – odmiany pierwiastków (izotopy), których jądra atomów są niestabilne i samorzutnie ulegają przemianie promieniotwórczej.W skład badania wchodzą następujące parametry:- Tryt- Radon-222- Rad-226- Rad-228- Dawka orientacyjna

  Cena: 1 499,00 zł
 • 220

  Badanie mikrobiologiczne lodu stosowanego w gastronomii.- liczba bakterii grupy coli- liczba Escherichia coli- enterokoki kałowe- Clostridium perfingens

  Cena: 220,00 zł
 • 945

  Badania w zestawie:-Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 stopni po 48h-Liczba Escherichia coli-Liczba Pseudomonas aeruginosa-Liczba gronkowców koagulazododatnich-Legionella sp.-pH-Potencjał Redox-Chlor wolny-Chlor związany-Chloroform-Suma THM-Mętność-Azotany (NO3-)-Utlenialność-Glin-Żelazo-Ozon-Kwas izocyjanurowy

  Cena: 945,00 zł
 • 219

  W skład zestawu wchodzą następujące badania: - Liczba bakterii grupy coli,- Liczba Escherichia coli,- Liczba mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h, - Enterokoki kałowe.

  Cena: 219,00 zł
 • 593

  W skład zestawu wchodzą następujące badania: - Temperatura - pomiar w terenie - Tlen rozpuszczony - Odczyn pH - Zawiesina ogólna - BZT5 - Fosfor ogólny - Azotyny - Indeks fenolowy (fenole lotne) - Węglowodory ropopochodne (Indeks oleju mineralnego) - Azot amonowy - Chlor całkowity - Cynk - Miedź - Jon amonowy

  Cena: 593,00 zł
 • 260

  W skład zestawu wchodzą następujące badania: - Zakwity sinic - Osady smoliste, przedmioty pływające - Liczba Escherichia coli - Liczba enterokoków kałowych

  Cena: 260,00 zł
 • 420

  Zakres badań obejmuje następujące parametry:- żelazo ogólne,- mangan,- antymon,- arsen,- bor,- chrom,- kadm,- miedź,- nikiel,- ołów- rtęć,- selen,- sód,- magnez,- srebro

  Cena: 420,00 zł
 • 294

  W skład  zestawu wchodzą następujące badania: - Liczba Escherichia coli- Enterokoki kałowe- Pseudomonas aeruginosa- Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48h- Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h

  Cena: 294,00 zł
Pokazuje 13 - 24 z 29 elementów

Realizacja zlecenia

Pomocne informacje

DANE KONTAKTOWE

Ul. Słowackiego 28/1p
43-502 Czechowice-Dziedzice

Kom. 530 986 245
Tel. 33 818 84 65


biuro@analizawody.pl

Poniedziałek-Czwartek 9.00-17.00
Piątek 7.00-15.00