Reklamacje


1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wadliwość Usługi (rękojmia), przez okres dwóch lat od dnia spełnienia świadczenia. W wypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą termin wynosi jeden rok.
2. Wszelkie reklamacje związane z Usługą lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
3. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Usługi lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
4. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres biuro@analizawody.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.Pliki do pobrania:

formularz reklamacyjny-odstapienie od umowy. Pobierz plik>>
Certyfikat dbałości o prawa Konsumenta. Pobierz plik>>
Realizacja zlecenia

Pomocne informacje

DANE KONTAKTOWE

Ul. Chochołowska 28/213 IIp.
43-346 Bielsko-Biała

Kom. 530 986 245
Tel. 33 818 84 65


biuro@analizawody.pl

Poniedziałek-Czwartek 9.00-17.00
Piątek 7.00-15.00
Bezpieczne płatności