LISTA BADAŃ

Woda ze studni kopanej

Badanie wody ze studni kopanej

Spożywanie zakażonej, nieczystej wody ze studni kopanej może doprowadzić do wielu negatywnych skutków zdrowotnych u dzieci, młodzieży i dorosłych. Na zły stan wody ze studni wpływa nieodpowiednie jej zabezpieczenie, bliskość szamba i wynawożonych pól uprawnych, a także niekorzystanie z niej przez dłuższy czas.
Dlatego też powinno się przeprowadzać regularne badanie wody ze studni kopanej. Dzięki temu wiadomo, czy trzeba wykonać zabieg dezynfekcji studni.
Pokazuje 1 - 11 z 11 elementów
 • 632.99

  Badanie zwierciadło wód podziemnych. Badanie zwierciadło wód podziemnych. Badanie ilości wód podziemnych, koniecznych dla oceny stanu ilościowego ii chemicznego tych wód.W skład badania wchodzi:-poziom lustra wody- poziom dynamiczny zwierciadła wód podziemnych-poziom statyczny zwierciadła wód podziemnych

  Cena: 632,99 zł
 • 159.99

  W skład zestawu wchodzą następujące badania:- mętność,- barwa,- zapach,- przewodność elektrolityczna właściwa (PEW),- ph.

  Cena: 159,99 zł
 • 349.99

  W skład zestawu wchodzą następujące badania:- mętność,- barwa,- zapach,- smak,- przewodność elektrolityczna właściwa (PEW),- ph,- Liczba bakterii grupy coli,- Liczba Escherichia coli,- Liczba mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h, - Enterokoki kałowe.

  Cena: 349,99 zł
 • 1788.99

  W skład zestawu wchodzą następujące badania: -Mętność -Barwa -Zapach -Smak -Odczyn pH -Przewodność elektrolityczna właściwa(PEW), -Jon amonowy, -Azotany, -Azotyny, -Chlor wolny, -Twardość ogólna, -Chlorki, -Siarczany, -Fluorki, -Żelazo, -Mangan, -Glin, -Miedź, -Ołów, -Kadm, -Nikiel, -Selen, -Bor, -Sód, -Potas, -Chrom, -Utlenialność z KMnO4, - cd poniżej

  Cena: 1 788,99 zł
 • 439.99

  W skład zestawu wchodzą następujące badania: - Mętność- Barwa- Zapach- Smak- Odczyn pH- Przewodność elektrolityczna właściwa(PEW)- Jon amonowy- Azotany- Azotyny- Twardość ogólna- Żelazo ogólne- Mangan- Utlenialność- Liczba bakterii grupy coli- Liczba Escherichia coli- Enterokoki kałowe- Clostridium perfingers- Liczba mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h.

  Cena: 439,99 zł
 • 297.99

  Badanie mikrobiologiczne informuje o stanie sanitarnym wody. Badamy w wodzie obecność bakterii, które mimo że nie zawsze są chorobotwórcze to wskazują na skażenie wody i obecność innych organizmów chorobotwórczych.

  Cena: 297,99 zł
 • 299.99

  W skład zestawu wchodzą następujące badania: - Mętność- Barwa- Zapach- Odczyn pH- Przewodność elektrolityczna właściwa(PEW)- Jon amonowy- Azotany- Azotyny- Twardość ogólna- Żelazo ogólne- Mangan- Utlenialność.

  Cena: 299,99 zł
 • 279.99

  W skład zestawu wchodzą następujące badania: - Liczba bakterii grupy coli,- Liczba Escherichia coli,- Liczba mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h, - Enterokoki kałowe.

  Cena: 279,99 zł
 • 369.99

  skład zestawu wchodzą następujące badania: - mętność,- barwa,- zapach,- smak,- przewodność elektrolityczna właściwa (PEW),- ph,- glin, - żelazo,- Liczba bakterii grupy coli,- Liczba Escherichia coli,- Liczba mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h, - Enterokoki kałowe. 

  Cena: 369,99 zł
 • 1819.99

  W skład zestawu badania wchodzą wszystkie parametry wyszczególnione w Załączniku nr 2 B. Parametry grupy B Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sparwie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz. 2294). 

  Cena: 1 819,99 zł
 • 399.99

  W skład zestawu wchodzą następujące badania:- mętność,- barwa,- zapach,- smak,- przewodność elektrolityczna właściwa (PEW),- ph,- glin, - żelazo,- azotyny, - jon amonowy, - Liczba bakterii grupy coli,- Liczba Escherichia coli,- Liczba mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h, - Enterokoki kałowe.

  Cena: 399,99 zł
Pokazuje 1 - 11 z 11 elementów

Nasza firma oferuje swoim klientom szeroki wachlarz analiz wody ze studni, a konkretnie:
 • podstawowe fizykochemiczne badanie wody monitoring kontrolny, w czasie którego bada się: mętność, barwę, zapach, odczyn pH, przewodność elektrolityczną właściwą (PEW), jon amonowy, żelazo ogólne, glin, azotyny;
 • badanie wody ze studni głębinowej lub kopanej bądź z sieci wodociągowej monitoring kontrolny podstawowy, które obejmuje wiele czynników, w tym azotyny, przewodność, liczbę bakterii grupy coli, Escherichia coli, Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami);
 • pełne badane wody ze studni głębinowej lub kopanej bądź sieci głębinowej monitoringiem przeglądowy – w jego trakcie bada się wiele pierwiastków i czynników oraz liczbę bakterii np. antymon, cyjanki, ogólną liczbę mikroorganizmów 22±2oC po 72h, potas, ogólny węgiel organiczny (OWO),liczbę bakterii grupy coli, liczbę Escherichia col;
 • badanie wody ze studni monitoring kontrolny poszerzony, pozwalające potwierdzić jakość wody przeznaczonej do spożycia, obejmujące badania m. in. odczynu pH, przewodności elektrolitycznej właściwej, Clostridium perfingers, twardości ogólnej;
 • poszerzone mikrobiologiczne badanie wody i monitoring kontrolny, polegające na analizie tego, czy w wodzie ze studni nie ma bakterii takich jak: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki kałowe, Clostridium perfingers (łącznie ze sporami);
 • poszerzone fizykochemiczne badanie wody  monitoring kontrolny – w jego skład wchodzi badanie dużego zestawu czynników, np. mętności, barwy, zapachu, odczynu pH, jonu amonowego, azotanów, azotynów, przewodności elektrolitycznej właściwej (PEW);
 • podstawowe mikrobiologiczne badanie wody monitoring kontrolny – obejmuje badanie liczby bakterii grupy coli, Escherichia coli i Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami).
 
W ramach analizy wody ze studni zapewniamy szczegółowe porównanie z obowiązującym normami. Można też liczyć na wsparcie doradcze z naszej strony. Wszystko po to, by nasze badanie wody ze studni przełożyło się szybkie uzdatnienie wody.

Zachęcamy również do zapoznania sie z Badanie wody ze studni

Realizacja zlecenia

Pomocne informacje

DANE KONTAKTOWE

Ul. Chochołowska 28/213 IIp.
43-346 Bielsko-Biała

Kom. 530 986 245
Tel. 33 818 84 65


biuro@analizawody.pl

Poniedziałek-Czwartek 9.00-17.00
Piątek 7.00-15.00
Bezpieczne płatności