LISTA BADAŃ

Woda ze studni kopanej

Badanie wody ze studni kopanej

Spożywanie zakażonej, nieczystej wody ze studni kopanej może doprowadzić do wielu negatywnych skutków zdrowotnych u dzieci, młodzieży i dorosłych. Na zły stan wody ze studni wpływa nieodpowiednie jej zabezpieczenie, bliskość szamba i wynawożonych pól uprawnych, a także niekorzystanie z niej przez dłuższy czas.
Dlatego też powinno się przeprowadzać regularne badanie wody ze studni kopanej. Dzięki temu wiadomo, czy trzeba wykonać zabieg dezynfekcji studni.
Pokazuje 1 - 11 z 11 elementów
 • 632.99

  Badanie zwierciadło wód podziemnych. Badanie zwierciadło wód podziemnych. Badanie ilości wód podziemnych, koniecznych dla oceny stanu ilościowego ii chemicznego tych wód.W skład badania wchodzi:-poziom lustra wody- poziom dynamiczny zwierciadła wód podziemnych-poziom statyczny zwierciadła wód podziemnych

  Cena: 632,99 zł
 • 159.99

  W skład zestawu wchodzą następujące badania:- mętność,- barwa,- zapach,- przewodność elektrolityczna właściwa (PEW),- ph.

  Cena: 159,99 zł
 • 349.99

  W skład zestawu wchodzą następujące badania:- mętność,- barwa,- zapach,- smak,- przewodność elektrolityczna właściwa (PEW),- ph,- Liczba bakterii grupy coli,- Liczba Escherichia coli,- Liczba mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h, - Enterokoki kałowe.

  Cena: 349,99 zł
 • 1788.99

  W skład zestawu wchodzą następujące badania: -Mętność -Barwa -Zapach -Smak -Odczyn pH -Przewodność elektrolityczna właściwa(PEW), -Jon amonowy, -Azotany, -Azotyny, -Chlor wolny, -Twardość ogólna, -Chlorki, -Siarczany, -Fluorki, -Żelazo, -Mangan, -Glin, -Miedź, -Ołów, -Kadm, -Nikiel, -Selen, -Bor, -Sód, -Potas, -Chrom, -Utlenialność z KMnO4, - cd poniżej

  Cena: 1 788,99 zł
 • 449.99

  Monitoring kontrolny poszerzony obejmuje analizę następujących parametrów:● mętność,● barwa,● zapach,● smak,● pH,● przewodność elektrolityczna właściwa (PEW),● jon amonowy,● azotany,● azotyny,● twardość ogólna,● żelazo ogólne,● mangan,● utlenialność,● liczba bakterii grupy coli,● liczba Escherichia coli,● enterokoki kałowe,● clostridium perfringens,●...

  Cena: 449,99 zł
 • 297.99

  Badanie mikrobiologiczne informuje o stanie sanitarnym wody. Obejmuje ono sprawdzenie obecności bakterii – zarówno chorobotwórczych, jak i niestanowiących zagrożenia dla człowieka. Ich podwyższona liczba może świadczyć o skażenie wody, a także ryzyku pojawienia się dodatkowych czynników niebezpiecznych.

  Cena: 297,99 zł
 • 319.99

  W skład zestawu wchodzą następujące badania: - Mętność- Barwa- Zapach- Odczyn pH- Przewodność elektrolityczna właściwa(PEW)- Jon amonowy- Azotany- Azotyny- Twardość ogólna- Żelazo ogólne- Mangan- Utlenialność.

  Cena: 319,99 zł
 • 279.99

  Wykonujemy mikrobiologiczne badanie wody podstawowe. To najprostszy pakiet testów laboratoryjnych, które pozwalają na sprawdzenie składu i bezpieczeństwa cieczy pitnej. 

  Cena: 279,99 zł
 • 369.99

  Oferujemy zestaw podstawowych testów, które mają na celu sprawdzenie takich parametrów cieczy jak:● mętność,● barwa,● zapach,● smak,● przewodność elektrolityczna właściwa (PEW),● pH,● glin,● żelazo,● liczba bakterii grupy coli,● liczba Escherichia coli,● liczba mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h,● enterokoki kałowe.

  Cena: 369,99 zł
 • 1819.99

  Monitoring przeglądowy – parametry grupy B – obejmuje zakres analiz zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

  Cena: 1 819,99 zł
 • 419.99

  Oferujemy pakiet badań wody – parametrów grupy A. To zestaw monitoringu kontrolnego podstawowego, który pozwala na sprawdzenie, czy ciecz spełnia wymagania stawiane przez obowiązujące przepisy. Wykonujemy takie badania na podstawie dostarczonych nam próbek. Przygotowujemy kompletną analizę, wraz z dokładną wartością poszczególnych substancji i parametrami...

  Cena: 419,99 zł
Pokazuje 1 - 11 z 11 elementów

Nasza firma oferuje swoim klientom szeroki wachlarz analiz wody ze studni, a konkretnie:
 • podstawowe fizykochemiczne badanie wody monitoring kontrolny, w czasie którego bada się: mętność, barwę, zapach, odczyn pH, przewodność elektrolityczną właściwą (PEW), jon amonowy, żelazo ogólne, glin, azotyny;
 • badanie wody ze studni głębinowej lub kopanej bądź z sieci wodociągowej monitoring kontrolny podstawowy, które obejmuje wiele czynników, w tym azotyny, przewodność, liczbę bakterii grupy coli, Escherichia coli, Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami);
 • pełne badane wody ze studni głębinowej lub kopanej bądź sieci głębinowej monitoringiem przeglądowy – w jego trakcie bada się wiele pierwiastków i czynników oraz liczbę bakterii np. antymon, cyjanki, ogólną liczbę mikroorganizmów 22±2oC po 72h, potas, ogólny węgiel organiczny (OWO),liczbę bakterii grupy coli, liczbę Escherichia col;
 • badanie wody ze studni monitoring kontrolny poszerzony, pozwalające potwierdzić jakość wody przeznaczonej do spożycia, obejmujące badania m. in. odczynu pH, przewodności elektrolitycznej właściwej, Clostridium perfingers, twardości ogólnej;
 • poszerzone mikrobiologiczne badanie wody i monitoring kontrolny, polegające na analizie tego, czy w wodzie ze studni nie ma bakterii takich jak: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki kałowe, Clostridium perfingers (łącznie ze sporami);
 • poszerzone fizykochemiczne badanie wody  monitoring kontrolny – w jego skład wchodzi badanie dużego zestawu czynników, np. mętności, barwy, zapachu, odczynu pH, jonu amonowego, azotanów, azotynów, przewodności elektrolitycznej właściwej (PEW);
 • podstawowe mikrobiologiczne badanie wody monitoring kontrolny – obejmuje badanie liczby bakterii grupy coli, Escherichia coli i Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami).
 
W ramach analizy wody ze studni zapewniamy szczegółowe porównanie z obowiązującym normami. Można też liczyć na wsparcie doradcze z naszej strony. Wszystko po to, by nasze badanie wody ze studni przełożyło się szybkie uzdatnienie wody.

Zachęcamy również do zapoznania sie z Badanie wody ze studni

Realizacja zlecenia

Pomocne informacje

DANE KONTAKTOWE

Ul. Chochołowska 28/213 IIp.
43-346 Bielsko-Biała

Kom. 530 986 245
Tel. 33 818 84 65


biuro@analizawody.pl

Poniedziałek-Czwartek 9.00-17.00
Piątek 7.00-15.00
Bezpieczne płatności