Badanie wody ze studni

Badanie wody ze studni

Badanie wody ze studni – dlaczego warto je wykonać?

Elementem niezbędnym do funkcjonowania każdego człowieka jest woda. Nasze ciało w 70% składa się właśnie z niej, a średnio zużywamy jej codziennie około 200 litrów. Woda, którą użytkujemy na co dzień, powinna być czysta i zdrowa, jednak w bardzo wielu gospodarstwach domowych korzystających ze studni głębinowych lub kopanych nie zawsze taka jest. Ich właściciele zdają sobie sprawę z tego, że ujęcie wody znajdujące się pod ziemią może ulegać różnym zanieczyszczeniom. Często wynika to niewłaściwego wykopania, niewystarczającego uszczelnienia lub zbyt rzadkiego korzystania. Zdarza się, że studnie zlokalizowane są też w niewielkiej odległości od pól, na których odbywa się nawożenie, a szkodliwe substancje spływają także do nich. Również bliskość szamba czy kanalizacji może negatywnie wpływać na jakość wody pitnej. W ten sposób powstają różnego rodzaju zakażenia bakteriologiczne i chemiczne zanieczyszczenia wody. Aby nie zaszkodziła człowiekowi, korzystającemu z niej w celach spożywczych, wymaga dezynfekcji i uzdatnienia. Wcześniej jednak warto wykonać specjalistyczne badanie wody w studni pod kątem jej przydatności do spożycia. Pozwoli ono również ocenić wpływ wody na stan instalacji.  

Zanieczyszczenia – jakie mogą wystąpić?

Regularne wykorzystywanie zanieczyszczonej wody ze studni do celów konsumpcyjnych może doprowadzić do problemów zdrowotnych o charakterze nagłym i przewlekłym. Szczególnie narażone są dzieci i osoby starsze. Jakie związki są największym problemem? Najczęściej są to metale ciężkie (np. ołów, rtęć, kadm) i związki pochodzenia organicznego (np. pestycydy, herbicydy, węglowodory). Oprócz tego niebezpieczne działanie mają bakterie chorobotwórcze i wskaźnikowe, takie jak np. Escherichia coli, Enterokoki kałowe.

Kiedy wykonać badanie?

Gdy zmienia się w sposób istotny zakres parametrów fizykochemicznych wody, takich jak: zapach, smak, mętność czy barwa, to wówczas powinno się wykonać badanie wody ze studni. Ponadto warto je zlecić także, gdy w sąsiedztwie znajduje się szambo albo wystąpiły podrażnienia skóry. Weryfikacja jakości wody zalecana jest także, gdy studnia nie była długo wykorzystywana albo wcześniej nie wykonywano podobnych analiz pod kątem przydatności do spożycia.

Na czym polega badanie wody ze studni?

W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi znajduje się zakres wytycznych, jakim analizom należy poddać wodę, aby była ona jakościowo zdatna do spożycia. Ten zakres badań różni się od tych, którym podlega woda tzw. surowa, pochodząca z ujęć podziemnych. Badanie wody ze studni opiera się na przeprowadzeniu analiz laboratoryjnych (fizykochemicznych) pod kątem:

 • barwy,

 • mętności,

 • zapachu,

 • smaku,

 • pH,

 • przewodności,

 • obecności: jonów amonowych, azotanów, azotynów, żelaza, manganu, chloru wolnego (jeśli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami), glinu (gdy jego związki używa się jako koagulanty lub gdy jest pochodzenia naturalnego) oraz sumy chloranów i chlorynów (w przypadku dezynfekcji wody dwutlenkiem chloru).

Oprócz tego wykonuje się badanie mikrobiologiczne wody, które ma dać informację o stanie zasiedlenia ujęcia  drobnoustrojami. Oznacza się w nim tzw. bakterie wskaźnikowe. Ich obecność lub ilość świadczy o występowaniu niepożądanych zjawisk w badanej studni. Może np. oznaczać trwałe zakażenie studni lub świadczyć o przesiąkaniu wód podskórnych. Woda z przydomowego ujęcia zazwyczaj jednak badana jest w zakresie:

 • bakterii grupy coli,

 • pałeczek Legionella

 • Escherichia coli,

 • Enterokoki kałowe,

 • ogólnej ilości mikroorganizmów w 22°C po 72 h.

Często dodatkowo to badanie rozszerza się jeszcze o Pseudomonas aeruginosa (bakteria ropy błękitnej).

Jak przygotować próbkę i gdzie wykonać analizę wody?

Wodę ze studni można przebadać w lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej (sanepid), oddać próbkę do wyspecjalizowanego laboratorium lub do firmy zajmującej się uzdatnianiem wody. W przypadku samodzielnego poboru próbki do analizy, zaopatrzyć się można w specjalną termopaczkę, zawierającą m.in.:

 • pojemnik służący do pobrania próby fizykochemicznej o pojemności 1 l (ilość zależna od wybranych parametrów),

 • pojemnik służący do wykonania próby mikrobiologicznej o pojemności 0,5 l (ilość zależna od wybranych parametrów),

 • wkłady chłodzące - 4 sztuki,

 • środek do dezynfekcji w sprayu,

 • jednorazowe rękawiczki,

 • zlecenie wykonania badania dla laboratorium.

Oprócz tego znajduje się w niej instrukcja pobierania próbek wody do badań. W przypadku badań mikrobiologicznych po przygotowaniu wszystkich potrzebnych narzędzi należy puścić zimną wodę z kranu przez ok. 5 minut średnim strumieniem wody, tak aby woda nie była zbyt wzburzona i nie powodowała zrywania zanieczyszczeń z rury. Kolejnym krokiem jest spryskanie środkiem dezynfekcyjnym końcówki kranu i odczekanie 30 sekund. Następnie znowu należy odpuścić wodę z kranu przez ok. 2 minuty, a potem odkręcić butelkę i podłożyć pod kran. Napełnia się ją powolnym strumieniem do około 4/5 objętości (ok. 400 ml) i niezwłocznie zamyka.

Próbka do badań fizykochemicznych powinna być pobrana po przygotowaniu próby do badania mikrobiologicznego. Minimum 2-krotnie przed poborem należy napełnić butelkę wodą i opróżnić. Po jej wypłukaniu napełnia się spokojnym strumieniem wody, tak aby woda sięgała do samej góry butelki i delikatnie się wylewała. Następnie butelkę należy szczelnie zakręcić tak, aby nie znajdowały się w niej pęcherzyki powietrza.

Próbka powinna być odpowiednio opisana, czyli zawierać adres, miejsce poboru wody (np. z kuchni) i umieszczona w termopaczce wraz z zamrożonymi wkładami chłodzącymi oraz środkiem dezynfekcyjnym. Transport próbek przeznaczonych do badania, nie powinien trwać dłużej nić 48 godzin.

Poza opcją samodzielnego poboru próbki można także wezwać specjalistę, który dokona tego za nas.

Jakie normy powinna spełniać woda zdatna do celów konsumpcyjnych?

Zgodnie ze wspomnianym już Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi woda w studni może mieć maksymalnie następujące stężenie takich substancji jak:

 • ilość żelaza nie może przekraczać 200 μg/l,

 • stężenie manganu nie powinno być wyższe niż 50 μg/l,

 • jon amonowy nie może być większy niż 0,50 μg/l

 • ilość azotanów nie powinna przekraczać 50 mg/l

Ponadto woda w studni zdatna do spożycia nie powinna zawierać żadnych bakterii z grupy coli.

Ile kosztuje badanie wody ze studni?

Na cenę badania wody ze studni wpływa kilka czynników, a podstawowym jest rodzaj analizy, jaką chcemy zlecić. Może to być tylko badanie fizykochemiczne albo tylko mikrobiologiczne lub np. oba. Kwota zależna jest od regionu, w którym mieszkamy i od ilości parametrów, jakie chcemy przebadać. Ponadto podyktowana jest też typem placówki, w której zlecimy badanie. W tym przypadku trzeba się zapoznać z indywidualnym cennikiem instytucji, jakie wykonują tego typu analizy. 

Jak często badać wodę?

Mimo iż może się wydawać, że fizykochemiczne czy mikrobiologiczne badanie wody nie należy do najtańszych, to jednak tylko na podstawie tych parametrów można uzyskać informację, czy nadaje się ona do celów spożywczych. Ze względu na skutki uboczne, jakie może wywołać zanieczyszczenie tej cieczy związkami chemicznymi czy organicznymi lub bakteriami, lepiej nie oszczędzać z tego powodu. Jest to bowiem równoznaczne z tym, że oszczędzamy na własnym zdrowiu. Wykonując badania wody ze studni, zapewniamy za to zdrową i bezpieczną wodę dla wszystkich domowników. Na podstawie analizy wody wybiera się odpowiednie urządzenia lub metody oczyszczające ją.

Zaleca się, aby indywidualne ujęcie wody badać kontrolnie co najmniej raz w roku. Najlepiej ją jednak regularnie i odpowiednio „obserwować” – gdy stanie mętna, będzie miała dziwny smak, nieprzyjemny zapach, po umyciu będzie podrażniała skórę, zostawiała rdzawe ślady na przyborach sanitarnych, praniu albo szary lub biały nalot na armaturze lub naczyniach, to wówczas powinniśmy zlecić jej zbadanie. Powodem do przeprowadzenia analizy wody w studniach są także powodzie, ich długotrwałe nieużytkowanie, każdorazowe wejście człowieka do studni czy sytuacja, w której dojdzie do zatrucia lub innych niepokojących objawów.

Gdy masz obawy co do bezpieczeństwa wody

Analiza wody ze studni pod kątem parametrów fizykochemicznych lub/i mikrobiologicznych pozwala podjąć działania, dzięki którym można ją uzdatnić do spożycia. Jeśli analizowane związki chemiczne, organiczne i inne są powyżej normy, wówczas trzeba wodę poddać oczyszczaniu. Na podstawie uzyskanych informacji dobierany jest system jej uzdatniania. Często wystarcza prosty zabieg, jakim jest dezynfekcja studni.

Jeśli więc masz podejrzenie, że woda z Twojego indywidualnego ujęcia nie spełnia wymaganych parametrów, jest nie najlepsza jakościowo, to wówczas warto skontaktować się z nami i zlecić jej badanie. Jeśli nie będziesz wiedział, jaką analizę wykonać, doradzimy Ci. Zwrotnie otrzymasz rzetelne wyniki z profesjonalnego laboratorium. Dzięki szczegółowemu badaniu wody ze studni uzyskasz pewność, że jest ona czysta i zdrowa dla Ciebie i Twoich bliskich.

Zapoznaj się z naszą ofertą badań studni kopanej oraz badań studni głębinowej.

Badanie wody ze studni
Średnia ocena: 5 (100%) Na podstawie: 6 ocenRealizacja zlecenia

Pomocne informacje

DANE KONTAKTOWE

Ul. Chochołowska 28/213 IIp.
43-346 Bielsko-Biała

Kom. 530 986 245
Tel. 33 818 84 65


biuro@analizawody.pl

Poniedziałek-Czwartek 9.00-17.00
Piątek 7.00-15.00
Bezpieczne płatności