LISTA BADAŃ

Woda ze studni głębinowej

Pokazuje 1 - 11 z 11 elementów
 • 632.99

  Badanie zwierciadło wód podziemnych. Badanie zwierciadło wód podziemnych. Badanie ilości wód podziemnych, koniecznych dla oceny stanu ilościowego ii chemicznego tych wód.W skład badania wchodzi:-poziom lustra wody- poziom dynamiczny zwierciadła wód podziemnych-poziom statyczny zwierciadła wód podziemnych

  Cena: 632,99 zł
 • 159.99

  W skład zestawu wchodzą następujące badania:- mętność,- barwa,- zapach,- przewodność elektrolityczna właściwa (PEW),- ph.

  Cena: 159,99 zł
 • 349.99

  W skład zestawu wchodzą następujące badania:- mętność,- barwa,- zapach,- smak,- przewodność elektrolityczna właściwa (PEW),- ph,- Liczba bakterii grupy coli,- Liczba Escherichia coli,- Liczba mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h, - Enterokoki kałowe.

  Cena: 349,99 zł
 • 1788.99

  W skład zestawu wchodzą następujące badania: -Mętność -Barwa -Zapach -Smak -Odczyn pH -Przewodność elektrolityczna właściwa(PEW), -Jon amonowy, -Azotany, -Azotyny, -Chlor wolny, -Twardość ogólna, -Chlorki, -Siarczany, -Fluorki, -Żelazo, -Mangan, -Glin, -Miedź, -Ołów, -Kadm, -Nikiel, -Selen, -Bor, -Sód, -Potas, -Chrom, -Utlenialność z KMnO4, - cd poniżej

  Cena: 1 788,99 zł
 • 449.99

  Monitoring kontrolny poszerzony obejmuje analizę następujących parametrów:● mętność,● barwa,● zapach,● smak,● pH,● przewodność elektrolityczna właściwa (PEW),● jon amonowy,● azotany,● azotyny,● twardość ogólna,● żelazo ogólne,● mangan,● utlenialność,● liczba bakterii grupy coli,● liczba Escherichia coli,● enterokoki kałowe,● clostridium perfringens,●...

  Cena: 449,99 zł
 • 297.99

  Badanie mikrobiologiczne informuje o stanie sanitarnym wody. Obejmuje ono sprawdzenie obecności bakterii – zarówno chorobotwórczych, jak i niestanowiących zagrożenia dla człowieka. Ich podwyższona liczba może świadczyć o skażenie wody, a także ryzyku pojawienia się dodatkowych czynników niebezpiecznych.

  Cena: 297,99 zł
 • 319.99

  W skład zestawu wchodzą następujące badania: - Mętność- Barwa- Zapach- Odczyn pH- Przewodność elektrolityczna właściwa(PEW)- Jon amonowy- Azotany- Azotyny- Twardość ogólna- Żelazo ogólne- Mangan- Utlenialność.

  Cena: 319,99 zł
 • 279.99

  Wykonujemy mikrobiologiczne badanie wody podstawowe. To najprostszy pakiet testów laboratoryjnych, które pozwalają na sprawdzenie składu i bezpieczeństwa cieczy pitnej. 

  Cena: 279,99 zł
 • 369.99

  Oferujemy zestaw podstawowych testów, które mają na celu sprawdzenie takich parametrów cieczy jak:● mętność,● barwa,● zapach,● smak,● przewodność elektrolityczna właściwa (PEW),● pH,● glin,● żelazo,● liczba bakterii grupy coli,● liczba Escherichia coli,● liczba mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h,● enterokoki kałowe.

  Cena: 369,99 zł
 • 1819.99

  Monitoring przeglądowy – parametry grupy B – obejmuje zakres analiz zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

  Cena: 1 819,99 zł
 • 419.99

  Oferujemy pakiet badań wody – parametrów grupy A. To zestaw monitoringu kontrolnego podstawowego, który pozwala na sprawdzenie, czy ciecz spełnia wymagania stawiane przez obowiązujące przepisy. Wykonujemy takie badania na podstawie dostarczonych nam próbek. Przygotowujemy kompletną analizę, wraz z dokładną wartością poszczególnych substancji i parametrami...

  Cena: 419,99 zł
Pokazuje 1 - 11 z 11 elementów

Analiza wody ze studni głębinowej

Wodę ze studni głębinowej powinno się regularnie badać. Dzięki temu można uniknąć zakażenia niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami. Możemy być pewni, czy woda ze studni jest odpowiednia do spożywania i używania w inny sposób tylko jeśli przebada ją profesjonalne laboratorium – takie, które posługuje się akredytowanymi metodami badawczymi.
Oferujemy wiele rodzajów badań wody ze studni, a mianowicie:
 • podstawowe fizykochemiczne badanie wody i monitoring kontrolny – jest to zestaw badań obejmujący analizę czynników takich jak: azotany, mętność, barwa, zapach, odczyn pH, przewodność elektrolityczna właściwa, jon amonowy, żelazo ogólne i glin;
 • badanie wody ze studni głębinowej lub kopalnej czy sieci wodociągowej,monitoring kontrolny podstawowy – obejmuje więcej czynników niż wymienione wyżej badanie, w tym liczbę bakterii grupy coli, liczbę Escherichia coli i Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami);
 • pełne badanie wody ze studni głębinowej lub kopanej czy sieci wodociągowej, monitoring przeglądowy – obejmuje wiele pierwiastków i czynników, m. in. fluorki, żelazo, mangan, ołów, nikiel, selen, ogólną liczbę mikroorganizmów 22±2oC po 72h, ogólną liczbę mikroorganizmów w 36±2oC po 48h, ogólny węgiel organiczny, obecność bakterii np. grupy coli;
 • badanie  monitoringiem kontrolnym poszerzonym, które pozwala stwierdzić, czy woda nadaje się do spożycia i pomaga w wyborze odpowiedniego systemu uzdatniania wody;
 • poszerzone mikrobiologiczne badanie wody monitoring kontrolny – dzięki niemu wiadomo, czy w wodzie (jeśli tak – w jakiej ilości) występują bakterie takie jak: bakterie z grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki kałowe, Clostridium perfingers (łącznie ze sporami);
 • fizykochemiczne poszerzone badanie wody ze studni monitoring kontrolny – w jego skład wchodzi m.in. mętność, zapach, barwa, odczyn pH, twardość ogólna, azotany, azotyny, jon amonowy;
 • podstawowe mikrobiologiczne badanie wody  monitoring kontrolny – obejmuje sprawdzenie zawartości w wodzie bakterii grupy coli, Escherichia coli, Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami).
 
Oferta wykonywanej przez nas analizy wody ze studni obejmuje kilkadziesiąt parametrów. Dopasowujemy ją do aktualnych przepisów, dotyczących wód uzdatnionych, powierzchniowych i ścieków. Nasi Klienci mogą liczyć na profesjonalne podejście do badań wody ze studni, pomoc konsultacyjną i szybką realizację wybranych przez siebie analiz.

Badanie wody ze studni

Realizacja zlecenia

Pomocne informacje

DANE KONTAKTOWE

Ul. Chochołowska 28/213 IIp.
43-346 Bielsko-Biała

Kom. 530 986 245
Tel. 33 818 84 65


biuro@analizawody.pl

Poniedziałek-Czwartek 9.00-17.00
Piątek 7.00-15.00
Bezpieczne płatności