BADANIE:

ID283: Badanie wody- MONITORING PRZEGLĄDOWY- PARAMETRY GRUPY B

Monitoring przeglądowy- Parametry grupy B

Cena: 1 819,99 zł

Przewidywany czas realizacji zamówienia:

Data dostawy pojemników do Klienta
(Możesz zaznaczyć kiedy chcesz otrzymać zestaw do poboru)

Data odbioru próbek od Klienta
(Odbieramy próbki od poniedziałku do czwartku)

Wynik

Zaznacz jeżeli potrzebujesz pomocy Próbobiorcy. Standardowy termin wizyty to 7 dni. Możesz podać inny sugerowany, późniejszy termin wizyty. Ostateczny termin zostanie uzgodniony telefonicznie.
Kontynuuj zakupy

Opis badania

Monitoring przeglądowy- parametry grupy B. Zakres analiz zgodny z Roporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudzień 2017roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Załącznik nr 2.B. Parametry grupy B.

W skład zestawu wchodzą następujące badania:

- mętność,
- barwa,
- zapach,
- smak,
- odczyn pH,
- przewodność elektrolityczna właściwa(PEW),
- jon amonowy,
- azotany,
- azotyny,
- chlor wolny,
- twardość ogólna,
- chlorki,
- siarczany,
- fluorki,
- żelazo,
- mangan,
- glin,
- miedź,
- ołów,
- kadm,
- nikiel,
- selen,
- bor,
- sód,
- chrom,
- utlenialność z KMnO4,
- antymon,
- arsen,
- benzen,
- benzo(a)piren,
- suma Wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA),
- cyjanki,
- 1,2 – Dichloroetan,
- suma Trichlorometanów (THM),
- ogólny węgiel organiczny (OWO),
- akryloamid,
- benzen,
- bromiany,
- chlorek winylu,
- epichlorohydryna,
- suma pestycydów,
- rtęć,
- suma trichloroetenu i tetrachlowoetenu,
-stężenie chloraminy,
- suma chloranów i chlorynów,
- ozon,
- magnez,
- srebro,
- Ogólna liczba mikroorganizmów 22±2oC po 72h,
- Liczba bakterii grupy coli,
- Liczba Escherichia coli,
- Enterokoki kałowe,
- Clostridium perfingers (łącznie ze sporami).


UWAGA! Jeżeli w trakcie analiz w badanej próbce wody zostaną wykryte mikrobiologiczne przekroczenia wartości dopuszczalnych, badanie smaku nie zostanie przeprowadzone. Kwota badania nie ulega zmianie.

W przypadku analizy mikrobiologicznej badanie powinno rozpocząć się od 8h do 12h od chwili poboru. Wynik analizy z opcją poboru samodzielnego może być obarczony błędem, ponieważ paczka kurierska dostarczana jest wciągu 24h.

Badania wody wykonujemy m.in. w takich miastach jak: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Toruń, Kielce, Gliwice, Zabrze, Bytom, Rzeszów, Olsztyn, Bielsko-Biała, Ruda Śląska, Rybnik, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Elbląg, Opole, Gorzów Wielkopolski, Wałbrzych, Zielona Góra, Włocławek, Tarnów, Chorzów, Koszalin, Kalisz, Legnica, Grudziądz, Słupsk, Jaworzno, Jastrzębie-Zdrój, Jelenia Góra, Nowy Sącz, Konin, Piotrków Trybunalski, Siedlce, Inowrocław, Mysłowice.

Realizacja zlecenia

Pomocne informacje

DANE KONTAKTOWE

Ul. Chochołowska 28/213 IIp.
43-346 Bielsko-Biała

Kom. 530 986 245
Tel. 33 818 84 65


biuro@analizawody.pl

Poniedziałek-Czwartek 9.00-17.00
Piątek 7.00-15.00
Bezpieczne płatności