BADANIE:

ID283: Badanie wody- MONITORING PRZEGLĄDOWY- PARAMETRY GRUPY B

Monitoring przeglądowy- Parametry grupy B

Cena: 1 819,99 zł

Przewidywany czas realizacji zamówienia:

Data dostawy pojemników do Klienta
(Możesz zaznaczyć kiedy chcesz otrzymać zestaw do poboru)

Data odbioru próbek od Klienta
(Odbieramy próbki od poniedziałku do czwartku)

Wynik

Zaznacz jeżeli potrzebujesz pomocy Próbobiorcy. Standardowy termin wizyty to 7 dni. Możesz podać inny sugerowany, późniejszy termin wizyty. Ostateczny termin zostanie uzgodniony telefonicznie.
Kontynuuj zakupy

Opis badania

Monitoring przeglądowy – parametry grupy B – obejmuje zakres analiz zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Wykonujemy badania rozszerzone, które mają za zadanie sprawdzić nawet kilkadziesiąt różnych parametrów cieczy. Sprawdzamy zawartość wybranych substancji i mikroorganizmów, a także właściwości fizyczne cieczy. Uzyskane wyniki porównujemy z obowiązującymi normami. Do klienta trafia szczegółowy raport z przeprowadzonej analizy, z uwzględnieniem stężenia poszczególnych pierwiastków i związków.
W ramach badania wody i parametrów grupy B sprawdza się zawartość takich substancji i mikroorganizmów, jak:
● jon amonowy,
● azotany,
● azotyny,
● chlor wolny,
● chlorki,
● siarczany,
● fluorki,
● żelazo,
● mangan,
● glin,
● miedź,
● ołów,
● kadm,
● nikiel,
● selen,
● bor,
● sód,
● chrom,
● antymon,
● arsen,
● benzen,
● benzo(a)piren,
● suma Wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA),
● cyjanki,
● 1,2 – Dichloroetan,
● suma Trichlorometanów (THM),
● ogólny węgiel organiczny (OWO),
● akryloamid,
● benzen,
● bromiany,
● chlorek winylu,
● epichlorohydryna,
● suma pestycydów,
● rtęć,
● suma trichloroetenu i tetrachloroetenu,
● stężenie chloraminy,
● suma chloranów i chlorynów,
● ozon,
● magnez,
● srebro,
● ogólna liczba mikroorganizmów 22±2oC po 72h,
● liczba bakterii grupy coli,
● liczba Escherichia coli,
● enterokoki kałowe,
● clostridium perfringens (łącznie ze sporami).
Pakiet obejmuje również badanie takich parametrów cieczy, jak mętność, barwa, zapach, smak, odczyn, utlenialność z KMnO4, twardość ogólna oraz przewodność elektrolityczna właściwa (PEW). Klient może zdecydować się również na jego rozszerzenie o dodatkowe badania.
Jeśli w trakcie analiz w próbce wody zostaną wykryte mikrobiologiczne przekroczenia dopuszczalnych wartości, przeprowadzenie testu smaku nie będzie możliwe. W takim przypadku cena usługi pozostaje niezmienna.

Cel badania parametrów wody z grupy B

Przeprowadzane przez nas badania parametrów z grupy B mają za zadanie określić, czy woda z danego ujęcia nadaje się do użytku. Przeprowadzamy takie kontrole na zlecenie stacji sanitarno-epidemiologicznych, a także użytkowników korzystających z cieczy z własnego ujęcia. W ich przypadku parametry wody powinny być sprawdzane co kilka miesięcy, a także zawsze wtedy, gdy dojdzie do zmiany smaku, zapachu czy koloru wody. Pakiet można poszerzyć również o dodatkowe usługi, dodając je do koszyka przed złożeniem zamówienia.

Potrzebne próbki

Przeprowadzamy badania wody na podstawie dostarczonych nam próbek, które zostały pobrane przez samego klienta lub profesjonalnego próbobiorcę. W przypadku parametrów z grupy B konieczne jest zadbanie o wiarygodność przekazanych materiałów. Z tego powodu podczas realizacji tej konkretnej usługi korzystamy wyłącznie z próbek od próbobiorców. Zamawiając badanie, możesz ustalić termin specjalisty na Twojej posesji. Gwarantujemy, że taka osoba pojawi się we wskazanym miejscu w ciągu kolejnych 7 dni – dokładna data jest uzgadniana telefonicznie z klientem.

Jak przekazać nam próbki?

W przypadku pakietu badań wody (parametrów z grupy B) konieczne jest ustalenie terminu wizyty próbobiorcy. Specjalista odwiedza posesję w wybranym dniu, wraz z potrzebnymi pojemnikami. Gotowe próbki są dostarczane bezpośrednio do naszego laboratorium, w którym przeprowadzamy ich kompleksową analizę. Po kilku dniach do klienta trafia raport ze szczegółowymi wyliczeniami zawartości poszczególnych substancji i mikroorganizmów, a także opisem cech fizycznych wody.
Badania przeprowadzone na podstawie próbek zebranych przez próbobiorcę są akredytowane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne. Wykonujemy usługi również dla klientów indywidualnych badających wodę z własnych ujęć, a także firm, zarządców nieruchomości, instytucji państwowych i oświatowych oraz zakładów wodociągowych. Do gotowej dokumentacji dołączamy sugestie, które mogą pomóc obniżyć ilość szkodliwych substancji w wodzie.

Badania wody wykonujemy m.in. w takich miastach jak: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Toruń, Kielce, Gliwice, Zabrze, Bytom, Rzeszów, Olsztyn, Bielsko-Biała, Ruda Śląska, Rybnik, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Elbląg, Opole, Gorzów Wielkopolski, Wałbrzych, Zielona Góra, Włocławek, Tarnów, Chorzów, Koszalin, Kalisz, Legnica, Grudziądz, Słupsk, Jaworzno, Jastrzębie-Zdrój, Jelenia Góra, Nowy Sącz, Konin, Piotrków Trybunalski, Siedlce, Inowrocław, Mysłowice.

Realizacja zlecenia

Pomocne informacje

DANE KONTAKTOWE

Ul. Chochołowska 28/213 IIp.
43-346 Bielsko-Biała

Kom. 530 986 245
Tel. 33 818 84 65


biuro@analizawody.pl

Poniedziałek-Czwartek 9.00-17.00
Piątek 7.00-15.00
Bezpieczne płatności