Terminy realizacji

Lp. Nazwa zestawu
Pobiera Próbobiorca

Pobieram sam
Oczekiwanie na zestaw do poboru* Transport próbki do laboratorium Oczekiwanie na wynik (dni) Wysyłka wyników do Klienta **
***
do godz. 12:00 po godz. 12:00
1 Woda z ujęcia powierzchniowego, koagulacja solami glinu Monitoring kontrolny wymagany do 7 dni
Wysyłka zestawu do poboru: ten sam dzień lub   ustalony termin

Wysyłka zestawu do poboru: nastepny dzień od zamówienia lub ustalony termin


24-72h


24h5-7

24-72h


2 Woda z ujęcia powierzchniowego lub studni kopanej
Monitoring kontrolny wymagany
5-7
3 Woda pochodząca z ujęcia podziemnego ze studni głębinowej/wierconej
Monitoring kontrolny wymagany
5-7
4 Woda w opakowaniach, przeznaczona do spożycia Woda w cysternach, w zbiornikach magazynujących wodę, w środkach transportu 5-7
5 Woda basenowa       Badanie mikrobiologiczne 5-7
6 Woda przeznaczona do spożycia-monitoring przeglądowy. Woda powierzchniowa, studia kopana, studnia głębinowa/wiercona, woda wodociągowa 5-7
7 Woda pochodząca ze studni głębinowej lub kopanej. Monitoring kontrolny poszerzony 5-7
8 Woda zarobowa do betonu 10-14
9 Woda zarobowa do betonu Zestaw poszerzony 10-14
10 Woda do celów energetycznych
Kotły wodne, zamknięte obiegi ciepłownicze (pow. wody obiegowej, której ilość wody uzupełniającej nie przekracza 5m3/h)
5-7
11 Woda do celów energetycznych      
Kotły wodne, zamknięte obiegi ciepłownicze(pow. wody obiegowej, której ilość wody uzupełniającej przekracza 5m3/h)
5-7
12 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania 5-7
13 Mikrobiologiczne badanie wody 5-7
14 Fizykochemiczne badanie wody 5-7
15 Woda do celów chłodniczych 5-7
16 Woda źródlana 5-7
17 Naturalne wody mineralne Badanie wstepne 5-7
18 Naturalne wody mineralne Badanie pełne 18-20
19 Przydomowe oczyszczalnie ścieków 5-7
20 Oczyszczalnia ścieków 5-7
21 Ściek oczyszczony 5-7
22 Ściek opadowy   Odprowadzanie wód deszczowych z powierzchni utwardzonych 5-7
23 Radionuklidy 95
24 Glifosat 21
1 2 3 4 5 6 7

* Dni robocze
** Wyniki cząstkowe w formie elektronicznej
*** W okresie świąt i dni wolnych od pracy okresy te mogą ulec wydłużeniu 

JAK OBLICZYĆ TERMIN REALIZACJI?
Pobieram sam = 2 lub 3 + 4 + 5+ 6 +7 = Termin realizacji
Pobiera Próbobiorca = 1+ 5+ 6 +7 = Termin realizacji


Jeśli chcesz sprawdzić termin realizacji usługi to zsumuj jednostki czasu zawarte w następujących kolumnach:
a) „pobieram sam”- kolumna 2 lub 3, kolumna 4, kolumna 5, kolumna 6, kolumna 7
b) pobiera próbkobiorca- kolumna 1, kolumna 5, kolumna 6, kolumna 7.

Przykład:
a) „pobieram sam”
Zamawiam badanie monitoring kontrolny poszerzony z samodzielnym poborem próbki. Zamówienie składam o godz. 10.00. Czas realizacji zamówienia będzie wynosił:
1 dzień roboczy (kolumna 2)+ 1 do 3 dni robocze (kolumna 4) + 1 dzień roboczy (kolumna 5) + 5-7 dni roboczych (kolumna 6) + 1-3 dni robocze (kolumna 7)= 9- 15 dni roboczych.
b) pobór próbkobiorcy
Zamawiam badanie monitoring kontrolny poszerzony z akredytowanym poborem próbkobiorcy. Czas realizacji zamówienia będzie wynosił:
7 dni roboczych (kolumna 1) + 1 dzień roboczy (kolumna 5) + 5-7 dni roboczych (kolumna 6)+ 1-3 dni (kolumna 7)= 14-18 dni roboczych. Realizacja zlecenia

Pomocne informacje

DANE KONTAKTOWE

Ul. Chochołowska 28/213 IIp.
43-346 Bielsko-Biała

Kom. 530 986 245
Tel. 33 818 84 65


biuro@analizawody.pl

Poniedziałek-Czwartek 9.00-17.00
Piątek 7.00-15.00
Bezpieczne płatności