Terminy realizacji

Lp. Nazwa zestawu
Pobiera Próbobiorca

Pobieram sam
Oczekiwanie na zestaw do poboru* Transport próbki do laboratorium Oczekiwanie na wynik (dni) Wysyłka wyników do Klienta **
***
do godz. 12:00 po godz. 12:00
1 Woda z ujęcia powierzchniowego, koagulacja solami glinu Monitoring kontrolny wymagany do 7 dni
Wysyłka zestawu do poboru: ten sam dzień lub   ustalony termin

Wysyłka zestawu do poboru: nastepny dzień od zamówienia lub ustalony termin


24-72h


24h3-5

24-72h


2 Woda z ujęcia powierzchniowego lub studni kopanej
Monitoring kontrolny wymagany
3-5
3 Woda pochodząca z ujęcia podziemnego ze studni głębinowej/wierconej
Monitoring kontrolny wymagany
3-5
4 Woda w opakowaniach, przeznaczona do spożycia Woda w cysternach, w zbiornikach magazynujących wodę, w środkach transportu 3-5
5 Woda basenowa       Badanie mikrobiologiczne 3-5
6 Woda przeznaczona do spożycia-monitoring przeglądowy. Woda powierzchniowa, studia kopana, studnia głębinowa/wiercona, woda wodociągowa 3-5
7 Woda pochodząca ze studni głębinowej lub kopanej. Monitoring kontrolny poszerzony 3-5
8 Woda zarobowa do betonu 10-14
9 Woda zarobowa do betonu Zestaw poszerzony 10-14
10 Woda do celów energetycznych
Kotły wodne, zamknięte obiegi ciepłownicze (pow. wody obiegowej, której ilość wody uzupełniającej nie przekracza 5m3/h)
4-6
11 Woda do celów energetycznych      
Kotły wodne, zamknięte obiegi ciepłownicze(pow. wody obiegowej, której ilość wody uzupełniającej przekracza 5m3/h)
4-6
12 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania 4-6
13 Mikrobiologiczne badanie wody 5-7
14 Fizykochemiczne badanie wody 3-5
15 Woda do celów chłodniczych 5-7
16 Woda źródlana 5-7
17 Naturalne wody mineralne Badanie wstepne 5-7
18 Naturalne wody mineralne Badanie pełne 18-20
19 Przydomowe oczyszczalnie ścieków 5-7
20 Oczyszczalnia ścieków 5-7
21 Ściek oczyszczony 5-7
22 Ściek opadowy   Odprowadzanie wód deszczowych z powierzchni utwardzonych 4-6
23 Radionuklidy 95
24 Glifosat 21
1 2 3 4 5 6 7

* Dni robocze
** Wyniki cząstkowe w formie elektronicznej
*** W okresie świąt i dni wolnych od pracy okresy te mogą ulec wydłużeniu 

JAK OBLICZYĆ TERMIN REALIZACJI?
Pobieram sam = 2 lub 3 + 4 + 5+ 6 +7 = Termin realizacji
Pobiera Próbobiorca = 1+ 5+ 6 +7 = Termin realizacji