• 22.99

  Mętność jest odwrotnością przezroczystości. Wyrażana jest w NTU. Mętność ma znaczenie, dla jakości wody nie tylko pod względem estetycznym, ale również wiąże się z czystością mikrobiologiczną. Woda do picia nie może mieć mętności powyżej 1 NTU

  Cena: 22,99 zł
 • 20.99

  Barwa jest to cecha optyczna wody. Wyrażona jest w mg Pt/l.  Podwyższoną barwę wody powodują najczęściej związki manganu i żelaza oraz substancje humusowe.

  Cena: 20,99 zł
 • 14.99

  Zapach należy do bardzo ważnych wskaźników jakości wody używanej do spożycia,  potrzeb gospodarczych i przemysłu spożywczego. Zapach wody może być wywołany obecnością w niej lotnych związków organicznych, gazów, produktów rozkładu substancji organicznych, ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych.

  Cena: 14,99 zł
 • 14.99

  Woda naturalna to  roztwór zawierający różne składniki, zarówno naturalne jak i wprowadzone w skutek działalności człowieka. Wskutek różnych procesów pH wody się zmienia.Parametr pH charakteryzuje odczyn roztworu.

  Cena: 14,99 zł
 • 449,99 zł

  Monitoring kontrolny poszerzony obejmuje analizę następujących parametrów:● mętność,● barwa,● zapach,● smak,● pH,● przewodność elektrolityczna właściwa (PEW),● jon amonowy,● azotany,● azotyny,● twardość ogólna,● żelazo ogólne,● mangan,● utlenialność,● liczba bakterii grupy coli,● liczba Escherichia coli,● enterokoki kałowe,● clostridium perfringens,●...

  Cena: 449,99 zł
 • 297,99 zł

  Badanie mikrobiologiczne informuje o stanie sanitarnym wody. Obejmuje ono sprawdzenie obecności bakterii – zarówno chorobotwórczych, jak i niestanowiących zagrożenia dla człowieka. Ich podwyższona liczba może świadczyć o skażenie wody, a także ryzyku pojawienia się dodatkowych czynników niebezpiecznych.

  Cena: 297,99 zł
 • 369,99 zł

  Oferujemy zestaw podstawowych testów, które mają na celu sprawdzenie takich parametrów cieczy jak:● mętność,● barwa,● zapach,● smak,● przewodność elektrolityczna właściwa (PEW),● pH,● glin,● żelazo,● liczba bakterii grupy coli,● liczba Escherichia coli,● liczba mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h,● enterokoki kałowe.

  Cena: 369,99 zł
 • 279,99 zł

  Wykonujemy mikrobiologiczne badanie wody podstawowe. To najprostszy pakiet testów laboratoryjnych, które pozwalają na sprawdzenie składu i bezpieczeństwa cieczy pitnej. 

  Cena: 279,99 zł
 • Analiza wody

  Oferujemy akredytowaną analizę wody do spożycia pod kątem obowiązujących wymagań prawnych.

 • Kompleksowość

  Wykonujemy zarówno fizykochemiczne, jak i mikrobiologiczne badania wody. Każde badanie wody pozwala na ocenę najważniejszych wskaźników, mających kluczowy wpływ nie tylko na barwę czy smak wody, ale także na jej bezpieczeństwo zdrowotne.

 • Terminowość

  Działamy sprawnie i terminowo na terenie całej Polski, realizując badania wody oraz scieków między innymi w takich miastach, jak Warszawa, Łódź, Poznań, Kielce, Bydgoszcz, Szczecin, Białystok, Kraków, Katowice, Wrocław oraz Lublin.

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie poboru i wykonania badań fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych wody przeznaczonej do spożycia. Wraz z wynikami, dostarczamy fachowe porównanie z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz przykładowe rozwiązania dotyczące sposobów poprawy jakości wody pitnej. Badamy wodę wodociągową, ze studni kopanych i wierconych (głębinowych), ścieki oraz osady ściekowe.

Jesteśmy w stanie wykonać badanie wody zarówno dla Klientów Indywidualnych, jak i dla różnego rodzaju Podmiotów Publicznych, Zakładów Wodociągowych, Firm Przemysłowych oraz Instytucji Oświaty.

Badanie wody – badanie wody Analizawody.pl.pl

Analiza wody basenowej

Zależy Państwu na profesjonalnej analizie wody w basenach, pływalniach i kąpieliskach? Nasi wykwalifikowani pracownicy wykonują metodami referencyjnymi wiele rodzajów badań wody basenowej, biorąc pod uwagę aktualne przepisy prawne obowiązujące w Polsce.

Badanie wody ze studni kopanej

Badanie wody ze studni pozwala sprawdzić, czy nadaje się ona do spożywania i używania, czy nie zagraża zdrowiu i życiu ludzi, a także środowisku naturalnemu. Dlatego też oferujemy szybkie i dokładne analizy wody ze studni kopanej; podpowiadamy, jak uzdatnić wodę studzienną.

Badanie wody ze studni głębinowej

Wykorzystują Państwo wodę ze studni głębinowej, która dawno nie była badana? Istnieje ryzyko, że zawiera ona substancje szkodliwe dla zdrowia i życia człowieka oraz niebezpieczne dla środowiska. Lepiej nie zwlekać, ale dla pewności wykonać profesjonalne badanie wody ze studni.

Badania ścieków

Oferujemy kilka zestawów badań ścieków i osadów ściekowych: fizykochemiczną, mikrobiologiczną i paryzotologiczną analizę ścieku. Dzięki nim przedsiębiorstwa wywiązują się ze swojego obowiązku prawnego oraz dowiadują się, czy mogą wykorzystywać ścieki, np. jako nawozy.

Zestawy badań

Oferujemy zestawy badań, w tym badania wody basenowej i badania wody zarobowej do betonu. Zachęcamy do współpracy klientów z Bielska, Warszawy, Łodzi i innych regionów Polski.

Badanie mikrobiologiczne

Badanie mikrobiologiczne wody pozwala ustalić, czy występują w niej niebezpieczne bakterie, a jeśli tak, to w jakiej liczbie, np. bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki kałowe i Clostridium perfingers (łącznie ze sporami). Oferujemy szybkie i profesjonalne mikrobiologiczne badanie wody.

Badanie wody Legionella

Nasze laboratorium wykonuje badanie wody na obecność bakterii z rodzaju Legionella, Są one bardzo groźne dla zdrowia i życia ludzi. Tylko szybkie ich wykrycie i zlikwidowanie gwarantuje bezpieczeństwo osób korzystających z różnego typu pływalni, basenów i kąpielisk.

Jakie badanie wybrać?

Jeśli nie wiedzą Państwo, jakie badanie wybrać, służymy pomocą konsultacyjną. Nasi pracownicy pomogą Państwu dobrać rodzaj badania do posiadanej wody, np. basenowej, ze studni głębinowej, kopanej.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług:

Jeśli chcesz otrzymać rzetelną i szybką analizę wody pitnej, basenowej lub ścieków pod względem czystości oraz jakości, to możesz na nas liczyć! Warto skorzystać z naszej oferty, ponieważ:

Wybierz pakiet i zamów

Z proponowanych przez nas pakietów badań wody lub ścieków wybierz odpowiadający Twoim potrzebom. Jeśli nie będziesz wiedział, jaki jest optymalny, skontaktuj się z nami!

Forma płatności

Wybierz formę bezpiecznej płatności internetowej dostępną w formularzu zamówieniowym.

Metoda poboru

Możesz zamówić zestaw do samodzielnego pobierania próbek lub umówić wizytę akredytowanego próbobiorcy.

Odbiór wyników

W ciągu 4-7 dni od przyjęcia próbek do laboratorium otrzymasz wyniki badań wody lub ścieków.