Badania wody pitnej

Zamów badanie wody przeznaczonej do spożycia

Jakość wody spożywanej przez ludzi reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia. Kwestia ta jest ponadto regulowana rozporządzeniem wydanym przez Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 roku – dokument ten zawiera wymagania, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrywania ludzi w wodę przeznaczona do spożycia.

Systematycznie wykonywane badania wody pitnej mają na celu przede wszystkim zapobieganie niebezpiecznym epidemiom oraz zatruciom, które mogą wystąpić na skutek zakażenia chorobotwórczymi mikroorganizmami występującymi w wodzie. Ocena sanitarna obejmuje analizę mikrobiologiczną, fizykochemiczną wody spożywanej przez ludzi. Badanie wody przeznaczonej do spożycia polega głównie na ocenie wybranych parametrów wody: organoleptycznych, chemicznych, fizycznych oraz mikrobiologicznych. Otrzymane wyniki są następnie porównywane z obowiązującymi normami.

Badanie wody przeznaczonej do spożycia to również określenie biologicznych wskaźników jej zanieczyszczenia. W ten sposób możliwe jest wykrycie organizmów, których zbyt wysokie stężenie może na przykład o obecności w wodzie bakterii kałowych, z grupy Coli czy wielu innych mikroorganizmów odpowiedzialnych za rozwój schorzeń zagrażających zdrowiu oraz życiu ludzi.

Obowiązujące uregulowania prawne dotyczące norm wody przeznaczonej do spożycia skutecznie zabezpieczają ludzi przed spożywaniem wody o obniżonej jakości i zanieczyszczonej chorobotwórczymi bakteriami.

Oferta przeprowadzanych przez nas badań wody przeznaczonej do spożycia jest kierowana zarówno do Klientów Indywidualnych, jak i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zakładów produkcyjnych, szkół oraz firm.


Realizacja zlecenia

Pomocne informacje

DANE KONTAKTOWE

Ul. Chochołowska 28/213 IIp.
43-346 Bielsko-Biała

Kom. 530 986 245
Tel. 33 818 84 65


biuro@analizawody.pl

Poniedziałek-Czwartek 9.00-17.00
Piątek 7.00-15.00
Bezpieczne płatności