Słowniczek


W poniższym słowniczku wyjaśniamy najważniejsze terminy dotyczące badań wody i ścieków.

1. Akredytacja

Termin ten oznacza postępowanie, w którym upoważniona jednostka wydaje formalne, pisemne oświadczenie, stwierdzające, że dana organizacja lub osoba posiadają niezbędne kompetencje do wykonywania określonych zadań i czynności. Ma to związek z inspekcją dotyczącą postępowania oraz jakości usług wykonywanych przez akredytowaną osobę lub organizację. W Polsce jednostką upoważnioną do wydawania akredytacji laboratoriom oraz różnym podmiotom gospodarczym i instytucjom inspekcyjnym jest Polskie Centrum Akredytacji.

Dzięki uzyskaniu akredytacji do przeprowadzania badań wody możliwe jest przeprowadzanie wiarygodnych i precyzyjnych badań oraz otrzymanie wyników analiz w obszarach związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem a więc dziedzinach, które są regulowane prawnie. Akredytowane laboratorium musi spełniać szereg wymagań technicznych i prawnych, które są określone w normie ISO/IEC 17025:2005. Uprawnia ona do wykonywania badań wody pitnej.

Nasze laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie ścieków oraz wody przeznaczonej do spożycia.

2. Badane parametry

Parametrem określa się cechę wody lub ścieku, który podlega badaniu. Wybór parametrów zależy od pochodzenia i przeznaczenia wody lub ścieku. Wykonuje się zatem badanie wody basenowej, pitnej(przeznaczonej do spożycia) czy do betonu. Proponujemy kompleksowe usługi z zakresu badań wody i ścieków, w tym także badanie parametrów fizykochemicznych oraz badanie mikrobiologiczne wody.

Do przykładowych parametrów zalicza się: mętność, barwę, obecność azotanów, żelaza, bakterii grupy coli, Enterokoki itp.

3. Badania fizykochemiczne

Jest to analiza wykonywana w celu określenia jakości wody lub ścieków pod względem składu fizykochemicznego. Parametrami fizycznymi są m.in. barwa, zapach czy mętność. Poziom azotanów, żelaza, manganu to parametry chemiczne. Najczęściej wykonywanym badaniem fizykochemicznym i mikrobiologicznym wody jest tzw. monitoring kontrolny.

4. Badanie mikrobiologiczne

Jest to rodzaj badania, które informuje o jakości sanitarnej wody. Ze względu na możliwość zakażenia się ludzi , wymagana jest stała kontrola higieniczno-sanitarna. Dotyczy to zarówno wody pitnej, jak też wody w basenach kąpielowych, a nawet w zbiornikach wód powierzchniowych. Najczęstszą przyczyną zakażeń są mikroorganizmy chorobotwórcze, które są wydalane przez ludzi chorych oraz nosicieli bakterii i drobnoustrojów. Stąd tak istotna jest analiza wody basenowej oraz badanie bakteriologiczne wody.   Bakterie zawarte w wodzie nie zawsze wykazują właściwości patogenne, które wskazywałyby na skażenie wody i obecność innych organizmów chorobotwórczych. Pałeczki Legionellla są jednym z parametrów mikrobiologicznych. Mogą powodować ciężkie zapalenie płuc oraz gorączkę Pontiac. Regularne przeprowadzanie badań na obecność bakterii Legionella to obowiązek każdego właściciela pływalni. Do innych parametrów mikrobiologicznych należą: liczba bakterii grupy coli, liczba Escherichia coli, Enterokoki kałowe, Clostridium perfrigens.

Najczęściej wykonywanym badaniem mikrobiologicznym wody jest tzw. monitoring kontrolny.

5. Bezpieczne płatności

Ważna jest dla nas zarówno wygoda i bezpieczeństwo Naszych Klientów, jak i szybkość wykonywanych transakcji. Dokładamy wszelkich starań, aby każda osoba dokonująca zakupów w naszym sklepie miała pewność co do bezpieczeństwa oraz jakości usługi i całego procesu zakupowego. Analizawody.pl gwarantuje, bezpieczeństwo wszelkich transakcji i płatności poprzez szyfrowanie certyfikatem SSL oraz zapewniając ich autoryzację tylko przez zaufanych Partnerów. Dbamy także o prywatność i dane osobowe Naszych Klientów. W związku z tym opracowaliśmy ścisłe wytyczne dotyczące przetwarzania danych osobowych. Można się z nimi zapoznać w Polityce prywatności oraz Regulaminie.

Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

 • Poprzez serwisy Paypal, PayU, Przelewy24
 • Płatność za pobraniem
 • Tradycyjny przelew bankowy

6. Butelka do badania mikrobiologicznego

Butelka wykorzystywana np. do badania wody ma pojemność 0,5 l i charakteryzuje ją czerwona zakrętka. Używa się jej do poboru próbek wody lub ścieków ,do badania pod kątem występowania mikroorganizmów chorobotwórczych. Próbkę należy pobierać w rękawiczkach jednorazowego użytku oraz pamiętać o tym, aby nie dotykać wnętrza butelki, gdyż musi ona pozostać sterylna. Butelkę należy otworzyć bezpośrednio przed poborem. Konieczne jest postępowanie zgodnie z instrukcją, w celu uniknięcia błędów. Nieprawidłowy pobór materiału do badań może wpłynąć na ich wyniki.

7. Butelka do badania fizykochemicznego

Butelka o pojemności 1l z niebieską lub zieloną zakrętką. Używana jest do poboru próbek wody lub ścieków do badania wody pod względem składu fizykochemicznego. Wymagane jest pobieranie próbki zgodnie z instrukcją.

8. Filtracja wody

Jest to podstawowy proces w technologii uzdatniania wody. Realizuje się go dzięki urządzeniom nazywanym filtrami. Mechanizm filtrowania wody polega na jej przepływie w określonym kierunku i z odpowiednią prędkością przez złoże filtracyjne. Jako materiały filtracyjne najczęściej wykorzystuje się: piasek kwarcowy, materiały katalityczne, węgiel antracytowy i granulowany węgiel aktywny. Dobór metody filtracji jest uzależniony od wyników badania wody.

9. Instrukcja poboru

Jest to wyjaśnienie w formie słownej i graficznej czynności, jakie należy wykonać przy pobieraniu próbki wody lub ścieków do badania czystości wody. Instrukcję dołączamy do zestawu, jaki otrzymujecie Państwo w paczce, a także drogą elektroniczną po złożeniu zamówienia. Jej treść udostępniamy także na Naszej stronie internetowej.

10. Klient firmowy

Klientem firmowym jest każda jednostka organizacyjna lub prawna, która korzysta z usług, jakie oferujemy w sklepie analizawody.pl, na potrzeby zakładu pracy, firmy lub instytucji.

11. Klient indywidualny

Jest to każda osoba korzystająca z usług dla potrzeb własnych, w tym właściciele domu jednorodzinnego czy prywatnego gospodarstwa, a także  osoby posiadające studnię, korzystające z wodociągów miejskich, a także innych źródeł wody.

12. Kod rabatowy

Jest to ciąg znaków przypisany do danego produktu, dzięki któremu możliwy jest jego zakup w promocyjnej cenie. Można z niego korzystać już podczas procesu składania zamówienia.

13. Legionella – badanie

Bakterie Legionella przenoszone są przez wodę i obejmują ok. 49 gatunków. Powodują choroby układu oddechowego, zwane chorobą legionistów. Występują powszechnie w wodach naturalnych i glebach. Bakterie te szczególnie intensywnie rozmnażają się w instalacjach wody ciepłej. Do zakażenia dochodzi poprzez wdychanie aerozolu wodno-powietrznego (np. biorąc prysznic, korzystając z klimatyzacji). Do czynników ryzyka należą także: pobyt w jacuzzi, źródłach termalnych. Bakterie Legionella, wywołujące tzw. chorobę legionistów, rozwijają się najczęściej w: hotelach, szpitalach, na kempingach, w restauracjach, ośrodkach sportowych i centrach handlowych,  dlatego właściciele wszystkich tych miejsc powinni dbać o regularne badania jakości wody.  Zgodnie z przepisami prawa Legionella nie może występować w budynkach zamieszkania zbiorowego i szpitalach w liczbie większej niż 100 jtk/100 ml wody. W celu uniknięcia zagrożenia należy wykonać odpowiednie badania wody.

Z kolei w przypadku placówek zamkniętej opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci o obniżonej odporności (w tym objęci leczeniem immunosupresyjnym) bakterie Legionella nie mogą być obecne w próbce wody o objętości 1000 ml. Ze względu na obowiązujące przepisy oraz konieczność oceny skażenia bakteriami Legionella, pobrane próbki powinny pochodzić z określonych punktów sieci. Są to punkty: - znajdujące się na odcinku zasilającym całą instalację oraz występujące w najdalej położonym odcinku instalacji wody ciepłej, - punkty szczególne, do których zalicza się szpitalne oddziały, na których przebywają pacjenci należący do grupy o zwiększonym ryzyku zachorowalności na choroby układu oddechowego, - punkt znajdujący się na powrocie wody cyrkulacyjnej - ułatwia analizę stanu sieci ciepłej wody.

Ze względu na przepisy prawa oraz konieczność oceny skażenia bakteriami Legionella, pobrane próbki powinny pochodzić z określonych punktów sieci:

 • punkt zlokalizowany na odcinku zasilającym całą instalację,
 • punkt znajdujący się w najdalszym odcinku instalacji wody ciepłej,
 • punkty, które można uznać za szczególne (oddziały z pacjentami, którzy ze względu na swój stan zdrowia należą do grupy o zwiększonym ryzyku     zachorowalności na chorobę legionistów),
 • w celu ułatwienia analizy stanu sieci ciepłej wody, punkt znajdujący się na powrocie wody cyrkulacyjnej.

14. Metoda badawcza

Jest to zbiór zasad postępowania w procesie badania wody lub ścieków. Każda analiza pomiarów przeprowadzana jest przy pomocy wybranej metody badawczej, która jest określona przez normę np. PN-ISO15705:2005.

15. Metody uzdatniania wody

Uzdatnianie wody jest procesem polegającym na oczyszczeniu wody do stanu, który jest wymagany dla konkretnego zastosowania. Badanie wody, zwłaszcza ze studni, powinno być pierwszym i niezbędnym działaniem, którego celem jest ocena przydatności wody do spożycia.

Główne metody uzyskiwania wody uzdatnionej to:

 • odżelazianie i odmanganianie,
 • filtracja przy użyciu aktywnego węgla,
 • usuwanie azotanów,
 • zmiękczanie wody,
 • filtracja mechaniczna,
 • usuwanie nieprzyjemnego zapachu, barwy i mętności,
 • dezynfekcja lampami UV.

16. Monitoring kontrolny

Jest to zakres badań wymaganych zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Jest to podstawowa i najpowszechniej wykonywana analiza. Dotyczy wody pochodzącej zarówno z ujęcia powierzchniowego, jak i podziemnego.

W skład monitoringu kontrolnego poszerzonego wchodzą dwa rodzaje badań:

 • badanie fizykochemiczne określające: mętność, barwę, zapach, odczyn, poziom żelaza ogólnego, manganu, amoniaku/jonu amonowego, azotanów, przewodności oraz twardości ogólną wody.  
 • badanie mikrobiologiczne podające: liczbę bakterii grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki kałowych, Clostridium perfrigens.

17. Monitoring przeglądowy

Jest to zakres badań, które określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia. Zgodnie z nim badania powinny być wykonywane minimum raz w roku lub według operatu wodnoprawnego (dotyczy to Klientów Instytucjonalnych). Monitoring przeglądowy jest konieczny po wykonaniu ujęcia (studni głębinowej lub kopanej), zuwagi na to, iż pokazuje pełny skład mikrobiologiczny i fizykochemiczny wody lub ścieków.

18. Normy

W przypadku badań wody i ścieków normy to zbiór zasad określających stosowane metody badawcze, zakresy parametrów oraz wartości, jakie są dopuszczalne. Normy określające sposób postępowania mogą znaleźć się w dokumencie technicznym i być stosowanie fakultatywnie lub posiadać charakter prawno-techniczny, którego stosowanie jest obligatoryjne.

19. Pakowanie

Poniżej przedstawiamy zalecany sposób pakowania materiału do badań:

Butelki z pobranymi próbkami należy umieścić w termopaczce wraz z zamrożonymi wkładami chłodzącymi, środkiem dezynfekcyjnym i zleceniem badania dla laboratorium. Następnie termopaczkę trzeba umieścić w kartonie i dla bezpieczeństwa zakleić go taśmą. Należy pamiętać o wręczeniu kurierowi listu przewozowego.

Szczegóły dotyczące pakowania próbek do badań są opisane w instrukcji poboru, którą przesyłamy Państwu razem z zestawem w paczce. Instrukcję przesyłamy także drogą elektroniczną po złożeniu  przez Państwa zamówienia. Można przeczytać ją także na naszej stronie internetowej.

20. Próba ścieków do badań

Na próbę składa się ściek pobrany z jednego miejsca do specjalnie przygotowanej w tym celu butelki. Butelek można wykorzystać więcej niż jedną, jednak jest to uzależnione od zakresu wykonywanych badań.

21. Próba wody do badań

Jest to woda, jaką się pobiera z jednego źródła( np. kranu w kuchni lub w piwnicy). Podobnie jak w przypadku badania ścieków, próbkę można dostarczyć w kilku butelkach w zależności od wybranego zakresu analiz.

22. Próbobiorca

Mianem tym określa się wykwalifikowanego pracownika laboratorium lub osobę przeszkoloną przez Państwową Inspekcję Sanitarną, która jest odpowiedzialna za pobieranie próbek wody i ścieków do badań, zgodnie z normami i wymaganiami. Pobór prób przez próbobiorcę wymagany jest, jeśli badanie potrzebne jest w czynnościach regulowanych prawem, np. odbiór budynku lub instalacji lub jako dowód w sprawie sądowej.

23. Przepisy

Każde badanie wody (czy to w basenach, czy pitnej, czy bakteriologiczne, czy inne) powinno przebiegać zgodnie z ustalonym prawnie przebiegiem, inaczej mówiąc z przyjętym dla tej dziedziny zbiorem norm branżowych, a także na podstawie przepisów, jakie tworzą rozporządzenia, ustawy i inne akty prawne. Określają one zakres, miejsce badań wody i ścieków oraz ich częstotliwość.

24. Przydomowa oczyszczalnia

Tworzą ją urządzenia służące do neutralizacji ścieków wytwarzanych w domu lub małym zgrupowaniu budynków. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do odbiorników, zwykle gruntu lub do zbiorników wodnych (wód stojących), albo cieków (do wód płynących). Przejmując obowiązki, jakie ciążą na przedsiębiorstwie kanalizacyjnym, musimy zadbać o właściwą jakość odprowadzanych ścieków. Wymaga to regularnego wykonywania badań ścieku zgodnych z operatem wodnoprawnym. Kontrola pracy oczyszczalni jest również wskazana poprzez przeprowadzanie badań ścieków (minimum raz w roku).

25. Rejestracja

Tworzenie w serwisie konta indywidualnego dla każdego klienta lub firmy nazywamy rejestracją. Jest to procedura obowiązkowa przy składaniu zamówienia, którą można dokonać przed nim lub w trakcie. Polega na podaniu swoich danych osobowych lub danych firmy, które będą potrzebne w celu dokonania zakupu. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wszystkie dane klientów są chronione i wykorzystywane jedynie w celach podanych w regulaminie.

26. Studnia głębinowa/wiercona

Jest to rodzaj studni powstały w wyniku wiercenia ręcznego lub mechanicznego oraz wydobycia materiału skalnego za pomocą świdra. Ten typ studni sięga do głębszych warstw wodonośnych (najczęściej przykrytych co najmniej jedną warstwą nieprzepuszczalną). W przypadku pojedynczego gospodarstwa domowego nie są wymagane żadne pozwolenia, jeśli studnia nie przekroczy głębokości 30 m (Monitoring kontrolny poszerzony)

27. Studnia kopana

Jest to sztuczny otwór, który sięga poziomu wodonośnego. Taką studnię zwykle buduje się z betonowych kręgów. Kopie się ją ręcznie lub za pomocą narzędzi. Z tego powodu nie jest zbyt głęboka i pobiera wodę z pierwszej, najpłytszej warstwy wodonośnej. (Monitoring kontrolny poszerzony)

28. Ściek oczyszczony

Jest to rodzaj ścieku poddanego procesowi oczyszczania w oczyszczalni, zanim zostanie on odprowadzony do odbiornika. Przy oczyszczaniu ścieków stosuje się wiele metod, w tym: mechaniczne, chemiczne, biologiczne, ale też mieszane oraz dezynfekcję. W zależności od rodzaju ścieków, proces ten powinien przebiegać tak, aby przy minimalnym nakładzie kosztów uzyskać jak najwyższy z możliwych stopień oczyszczenia. W tym celu stosuje się jedną lub kilka metod oczyszczania. (Ściek oczyszczony)

29. Ściek opadowy

Jest to woda pochodząca z opadów atmosferycznych lub roztopów. Spływa ona do otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacyjnych z powierzchni ziemi lub z obiektów takich jak np. porty, lotniska, tereny przemysłowe, handlowe, czy usługowe i składowe, bazy transportowe, drogi i parkingi.

30. Ścieki

Do ścieków zaliczamy: zużyte ciecze, różnego rodzaju roztwory, koloidy lub zawiesiny, a także odpadowe ciała stałe, które odprowadza się za pomocą rurociągów do odbiorników naturalnych, takich jak zbiorniki lub cieki wodne, doły gnilne itp. Substancje przemysłowe oraz odpady żywnościowe czy fekalia z miejskich i osiedlowych gospodarstw domowych również odprowadza się w postaci ścieków. Ze względu na ich dużą szkodliwość biologiczną, przed odprowadzeniem do odbiornika muszą być one poddane oczyszczeniu w oczyszczalniach. Dotyczy to zarówno ścieków komunalnych, jak i przemysłowych.

31. Środek do dezynfekcji (dołączony do zestawu)

Jest to preparat niszczący drobnoustroje oraz ich formy wegetatywne i przetrwalniki. Używa się go do dezynfekcji np. kranu podczas poboru prób do badania. Najczęściej w tego typu preparatach stosuje się alkohole np. alkohol etylowy, alkohol izopropylowy.

32. Termin realizacji

To czas, który upływa od momentu złożenia zamówienia przez Klienta do otrzymania przez niego wyników badań. Termin realizacji zależy od kilku czynników. Są nimi: rodzaj badania, termin złożenia zamówienia, ustalenie poboru prób do badań. Na realizację wpływ mogą mieć także inne kwestie, jednak przybliżony czas realizacji jest zawsze podawany przy składaniu zamówienia. By poznać szczegóły, przejdź do zakładki Terminy realizacji.

33. Termopaczka

Jest to paczka wykonana z materiału specjalnie dostosowanego do przechowywania próbek do badań, w której transportuje się jednostki wykonującej analizę. Dodatkowo wraz z nią stosuje się wkłady chłodzące, które umożliwiają utrzymanie temperatury w warunkach chłodniczych przez ok. 72 godziny.

34. Wkłady chłodzące

Wkłady przeznaczone do podtrzymywania niskiej temperatury w termopaczce z próbkami badań podczas ich przewożenia do laboratorium. Należy je przed użyciem zamrozić, a następnie włożyć do termopaczki.  Ich zadaniem jest utrzymanie niskiej temperatury przez 72 godziny.

35. Woda chłodnicza

Woda, której używa się do chłodzenia urządzeń technicznych (pochłaniania i usuwania ciepła). Powinna spełniać określone normy w zależności od rodzaju rozwiązań technologicznych w systemie chłodniczym.

36. Woda do betonu

Woda, którą stosuje się do wykonywania betonu oraz zapraw budowlanych. Jest podstawowym składnikiem, który umożliwia rozpoczęcie procesu wiązania, a później twardnienia. Woda zarobowa wykazuje dwa działania: chemiczne i fizyczne. Pod względem chemicznym bierze udział w procesach wiązania i twardnienia spoiwa. Jeśli zaś chodzi o działanie fizyczne, ma ona wpływ na konsystencję zaczynu, a co za tym idzie, na dalsze procesy technologiczne (mieszanie, transport, układanie itd.). Woda zarobowa służąca do wytwarzania betonu musi spełniać odpowiednie wymagania, a ich zlekceważenie może powodować: problemy z wiązaniem i twardnieniem betonu, pogorszenie wytrzymałości betonu, osłabienie jego odporności na szkodliwe oddziaływanie środowiska zewnętrznego czy szybkie wyeksploatowanie na skutek spadku trwałości.

W Polsce normą określającą wymagania dotyczące wody zarobowej jest PN-EN 1008: 2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z procesów produkcji betonu”. O tym, czy woda potrzebna do wyrobienia betonu spełnia wymagane normy powie specjalne badanie wody do betonu.

37. Woda grzewcza

Woda, którą wykorzystuje się w systemach grzewczych. Musi spełniać określone normy zawarte w wytycznych projektowych oraz branżowych. Odpowiednia jakość wody znajdującej się w zamkniętych układach grzewczych zapobiega osadom wapiennym oraz uszkodzeniom spowodowanym korozją. Wspomaga to działanie całego układu oraz jest gwarancją niezawodności urządzeń grzewczych. Podatność systemu grzewczego na korozję jest uzależniona od kilku czynników, takich jak: parametry wody napełniającej, materiał, z jakiego wykonane są elementy instalacji, a także od jakości wykonania i warunków pracy.

38. Woda powierzchniowa

Występuje na powierzchni ziemi, jest łatwa do bezpośredniego ujęcia. Przykłady wód powierzchniowych: jeziora, rzeki, kanały, zbiorniki zaporowe, stawy oraz źródliska, a także częściowo studnie kopane.

39. Woda wodociągowa

Jest to woda uzdatniona, oczyszczona ze szkodliwych i niepożądanych substancji. Po oczyszczeniu rozprowadza się ją do odbiorców za pomocą systemów wodociągowych. Wodę z wodociągu charakteryzuje to, iż pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym posiada jakość taką samą jak woda pitna.

40. Woda basenowa

Jest to woda przeznaczona do kąpieli w basenach publicznych i prywatnych, w brodzikach, jacuzzi, wannach, spa i innych urządzeniach wodnych, które wykorzystuje się w celach rekreacyjnych.

41. Woda zarobowa

Woda, którą stosuje się by wykonać beton oraz zaprawy budowlane. Jest podstawowym składnikiem rozpoczynającym proces wiązania, a następnie twardnienia betonu. Woda do zarabiania betonu musi spełniać odpowiednie wymagania określane normami.

42. Woda źródlana

Woda, która pochodzi z udokumentowanych zasobów podziemnych i którą wydobywa się jednym lub kilkoma otworami naturalnymi bądź wierconymi. Jest to woda pierwotnie czysta pod względem chemicznym i mikrobiologicznym. Nie różni się właściwościami ani składem mineralnym od wody pitnej, co jest określone w przepisach o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.

43. Wyniki

Są to rezultaty badań, które ujmuje się w końcowym raporcie. Zawierają kompletne dane dotyczące parametrów danej próbki. Termin publikacji wyników zależny jest od zakresu (fizykochemia, mikrobiologia), ale też rodzaju próbki (czy badaniu podlega woda czy ścieki). Sprawozdanie z laboratorium wysyłane jest  przez nas do Klienta drogą mailową. Terminy realizacji badań można sprawdzić w zakładce terminy realizacji.

44. Zawartość termopaczki

W każdej termopaczce musi się znaleźć:

1. Pojemnik służący do pobrania próby fizykochemicznej o pojemności 1l (ilość zależna od wybranych parametrów)
2. Pojemnik służący do wykonania próby mikrobiologicznej o pojemności 0,5l (ilość zależna od wybranych parametrów)
3. Wkłady chłodzące - 4 sztuki
4. Środek do dezynfekcji w spray'u
5. Taśma klejąca
6. Jednorazowe rękawiczki
7. Zlecenie wykonania badania dla laboratorium
8. Instrukcja, jak pobrać próbki do badań
9. List przewozowy dla kuriera odbierającego termopaczkę

45. Zestaw

Jest to zbiór parametrów badań wody lub ścieków dostosowanych do konkretnych wymogów dla badanej próbki. Oferowane przez nas zestawy opracowała grupa specjalistów działających w oparciu o wytyczne Sanepidu (PSSE, WSSE, PIS), a także na podstawie najczęściej pojawiających pytań związanych z analizą wody i ścieków, jakie kierują Klienci. Większość oferowanych przez nas zestawów jest zgodnych z Rozporządzeniami Ministerstwa Zdrowia, normami branżowymi, a także wymaganiami Sanepidów.
Realizacja zlecenia

Pomocne informacje

DANE KONTAKTOWE

Ul. Chochołowska 28/213 IIp.
43-346 Bielsko-Biała

Kom. 530 986 245
Tel. 33 818 84 65


biuro@analizawody.pl

Poniedziałek-Czwartek 9.00-17.00
Piątek 7.00-15.00
Bezpieczne płatności