LISTA BADAŃ

Badanie ścieków

Dlaczego warto wykonać badanie ścieków?

Badanie ścieków i osadów ściekowych to nie tylko obowiązek każdego przedsiębiorstwa czy posiadacza przydomowej oczyszczalni, który jest uregulowany przepisami prawa. To również szansa na poprawę wyników pracy oczyszczalni oraz unowocześnienie procesów technologicznych. Ponadto analiza ścieków pozwala sprawdzić, czy nasza działalność nie szkodzi środowisku naturalnemu oraz nie zagraża zdrowiu i życiu ludzi. Jeśli wykryjemy w zanieczyszczonych cieczach płynne odpady i niebezpieczną liczbę szkodliwych związków organicznych i nieorganicznych, jesteśmy w stanie sprawnie je wyeliminować. Dzięki badaniu uzyskamy informację o składzie chemicznych ścieków i osadów ściekowych. Jest ono również przydatne dla rolników, którzy używają ścieków i osadów ściekowych jako nawozów. Tylko rzetelna analiza ścieku pozwala stwierdzić, czy powinno się je stosować jako nawozy i czy rzeczywiście przyśpieszają one wzrost roślin.
na stronę
Pokazuje 1 - 12 z 82 elementów
 • 168.99

  1,2,3-Trichlorobenzen jes chlorowaną pochodną benzenu.

  Cena: 168,99 zł
 • 168.99

  1,2,4-Trichlorobenzen jest chlorowaną pochodną benzenu.

  Cena: 168,99 zł
 • 168.99

  1,2-Dichlorobenzen- organiczny związek, będący pochodną benzenu składający się z dwóch sąsiadujących ze sobą centrów chloru.

  Cena: 168,99 zł
 • 168.99

  1,2-Dichloroetan jest to organiczny związek chemiczny, chloropochodna etanu.

  Cena: 168,99 zł
 • 168.99

  1,3,5-Trichlorobenzen jest to chlorowana pochodna benzenu.

  Cena: 168,99 zł
 • 168.99

  1,3-Dichlorobenzen- organiczny związek, będący pochodną benzenu składający się z dwóch sąsiadujących ze sobą centrów chloru.

  Cena: 168,99 zł
 • 168.99

  1,4-Dichlorobenzen- organiczny związek, będący pochodną benzenu składający się z dwóch sąsiadujących ze sobą centrów chloru.

  Cena: 168,99 zł
 • 40.99

  Azot amonowy (w postaci amoniaku) występuje w ściekach wskutek rozkładu  organicznych związków azotowych. Znaczne ilości amoniaku mogą znajdować się w niektórych ściekach przemysłowych np. ściekach koksowni.

  Cena: 40,99 zł
 • 30.99

  Azotany do sieci kanalizacyjnej dostają się przede wszystkim z przemysłu lub przez infiltrację z gruntu, jednak zanim ścieki dopłyną siecią do oczyszczalni ulegają redukcji. 

  Cena: 30,99 zł
 • 40.99

  Azotyny często występują w ściekach wskutek rozkładu organicznych związków azotowych lub redukcji azotynów, jeżeli występują w środowisku beztlenowym.  Znaczne ilości azotynów mogą znajdować się w ściekach nie oczyszczonych, przetrzymywanych przez dłuższy czas w kanalizacji.

  Cena: 40,99 zł
 • 64.99

  Jest to suma związków azotu znajdujących się w ściekach (azotyny, azotany, azot amonowy, azot organiczny). Związki fosforu i azotu są głównymi biogenami w ściekach. 

  Cena: 64,99 zł
 • 80.99

  Jest to suma związków azotu znajdujących się w ściekach (azotyny, azotany, azot amonowy, azot organiczny). Związki fosforu i azotu są głównymi biogenami w ściekach. Powodują eutrofizację (użyźnianie) wód w rzekach i zbiornikach wodnych. 

  Cena: 80,99 zł
Pokazuje 1 - 12 z 82 elementów

Laboratoryjne badanie ścieków i osadów ściekowych

Ścieki odprowadzane bezpośrednio do wód bądź ziemi muszą spełnić warunki uwzględnione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku. By móc ocenić szczegółowo ich zawartość, wykonuje się specjalistyczne badanie ścieków. Polega ono między innymi na określeniu występujących w nich związków organicznych i nieorganicznych.

Badanie ścieku pozwala na poznanie jego składu chemicznego, biochemicznego oraz mikrobiologicznej. Dzięki kompleksowym badaniom ścieków (surowych, opadowych, oczyszczonych, przydomowych) można określić chociażby takie wskaźniki, jak: azot amonowy, fosfor ogólny, indeks nadmanganianowy, indeks oleju mineralnego czy indeks fenolowy. W trakcie laboratoryjnego badania ścieku możliwe jest również oznaczenie zawartości konkretnych pierwiastków, takich jak żelazo, glin, sód, ołów, kadm, potas, magnez, bor, rtęć, kobalt, nikiel oraz chrom.

Badania ścieków oraz osadów ściekowych pozwalają na wychwycenie szkodliwych dla zdrowia i życia związków, a także wyeliminowanie składników przekraczających dopuszczalne wartości zgodnie z polskimi oraz europejskimi normami.

Kompleksowe badanie ścieku jest przeprowadzane w naszym akredytowanym laboratorium zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005, przy wykorzystaniu metod referencyjnych określonych w przepisach prawnych. Analiza uwzględnia nie tylko ocenę jakości chemicznej, ale także mikrobiologicznej oraz biochemicznej.

Oferujemy również badanie ścieków oraz komunalnych osadów ściekowych, obejmujących oznaczenie parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych oraz parazytologicznych, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ścieków komunalnych i osadów ściekowych, z dnia 6 lutego 2015 roku.

Badanie ścieku należy do niezwykle wymagających, dlatego tego typu analizy przeprowadzamy we współpracy z najlepszymi specjalistami, dysponującymi odpowiednią wiedzą, doświadczeniem oraz znajomością aktualnych przepisów prawnych.

Rodzaje ścieków


Ścieki, czyli zużyte i zanieczyszczone wody, które powstają w wyniku działalności życiowej i produkcyjnej ludzi, a także stanowią wody z opadów atmosferycznych, odprowadzane do sieci kanalizacyjnej, dzieli się kilka rodzajów ze względu na ich pochodzenie i skład chemiczny. Wyróżniamy:

 • ścieki bytowo-gospodarcze, czyli te powstające z wód wykorzystywanych w gospodarstwach domowych;
 • ścieki przemysłowe – produkt uboczny procesów technologicznych w przedsiębiorstwach;
 • ścieki miejskie (komunalne) – znajdujące się w kanalizacji komunalnej (samorządowej);
 • ścieki opadowe, czyli te powstające z opadów atmosferycznych;
 • ścieki radioaktywne – w laboratoriach izotopowych oraz zakładach, które stosują substancje radioaktywne.

Badanie ścieków pod kątem przygotowania operatu wodnoprawnego
Badanie to przeprowadza się w zgodzie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Osady ściekowe


Osady ściekowe stanowią odpad, który powstaje w czasie procesów oczyszczania ścieków. Wymaga on odpowiedniego zagospodarowania. Osadów ściekowych można używać jako paliwo alternatywne i wykorzystywać je do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Dlatego warto wykonać badanie osadów ściekowych pod względem ich przydatności. Obejmuje ono wskaźniki fizykochemiczne, mikrobiologiczne oraz paryzotologiczne.


Realizacja zlecenia

Pomocne informacje

DANE KONTAKTOWE

Ul. Chochołowska 28/213 IIp.
43-346 Bielsko-Biała

Kom. 530 986 245
Tel. 33 818 84 65


biuro@analizawody.pl

Poniedziałek-Czwartek 9.00-17.00
Piątek 7.00-15.00
Bezpieczne płatności