LISTA BADAŃ

Badanie ścieków

na stronę
Pokazuje 25 - 36 z 84 elementów
 • 23.69

  Glin w ściekach może pochodzić z wody wodociągowej niewłaściwie uzdalnianej w wyniku koagulacji siarczanu glinu, z osadów pokoagulacyjnych, czasami niezgodnie z obowiązującymi przepisami odprowadzanych do kanalizacji i z niektórych ścieków przemysłowych. Ponadto niewielkie ilości glinu znajdować się będą w ściekach, gdyż wody naturalne zawsze zawierają...

  Cena: 23,69 zł
 • 365.93

  HCH (suma izomerów alfa, beta, gamma i delta)+pestycydy

  Cena: 365,93 zł
 • 129.15

  Heksachlorobutadien zwiąek ten należy do chemikaliów przemysłowych.

  Cena: 129,15 zł
 • 199

  W skład zestawu wchodzą następujące badania: - BZT5 - ChZTCr - Zawiesina ogólna

  Cena: 199,00 zł
 • 189

  W skład zestawu wchodzą następujące badania: - Zawiesina ogólna - Weglowodory ropopochodne

  Cena: 189,00 zł
 • 999

  W skład zestawu wchodzą następujące badania: - Sucha masa - Zawartość azotu ogólnego  - Zawartość azotu amonowego - Odczyn pH - Fosfor ogólny - Wapń - Magnez - Cynk - Nikiel - Miedź - Chrom - Kadm - Ołów - Rtęć - Liczba Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp. - Obecność Salmonella sp. - Obecność specyficznego DNA Salmonella sp. - Substancja organiczna

  Cena: 999,00 zł
 • 322

  W skład zestawu wchodzą następujące badania: - BZT5- ChZTCr- Zawiesina ogólna- Azot ogólny- Fosfor ogólny

  Cena: 322,00 zł
 • 71.03

  Fenole lotne. W ściekach miejskich obecność fenoli jest na ogół niewielka, natomiast duże ilości występują w różnych ściekach przemysłowych, szczególnie z koksowni, gazowni, fabryk mas plastycznych, włókien syntetycznych, farmaceutycznych itp. 

  Cena: 71,03 zł
 • 30.14

  Wyraża się w jednostkach mg O2/dm3, z tego względu, iż podczas badania określa się ile tlenu, zanieczyszczenia w ściekach, pobrały (do swojego utlenienia) z nadmanganianu potasu, który został użyty do oznaczenia. 

  Cena: 30,14 zł
 • 33.99

  Źródłem kadmu w ściekach miejskich są ścieki przemysłowe. Ostatnio kadm znajduje coraz szersze zastosowanie w przemyśle oraz między innymi, w reaktorach atomowych, gdzie służy do pochłaniania neutronów. 

  Cena: 33,99 zł
 • 23.68

   Kobalt w ściekach komunalnych może pochodzić ze ścieków przemysłowych. Szczególne znaczenie ma oznaczenie kobaltu w ściekach, gdy osady ściekowe wykorzystywane są do produkcji witaminy B12. 

  Cena: 23,68 zł
 • 150.68

  Liczba Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.

  Cena: 150,68 zł
Pokazuje 25 - 36 z 84 elementów