LISTA BADAŃ

Badanie bakteriologiczne wody - mikrobiologiczne

Kompleksowe badanie mikrobiologiczne wody

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) woda jest bezpieczna dla zdrowia, gdy nie zawiera w swoim składzie chorobotwórczych mikroorganizmów, pasożytów oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu. W związku z tym zaleca się regularne wykonywanie badań mikrobiologicznych wody.

Badanie mikrobiologiczne wody polega przede wszystkim na sprawdzeniu, czy nie występują w niej organizmy, których nawet niewielka ilość może doprowadzić do zatrucia (np. gram-ujemne pałeczki z rodzaju Salmonella czy prątki gruźlicy). W trakcie tego typu analizy zwraca się także uwagę na to, ile w jednym mililitrze wody znajduje się bakterii mezofilnych oraz psychrofilnych.

W naszym akredytowanym laboratorium wykonujemy również kompleksowe badanie bakteriologiczne wody, polegające na określeniu kilkunastu parametrów, w tym między innymi obecności w wodzie bakterii z grupy Coli, enterokoków kałowych, bakterii z rodzaju Legionella oraz przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia).

Zarówno mikrobiologiczne, jak i bakteriologiczne badanie wody pozwala dokładnie ocenić przydatność wody do celów spożywczych oraz gospodarczych. Według stosowanych w Polsce kryteriów, w stu mililitrach wody podawanej do sieci wodociągowej nie może występować ani jedna komórka bakterii z uznanych na wskaźnikowe. Podobne normy jakości wody obowiązują w wielu krajach Unii Europejskiej.

na stronę
Pokazuje 1 - 12 z 24 elementów
 • 54.99

  Jest to bakteria beztlenowa. Jest wszechobecna w środowisku i może być odnaleziona jako normalny składnik kompostu, osadu dennego czy układu pokarmowego człowieka i innych kręgowców, ale również owadów czy gleby.

  Cena: 54,99 zł
 • 55.99

  Inaczej Paciorkowce kałowe. Nazwą tą określa się zwykle te paciorkowce, które żyją w odchodach ludzi i zwierząt. Posiadają dużą odporność na warunki środowiska. Obecność tego organizmu w wodzie wskazuje prawie na pewno na  zanieczyszczenie kałem ludzkim. Rzadko rozmnażają się w wodach, wiec są dobrym wskaźnikiem rozmiaru i czasu trwania zanieczyszczenia. 

  Cena: 55,99 zł
 • 289.99

  W skład  zestawu wchodzą następujące badania: - Liczba Escherichia coli - Enterokoki kałowe - Pseudomonas aeruginosa - Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48h

  Cena: 289,99 zł
 • 297.99

  Badanie mikrobiologiczne informuje o stanie sanitarnym wody. Obejmuje ono sprawdzenie obecności bakterii – zarówno chorobotwórczych, jak i niestanowiących zagrożenia dla człowieka. Ich podwyższona liczba może świadczyć o skażenie wody, a także ryzyku pojawienia się dodatkowych czynników niebezpiecznych.

  Cena: 297,99 zł
 • 289.99

  Badanie mikrobiologiczne lodu stosowanego w gastronomii.- liczba bakterii grupy coli- liczba Escherichia coli- enterokoki kałowe- Clostridium perfingens

  Cena: 289,99 zł
 • 945.99

  Badania w zestawie:-Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 stopni po 48h-Liczba Escherichia coli-Liczba Pseudomonas aeruginosa-Liczba gronkowców koagulazododatnich-Legionella sp.-pH-Potencjał Redox-Chlor wolny-Chlor związany-Chloroform-Suma THM-Mętność-Azotany (NO3-)-Utlenialność-Glin-Żelazo-Ozon-Kwas izocyjanurowy

  Cena: 945,99 zł
 • 279.99

  Wykonujemy mikrobiologiczne badanie wody podstawowe. To najprostszy pakiet testów laboratoryjnych, które pozwalają na sprawdzenie składu i bezpieczeństwa cieczy pitnej. 

  Cena: 279,99 zł
 • 349.99

  W skład  zestawu wchodzą następujące badania: - Liczba Escherichia coli- Enterokoki kałowe- Pseudomonas aeruginosa- Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48h- Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h

  Cena: 349,99 zł
 • 849.99

  Pakiet Legionella – 5 próbek dotyczy analizy ciepłej wody użytkowej. Badanie obejmuje analizę bakterii z rodzaju Legionella z pięciu punktów poboru. Pakiet dedykowany dla firm, m.in. dla hoteli, szpitali, domów opieki, zarządców i właścicieli budynków wielorodzinnych, akademików, ośrodków sportowych itp.

  Cena: 849,99 zł
 • 219.99

  Bakteria Legionella pneumophila to mikroorganizm występujący w naturalnym środowisku człowieka. 

  Cena: 219,99 zł
 • 639.99

  Pakiet Legionella- 3 próbki dotyczy analizy ciepłej wody użytkowej. Badanie obejmuje analizę bakterii z rodzaju Legionella z trzech różnych punktów poboru (np. racy, prysznice itp.). Obecność bakterii Legionella w instalacji CWU informuje o wtórnym zanieczyszczeniu układów ciepłej wody użytkowej.

  Cena: 639,99 zł
 • 849.99

  Pakiet Legionella- 4 próbki obejmuje analizę czterech prób z różnych punktów poboru. Bakterie Legionella sp. odpowiadają za wtórne zanieczyszczenie instalacji ciepłej wody użytkowej. Dopuszczalną wartość pałeczek Legionella w instalacji CWU normuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia...

  Cena: 849,99 zł
Pokazuje 1 - 12 z 24 elementów

Instrukcja przygotowania wody do badania mikrobiologicznegoAby wyniki laboratoryjnej mikrobiologicznej analizy wody były zgodne z ich rzeczywistym stanem, należy odpowiednio wykonać pobór. W przeciwnym razie może dojść do błędnego ustalenia stanu czystości wody. O czym należy pamiętać? Przygotowaliśmy dla Państwa krótką instrukcję.

1. Pojemniki do próbek są dostarczane przez naszą firmę

2. Punkt pobierania wody powinien być odpowiednio przygotowany. W tym celu do pobierania próbki wybiera się metalowy kran, który jest w dobrym stanie technicznym. Należy zdjąć z niego urządzenia przeciwrozbryzgowe, usunąć wodę zalegającą w rurach poprzez odpuszczenie aż do ustalenia temperatury. Odpuszczanie powinno trwać dłużej, jeśli instalacja jest nowa lub nieużywana dłuższy czas (wszystkie krany przez minimum 1h). Ważne jest, aby po tej czynności zakręcić kran, oczyścić go (np. szczoteczką bez środków chemicznych) i opalić (np. opalaczem gazowym lub tamponem zamoczonym w alkoholu). Później trzeba ponownie odkręcić kran tak, aby woda płynęła z niego umiarkowanym strumieniem.

3. Należy zadbać też o należyty sposób pobierania wody. Pojemniki napełnia się tak, aby u góry została wolna przestrzeń z powietrzem oraz podpisuje (miejsce pobrania, data, godzina). Nie wolno zabrudzić korka i szyjki butelki. Przed dostarczeniem do badania trzyma się ją w lodówce, a przed przywiezieniem umieszcza w termotorbie. Dzięki temu będzie we właściwej temperaturze. Próbkę należy dostarczyć w dniu jej pobrania, nie później. W wyjątkowych przypadkach, należy się skontaktować z laboratorium (maksymalny dopuszczalny czas od momentu pobrania do wykonania badania , co nie jest równoznaczne z przyjęciem próbki, nie może przekroczyć 12h dla badania ogólnej liczby mikroorganizmów i 18 h dla badania na grupę coli, Escherichia coli i enterokoków). Ponadto, jeśli posiada się filtr do wody, zaznacza się, czy woda była pobierana przed filtrem czy za filtrem.

Informacje o wynikach można uzyskać pod naszym numerem telefonu: 530 986 245 lub 33 818 84 65. Zachęcamy też do kontaktu mailowego lub bezpośredniego, w siedzibie przy ul. Słowackiego 28/1p.

Zachęcamy również do zapoznania sie z Mikrobiologiczne badanie wody

Realizacja zlecenia

Pomocne informacje

DANE KONTAKTOWE

Ul. Chochołowska 28/213 IIp.
43-346 Bielsko-Biała

Kom. 530 986 245
Tel. 33 818 84 65


biuro@analizawody.pl

Poniedziałek-Czwartek 9.00-17.00
Piątek 7.00-15.00
Bezpieczne płatności