LISTA BADAŃ

Badanie bakteriologiczne wody - mikrobiologiczne

Kompleksowe badanie mikrobiologiczne wody

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) woda jest bezpieczna dla zdrowia, gdy nie zawiera w swoim składzie chorobotwórczych mikroorganizmów, pasożytów oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu. W związku z tym zaleca się regularne wykonywanie badań mikrobiologicznych wody.

Badanie mikrobiologiczne wody polega przede wszystkim na sprawdzeniu, czy nie występują w niej organizmy, których nawet niewielka ilość może doprowadzić do zatrucia (np. gram-ujemne pałeczki z rodzaju Salmonella czy prątki gruźlicy). W trakcie tego typu analizy zwraca się także uwagę na to, ile w jednym mililitrze wody znajduje się bakterii mezofilnych oraz psychrofilnych.

W naszym akredytowanym laboratorium wykonujemy również kompleksowe badanie bakteriologiczne wody, polegające na określeniu kilkunastu parametrów, w tym między innymi obecności w wodzie bakterii z grupy Coli, enterokoków kałowych, bakterii z rodzaju Legionella oraz przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia).

Zarówno mikrobiologiczne, jak i bakteriologiczne badanie wody pozwala dokładnie ocenić przydatność wody do celów spożywczych oraz gospodarczych. Według stosowanych w Polsce kryteriów, w stu mililitrach wody podawanej do sieci wodociągowej nie może występować ani jedna komórka bakterii z uznanych na wskaźnikowe. Podobne normy jakości wody obowiązują w wielu krajach Unii Europejskiej.

na stronę
Pokazuje 1 - 12 z 22 elementów
 • 40.9

  Jest to bakteria beztlenowa. Jest wszechobecna w środowisku i może być odnaleziona jako normalny składnik kompostu, osadu dennego czy układu pokarmowego człowieka i innych kręgowców, ale również owadów czy gleby.

  Cena: 40,90 zł
 • 40.9

  Inaczej Paciorkowce kałowe. Nazwą tą określa się zwykle te paciorkowce, które żyją w odchodach ludzi i zwierząt. Posiadają dużą odporność na warunki środowiska. Obecność tego organizmu w wodzie wskazuje prawie na pewno na  zanieczyszczenie kałem ludzkim. Rzadko rozmnażają się w wodach, wiec są dobrym wskaźnikiem rozmiaru i czasu trwania zanieczyszczenia. 

  Cena: 40,90 zł
 • 253

  W skład  zestawu wchodzą następujące badania: - Liczba Escherichia coli - Enterokoki kałowe - Pseudomonas aeruginosa - Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48h

  Cena: 253,00 zł
 • 229

  Badanie mikrobiologiczne informuje o stanie sanitarnym wody. Badamy w wodzie obecność bakterii, które mimo że nie zawsze są chorobotwórcze to wskazują na skażenie wody i obecność innych organizmów chorobotwórczych.

  Cena: 229,00 zł
 • 220

  Badanie mikrobiologiczne lodu stosowanego w gastronomii.- liczba bakterii grupy coli- liczba Escherichia coli- enterokoki kałowe- Clostridium perfingens

  Cena: 220,00 zł
 • 945

  Badania w zestawie:-Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 stopni po 48h-Liczba Escherichia coli-Liczba Pseudomonas aeruginosa-Liczba gronkowców koagulazododatnich-Legionella sp.-pH-Potencjał Redox-Chlor wolny-Chlor związany-Chloroform-Suma THM-Mętność-Azotany (NO3-)-Utlenialność-Glin-Żelazo-Ozon-Kwas izocyjanurowy

  Cena: 945,00 zł
 • 219

  W skład zestawu wchodzą następujące badania: - Liczba bakterii grupy coli,- Liczba Escherichia coli,- Liczba mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h, - Enterokoki kałowe.

  Cena: 219,00 zł
 • 294

  W skład  zestawu wchodzą następujące badania: - Liczba Escherichia coli- Enterokoki kałowe- Pseudomonas aeruginosa- Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48h- Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h

  Cena: 294,00 zł
 • 209.1

  Bakteria Legionella pneumophilla stanowi bakterię powszechnie występującą w naturalnym środowisku człowieka. Cechują ją – przy sprzyjających warunkach, zdolność do bardzo szybkiego rozmnażania i tworzenia kolonii. Tym co wyróżnia bakterie Legionella jest także doskonała zdolność do przetrwania, przez co ich usuwanie ze środowiska jest bardzo trudne. 

  Cena: 209,10 zł
 • 47.99

  W Polsce są przyjęte jako wskaźnik zanieczyszczenia wód pod względem sanitarnym.Same bakterie grupy coli w większości nie są szkodliwe dla człowieka. Ich obecność świadczy, jednak o obecności innych bakterii chorobotwórczych.

  Cena: 47,99 zł
 • 40.9

  Są częścią ludzkiej i zwierzęcej flory jelitowej. Produkują szereg toksyn (głównie enterotoksyn) i enzymów, są bardzo odporne na warunki środowiska oraz dezynfekcję. Działanie enterotoksyn powoduje zwiększenie śluzu w jelicie czczym i krętnicy, następuje utrata płynów i elektrolitów w postaci silnej biegunki.

  Cena: 40,90 zł
 • 40.9

  Jest to wskaźnik ogólnej liczby drobnoustrojów hodowanych w temperaturze 30 st C przez 72 godziny.

  Cena: 40,90 zł
Pokazuje 1 - 12 z 22 elementów

Instrukcja przygotowania wody do badania mikrobiologicznegoAby wyniki laboratoryjnej mikrobiologicznej analizy wody były zgodne z ich rzeczywistym stanem, należy odpowiednio wykonać pobór. W przeciwnym razie może dojść do błędnego ustalenia stanu czystości wody. O czym należy pamiętać? Przygotowaliśmy dla Państwa krótką instrukcję.

1. Pojemniki do próbek są dostarczane przez naszą firmę

2. Punkt pobierania wody powinien być odpowiednio przygotowany. W tym celu do pobierania próbki wybiera się metalowy kran, który jest w dobrym stanie technicznym. Należy zdjąć z niego urządzenia przeciwrozbryzgowe, usunąć wodę zalegającą w rurach poprzez odpuszczenie aż do ustalenia temperatury. Odpuszczanie powinno trwać dłużej, jeśli instalacja jest nowa lub nieużywana dłuższy czas (wszystkie krany przez minimum 1h). Ważne jest, aby po tej czynności zakręcić kran, oczyścić go (np. szczoteczką bez środków chemicznych) i opalić (np. opalaczem gazowym lub tamponem zamoczonym w alkoholu). Później trzeba ponownie odkręcić kran tak, aby woda płynęła z niego umiarkowanym strumieniem.

3. Należy zadbać też o należyty sposób pobierania wody. Pojemniki napełnia się tak, aby u góry została wolna przestrzeń z powietrzem oraz podpisuje (miejsce pobrania, data, godzina). Nie wolno zabrudzić korka i szyjki butelki. Przed dostarczeniem do badania trzyma się ją w lodówce, a przed przywiezieniem umieszcza w termotorbie. Dzięki temu będzie we właściwej temperaturze. Próbkę należy dostarczyć w dniu jej pobrania, nie później. W wyjątkowych przypadkach, należy się skontaktować z laboratorium (maksymalny dopuszczalny czas od momentu pobrania do wykonania badania , co nie jest równoznaczne z przyjęciem próbki, nie może przekroczyć 12h dla badania ogólnej liczby mikroorganizmów i 18 h dla badania na grupę coli, Escherichia coli i enterokoków). Ponadto, jeśli posiada się filtr do wody, zaznacza się, czy woda była pobierana przed filtrem czy za filtrem.

Informacje o wynikach można uzyskać pod naszym numerem telefonu: 530 986 245 lub 33 818 84 65. Zachęcamy też do kontaktu mailowego lub bezpośredniego, w siedzibie przy ul. Słowackiego 28/1p.

Zachęcamy również do zapoznania sie z Mikrobiologiczne badanie wody

Realizacja zlecenia

Pomocne informacje

DANE KONTAKTOWE

Ul. Słowackiego 28/1p
43-502 Czechowice-Dziedzice

Kom. 530 986 245
Tel. 33 818 84 65


biuro@analizawody.pl

Poniedziałek-Czwartek 9.00-17.00
Piątek 7.00-15.00