LISTA BADAŃ

Badanie wody ze studni, mikrobiologiczne, fizykochemiczne

na stronę
Pokazuje 1 - 12 z 161 elementów
 • Cena: 129,15 zł

  1,2,3-Trichlorobenzen jest to chlorowana pochodna benzenu badana w wodzie.

  Cena: 129,15 zł
 • Cena: 129,15 zł

  1,2,4-Trichlorobenzen jest to chlorowana pochodna benzenu badana w wodzie.

  Cena: 129,15 zł
 • Cena: 129,15 zł

  1,2-Dichlorobenzen- organiczny związek, będący pochodną benzenu składający się z dwóch sąsiadujących ze sobą centrów chloru.

  Cena: 129,15 zł
 • Cena: 101,20 zł

  Chlorek etylenu, chloropochodne etanu, bezbarwna ciecz o temperaturze wrzenia 84 °C, bardzo słabo rozpuszczalna w wodzie, miesza się z rozpuszczalnikami organicznymi. 

  Cena: 101,20 zł
 • Cena: 129,15 zł

  1,3,5-Trichlorobenzen jest to chlorowana pochodna benzenu.

  Cena: 129,15 zł
 • Cena: 129,15 zł

  1,3-Dichlorobenzen- organiczny związek, będący pochodną benzenu składający się z dwóch sąsiadujących ze sobą centrów chloru.

  Cena: 129,15 zł
 • Cena: 129,15 zł

  1,4-Dichlorobenzen- organiczny związek, będący pochodną benzenu składający się z dwóch sąsiadujących ze sobą centrów chloru.

  Cena: 129,15 zł
 • Cena: 322,88 zł

  2,4,6- trichlorofenol (TCP) to bezbarwne lub jasnożółte krystaliczne ciało stałe o silnym zapachu. Rozkłada się podczas ogrzania, powodując wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym chlorowodoru i chloru. Wykorzystywany jest jako środek grzybobójczy, chwastobójczy, insektydowy, antyseptyczny oraz środek konserwujący kleje.

  Cena: 322,88 zł
 • Cena: 204,49 zł

  Akryloamid- organiczny związek chemiczny należący do amidów (amid kwasu akrylowego), stosowany głównie jako monomer przy produkcji poliakrylamidu.

  Cena: 204,49 zł
 • Cena: 23,68 zł

  Pierwiastek chemiczny z grupy metaloidów. Występuje w czterech odmianach alotropowych: antymon żółty, srebrzystobiały antymon metaliczny, antymon czarny i antymon wybuchowy. 

  Cena: 23,68 zł
 • Cena: 23,68 zł

  Arsen może występować w w wodzie i ściekach miejskich na skutek odprowadzania  do kanalizacji  komunalnej ścieków przemysłowych, np. z zakładów farmaceutycznych, garbarskich, produkujących barwniki, hut oraz niektórych wód kopalnianych. 

  Cena: 23,68 zł
 • Cena: 30,14 zł

  Azot amonowy występujący w wodach powierzchniowych pochodzi z biochemicznego rozkładu materii organicznej (zarówno roślinnej i zwierzęcej).

  Cena: 30,14 zł
Pokazuje 1 - 12 z 161 elementów

Kompleksowe badanie wody na potrzeby Sanepidu(PSSE)

Jako profesjonalna i doświadczona firma o zasięgu ogólnopolskim, oferujemy swoje usługi w zakresie badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Każde badanie wody dla Sanepidu jest przeprowadzane w oparciu o obowiązujące normy prawne i obejmuje analizę kilku bądź kilkunastu parametrów. Badamy wodę pochodzącą z różnych źródeł, w tym między innymi wodę ze studni, ścieki oraz osady ściekowe, pobierając próbki na terenie całej Polski, między innymi w takich miastach, jak Warszawa, Łódź, Poznań, Kielce, Bydgoszcz, Szczecin, Białystok, Kraków, Katowice, Wrocław oraz Lublin.

Wykonywane przez nas badanie wody ze studni, wody wodociągowej czy ścieków, obejmuje zarówno analizę mikrobiologiczną, jak i fizykochemiczną. Podstawowa cena analizy wody, czyli tak zwany monitoring kontrolny i obejmuje: przyjazd w dowolne miejsce na terenie Polski, wybór optymalnego miejsca poboru (ze studni, z instalacji wodociągowej), pobór próbek do specjalnych pojemników, badanie wody i określenie parametrów oraz opracowanie wyników.

Ofertę badań wody dla Sanepidu kierujemy do: Klientów Indywidualnych, Przedsiębiorstw Wodociągowo-Kanalizacyjnych, Zakładów Produkcyjnych, Firm, a także do Ośrodków Zdrowia i Oświaty.

Zachęcamy również do zapoznania sie z: 
Badanie czystości wody
Badanie jakości wody