LISTA BADAŃ

Analiza i badanie wody basenowej

Profesjonalne badanie i analiza wody basenowej

Specjalnością naszej firmy jest profesjonalne badanie i analiza wody w basenach. Zarządzanie pływalniami i basenami wymaga znajomości bieżących przepisów prawnych dotyczących jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych. Określają je rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, a konkretnie:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 8.04.2011 w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2011r. Nr 86, poz. 478);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowie z dn. 9.11.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015r. poz. 2016);
 • Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach (październik 2014).
Dlatego też nasza firma oferuje analizę wody basenowej wykonywaną wieloma metodami referencyjnymi, w zgodzie z wyżej wymienionymi wymaganiami państwowymi. Jesteśmy na bieżąco z przepisami sanitarnymi, które określają między innymi częstotliwość badań wody z basenu, ich zakres mikrobiologiczny i fizykochemiczny czy sposób pobierania próbek. Współpracujemy z administratorami, eksploratorami i właścicielami kąpielisk, basenów i pływalni różnego typu i rozmiarów w zakresie badań wody basenowej. Pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa sanitarnego wody jest dla nas priorytetem.
Pokazuje 1 - 5 z 5 elementów
 • 945.99

  Badania w zestawie:-Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 stopni po 48h-Liczba Escherichia coli-Liczba Pseudomonas aeruginosa-Liczba gronkowców koagulazododatnich-Legionella sp.-pH-Potencjał Redox-Chlor wolny-Chlor związany-Chloroform-Suma THM-Mętność-Azotany (NO3-)-Utlenialność-Glin-Żelazo-Ozon-Kwas izocyjanurowy

  Cena: 945,99 zł
 • 499.99

  W skład zestawu wchodzą następujące badania: - Zakwity sinic - Osady smoliste, przedmioty pływające - Liczba Escherichia coli - Liczba enterokoków kałowych

  Cena: 499,99 zł
 • 223.99

  Kwas izocyjanurowy jest to stabilizator zawarty produktach chlorowych, który zapobiega niepożądanej utracie chloru, szczególnie w przypadku wysokiego nasłonecznienia.

  Cena: 223,99 zł
 • 219.99

  Bakteria Legionella pneumophilla stanowi bakterię powszechnie występującą w naturalnym środowisku człowieka. Cechują ją – przy sprzyjających warunkach, zdolność do bardzo szybkiego rozmnażania i tworzenia kolonii. Tym co wyróżnia bakterie Legionella jest także doskonała zdolność do przetrwania, przez co ich usuwanie ze środowiska jest bardzo trudne.

  Cena: 219,99 zł
 • 64.99

  Ozon (O3), czasami nazywany "aktywnym tlenem", to gaz, którego cząsteczka zawiera trzy atomy tlenu zamiast dwóch, tak jak tlen, którym normalnie oddychamy. Ozon to doskonały środek dezynfekujący, jeden z najsilniejszych znanych człowiekowi. Może zabijać bakterie, wirusy, roztocza oraz wiele innych związków chemicznych.

  Cena: 64,99 zł
Pokazuje 1 - 5 z 5 elementów

Prowadzimy następujące rodzaje analizy wody w basenach:
 • badanie pełne, obejmujące zbadanie wszystkich potrzebnych czynników, m.in. ogólną liczbę mikroorganizmów w 36 stopni po 48h, liczbę gronkowców koagulazododatnich, mętność, potencjał Redox, chloroform, kwas izocyjanurowy, żelazo, pH, sumę THM, glin, żelazo, ozon;
 • badanie wody basenowej, powierzchniowej pod kątem jakości wody w kąpielisku, na które składa się analiza zakwitów sinic, osadów smolistych i przedmiotów pływających, liczby Escherichia coli oraz liczby enterokoków kałowych;
 • badanie pod względem kwasu izocyjanurowego (zapobiega on niepożądanej utracie chloru, zwłaszcza kiedy woda się bardzo nasłoneczniona);
 • badanie wody z basenu pod względem obecności bakterii Legionella pneumophilla, która jest bardzo szkodliwa dla zdrowia człowieka, a rozmnaża się szybko w instalacjach wody ciepłej;
 • badanie pod względem zawartości ozonu w wodzie – jest on bardzo dobrym środkiem dezynfekującym, zabija bakterie, wirusy, roztocza i inne szkodliwe związki chemiczne.
Analiza wody basenowej obejmuje szeroki zakres badań, dlatego osoby zarządzające kompieliskami z pewnością znajdą interesujące je zakres badań. Badanie wody basenowej przebiega szybko (krótkie terminy realizacji) i dokładnie. Jesteśmy otwarci na bezpośrednie i elektroniczne konsultacje. Istnieje możliwość elektronicznego dostępu do wyników analizy wody w basenach.

Zachęcamy również do zapoznania sie z 
poradnikiem badania wody basenowej

Realizacja zlecenia

Pomocne informacje

DANE KONTAKTOWE

Ul. Chochołowska 28/213 IIp.
43-346 Bielsko-Biała

Kom. 530 986 245
Tel. 33 818 84 65


biuro@analizawody.pl

Poniedziałek-Czwartek 9.00-17.00
Piątek 7.00-15.00
Bezpieczne płatności