Ile kosztuje badanie wody pitnej w sanepidzie, cennik, cena

Ile kosztuje badanie wody?

Badanie wody to niemal obowiązkowa procedura, która ma na celu ocenę przydatności wody do spożycia. Poza tym pomaga w doborze odpowiedniego urządzenia do jej uzdatniania. Analiza wody polega na dopasowaniu jej fizykochemicznych właściwości do norm dotyczących jej konkretnego przeznaczenia. Ile kosztuje badanie i czy da się zoptymalizować jego cenę?

Badanie czystości wody – od czego zależy jego cena?

Szczegółowy koszt badania wody pitnej, basenowej i innych rodzajów na ogół zależy od jego rodzaju, a także od zakresu oznaczanych parametrów. Do najbardziej podstawowych wskaźników oznaczanych w trakcie analizy wody należą: mętność, barwa, smak, zapach, odczyn pH, twardość ogólna, żelazo ogólne, amoniak, azotany, chlorki oraz obecność bakterii: z grupy coli, escherichia coli (pałeczka okrężnicy), enterokoki kałowe (paciorkowce kałowe), clostridium, Legionella, gronkowce koagulazo-dodatnie. Można również zlecić analizę rozszerzoną, wówczas cena za badanie wody będzie nieco wyższa. Możliwa jest również ocena konkretnego pierwiastka występującego w wodzie (mangan, miedź, żelazo, wapń, glin, ołów, kadm, nikiel, kobalt, selen, chrom, itp.).

Cena badania wody różni się także w zależności od tego, jaki rodzaj wody ma zostać poddany analizie. W cenniku można znaleźć między innymi koszty badania wody powierzchniowej, podziemnej czy uzdatnionej.

Zastanawiając się, ile kosztuje badanie wody w sanepidzie, musisz wiedzieć, że kompleksowa analiza obejmuje zarówno badanie mikrobiologiczne, jak i fizykochemiczne. Zgodnie z cennikiem, badanie wody może dotyczyć również ścieków oraz osadów ściekowych. Z oferty mogą korzystać zarówno Klienci Indywidualni, jak i przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, zakłady produkcyjne, placówki zdrowia oraz firmy.

Badanie wody pitnej i innych jej rodzajów obejmuje z reguły ocenę kilkunastu wskaźników, natomiast wyniki są następnie porównywane z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Poznaj nasz cennik.

Badanie wody do picia – nie warto na tym oszczędzać!

Często badanie jakości wody może wydawać się zbyt sporym wydatkiem. Nie warto jednak oszczędzać i rezygnować z analizy niektórych parametrów. Rezygnacja z badania czystości wody także nie popłaca. Wybór stacji do uzdatniania wody na własną rękę może przynieść skutek odwrotny do zamierzonego. Jedynie profesjonalne i kompleksowe badanie fizykochemiczne wody może dać pełny obraz jej jakości i pokaże, jakiego narzędzia do uzdatniania najlepiej użyć.

Zyskasz pewność, że woda, z której będziesz korzystać, jest bezpieczna dla zdrowia wszystkich użytkowników.

Dlaczego warto przeprowadzać regularną analizę wody?

Wyniki badania jakości wody mogą rozwiać twoje obawy o jej zdatność do użytku. To również duża pomoc, jeśli zastanawiasz się, jaką stację do uzdatniania wykorzystać, jeśli zajdzie taka potrzeba. W przypadku domowego użytku wodę najlepiej jest poddawać analizie przynajmniej raz w roku, aby kontrolować jej stan i w razie jego pogorszenia się odpowiednio szybko zareagować.

Czy jakość wody może się pogorszyć?

Nawet jeśli raz zbadałeś wodę, nie ma gwarancji, że jej jakość ulegnie obniżeniu. Dzieje się tak często w wyniku przenikania do wód gruntowych nieczystości z nieszczelnego szamba lub środków stosowanych do nawożenia pól i ochrony roślin. Na tego typu problemy szczególnie narażone są studnie, w których wodę pobiera się z dość płytkiego poziomu. Z kolei w przypadku studni wierconych stopniowe pogarszanie się jakości wody jest naturalnym zjawiskiem. Choćby z tego powodu warto zainwestować w analizę wody o roku.

Pamiętaj, że pobranie próbki do badanie także wymaga nieco uwagi. Należy wykorzystać wodę z kranu, który jest najczęściej używany. Do badania nie nadaje się woda pochodząca np. z elastycznych węży czy pomieszczeń z toaletą.

Pilne badanie wody – co powinno niepokoić?

Poza coroczną kontrolą badanie fizykochemiczne wody trzeba przeprowadzić, kiedy:

  • woda jest mętna;
  • woda smakuje nietypowo;
  • po umyciu twoja skóra jest podrażniona;
  • woda pozostawia rdzawe lub szare ślady np. na elementach sanitarnych;
  • doszło do zalania studni lub podtopień;
  • studnia przez dłuższy czas nie była używana;
  • woda nieprzyjemnie pachnie.

Czujność pod tym względem może okazać się kluczowa względem zdrowia wszystkich użytkowników źródła wody. Nie należy wówczas zważać na cenę badania, ale jak najszybciej zamówić analizę.

Cennik wybranych badań

Bar 45,99 zł
Barwa 20,99 zł
Benzen 126,99 zł
Bor 45,99 zł
Cynk 45,99 zł
Dwutlenek węgla wolny 98,99 zł
Enterokoki kałowe 55,99 zł
Fizykochemiczne badanie wody 299,99 zł
Jon amonowy 32,99 zł
Kwas metakrzemowy 309,99 zł
Legionella sp. – liczba 219,99 zł
Liczba bakterii grupy coli 63,99 zł
Liczba Clostridium perfringens łącznie ze sporami 54,99 zł
Liczba drobnoustrojów w 30°C po 72h 54,99 zł
Liczba Escherichia coli 55,99 zł
Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich 107,99 zł
Lit 45,99 zł
Magnez 45,99 zł
Mętność 22,99 zł
Mikrobiologiczne badanie wody 297,99 zł
Naturalne wody mineralne. Badanie pełne 5 037,99 zł
Naturalne wody mineralne. Badanie wstępne 879,99 zł
Nikiel 45,99 zł
Obecność bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella w 100ml 196,99 zł
Odczyn pH 14,99 zł
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h 54,99 zł
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2oC po 48h 54,99 zł
Ogólna liczba mikroorganizmówi w 37°C po 24h 54,99 zł
Ogólny węgiel organiczny(OWO) 132,99 zł
Ortofosforany 40,99 zł
Ołów 45,99 zł
Pestycydy 329,99 zł
Temperatura 14,99 zł
Tlen rozpuszczony 40,99 zł
Twardość ogólna 71,99 zł
Utlenialność z KMnO4 41,99 zł
Woda do celów chłodnicznych 629,99 zł
Wodorowęglany 155,99 zł
Zapach 14,99 zł
Zasadowość ogólna 53,99 zł
Zawiesina ogólna 42,99 złRealizacja zlecenia

Pomocne informacje

DANE KONTAKTOWE

Ul. Chochołowska 28/213 IIp.
43-346 Bielsko-Biała

Kom. 530 986 245
Tel. 33 818 84 65


biuro@analizawody.pl

Poniedziałek-Czwartek 9.00-17.00
Piątek 7.00-15.00
Bezpieczne płatności