Ile kosztuje badanie wody pitnej w sanepidzie, cennik, cena

Ile kosztuje badanie wody?

Szczegółowy koszt badania wody pitnej, basenowej i innych rodzajów na ogół zależy od jego rodzaju, a także od zakresu oznaczanych parametrów. Do najbardziej podstawowych wskaźników oznaczanych w trakcie analizy wody należą: mętność, barwa, smak, zapach, odczyn pH, twardość ogólna, żelazo ogólne, amoniak, azotany, chlorki oraz obecność bakterii: z grupy coli, escherichia coli (pałeczka okrężnicy), enterokoki kałowe (paciorkowce kałowe), clostridium, Legionella, gronkowce koagulazo-dodatnie. Można również zlecić analizę rozszerzoną, wówczas cena za badanie wody będzie nieco wyższa. Możliwa jest również ocena konkretnego pierwiastka występującego w wodzie (mangan, miedź, żelazo, wapń, glin, ołów, kadm, nikiel, kobalt, selen, chrom, itp.).

Cena badania wody różni się także w zależności od tego, jaki rodzaj wody ma zostać poddany analizie. W cenniku można znaleźć między innymi koszty badania wody powierzchniowej, podziemnej czy uzdatnionej.

Zastanawiając się, ile kosztuje badanie wody w sanepidzie, musisz wiedzieć, że kompleksowa analiza obejmuje zarówno badanie mikrobiologiczne, jak i fizykochemiczne. Zgodnie z cennikiem, badanie wody może dotyczyć również ścieków oraz osadów ściekowych. Z oferty mogą korzystać zarówno Klienci Indywidualni, jak i przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, zakłady produkcyjne, placówki zdrowia oraz firmy.

Badanie wody pitnej i innych jej rodzajów obejmuje z reguły ocenę kilkunastu wskaźników, natomiast wyniki są następnie porównywane z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Poznaj nasz cennik.

Cennik wybranych badań

Bar 21,99 zł
Barwa 9,49 zł
Benzen 95,99 zł
Bor 21,99 zł
Cynk 21,99 zł
Dwutlenek węgla wolny 50,49 zł
Enterokoki kałowe 38,29 zł
Fizyko-chemiczne badanie wody 259,00 zł
Jon amonowy 19,99 zł
Kwas metakrzemowy 201,99 zł
Legionella sp. – liczba 163,99 zł
Liczba bakterii grupy coli 38,29 zł
Liczba Clostridium perfringens łącznie ze sporami 38,29 zł
Liczba drobnoustrojów w 30°C po 72h 38,29 zł
Liczba Escherichia coli 38,29 zł
Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich 79,99 zł
Lit 21,99 zł
Magnez 21,99 zł
Mętność 9,49 zł
Mikrobiologiczne badanie wody 198,99 zł
Naturalne wody mineralne. Badanie pełne 2 499,00 zł
Naturalne wody mineralne. Badanie wstępne 539,00 zł
Nikiel 21,99 zł
Obecność bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella w 100ml 139,99 zł
Odczyn pH 9,49 zł
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h 38,29 zł
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2oC po 48h 38,29 zł
Ogólna liczba mikroorganizmówi w 37°C po 24h 38,29 zł
Ogólny węgiel organiczny(OWO) 94,99 zł
Ortofosforany 28,19 zł
Ołów 21,99 zł
Pestycydy 199,99 zł
Temperatura 9,49 zł
Tlen rozpuszczony 28,19 zł
Twardość ogólna 57,49 zł
Oleje i tłuszcze 141,45 zł
Utlenialność z KMnO4 28,19 zł
Woda basenowa. Badanie mikrobiologiczne 269,99 zł
Woda do celów chłodnicznych 619,99 zł
Wodorowęglany 80,69 zł
Zapach 9,49 zł
Zasadowość ogólna 30,19 zł
Zawiesina ogólna 30,19 złRealizacja zlecenia

Pomocne informacje

DANE KONTAKTOWE

Ul. Chochołowska 28/213 IIp.
43-346 Bielsko-Biała

Kom. 530 986 245
Tel. 33 818 84 65


biuro@analizawody.pl

Poniedziałek-Czwartek 9.00-17.00
Piątek 7.00-15.00