Mikrobiologiczne badanie wody

Mikrobiologiczne badanie wody
Mikrobiologiczne badanie wody – kiedy i jakie badania należy wykonać

Woda w każdym gospodarstwie domowym jest standardem. Jej źródło może pochodzić zarówno z miejskich wodociągów, jak i z własnej studni. Należy jednak pamiętać, że woda to także naturalne środowisko wielu mikroorganizmów.

Dlatego też, szczególnie mając własne źródło, konieczne są okresowe bakteriologiczne badania zdatności wody do spożycia przez człowieka. W profesjonalnych laboratoriach bada się nie tylko ilość potencjalnie szkodliwych minerałów, ale też bakterii, grzybów i wirusów, które mogą być przyczyną wielu chorób. Niektóre z nich mogą jedynie powodować drobny rozstrój układu pokarmowego, ale jest też wiele mikroorganizmów, które mogą poważnie wpłynąć na funkcjonowanie organizmu, doprowadzając do jego odwodnienia, a w ekstremalnych sytuacjach – nawet do śmierci.

Jakie badania warto przeprowadzić?

Podstawą jest sprawdzenie, czy woda jest siedliskiem organizmów wskaźnikowych. W przypadku, jeśli te nie występują, nie musimy się obawiać, że w naszej wodzie jest obecna groźniejsza mikrofauna. W sytuacji, gdy mikrobiologiczne badanie wody wykaże, że organizmy wskaźnikowe występują w badanej próbce, to trzeba się liczyć z tym, że nasza woda stała się siedliskiem także niebezpieczniejszych mikroorganizmów. Wtedy też konieczna jest dezynfekcja, dzięki której woda stanie się znów zdatna do picia.

Należy pamiętać, że w różnych rodzajach wody, tj.:

 • powierzchniowych,

 • gruntowych,

 • podziemnych,

występują różne gatunki bakterii.

Jak wygląda bakteriologiczne badanie wody?

Badania te przeprowadza się nieco inaczej w przypadku każdego z wymienionych źródeł. Niemniej jednak są pewne czynniki wspólne dla badania każdego rodzaju wód. Wśród nich są m.in. badanie liczby:

 • mikroorganizmów, występujących w próbkach ogrzanych do 22 i 36 stopni Celsjusza,

 • bakterii Coli typu fekalnego i Escherichia,

 • Enterokoków kałowych,

 • występujących w wodach powierzchniowych lub mieszanych bakterii Clostridium perfringens,

 • występujących w wodzie butelkowanej, cysternach, a niekiedy także w miejskim systemie wodociągowym bakterii Pseudomonas aeruginosa,

 • występującej w ciepłej wodzie Legionelli.

Samo badanie bakteriologiczne wody przeprowadza się głównie metodą posiewu na podłożu odżywczym. Polega ono na umieszczeniu próbki na specjalnych płytkach. Następnie dodaje się do nich pożywki i umieszcza w odpowiednich warunkach termicznych:

 • 36 stopni Celsjusza na 48 godzin,

 • 22 stopni Celsjusza na 72 godziny.

Rozdziału tego dokonuje się w celu zbadania, jakie typy bakterii się namnażają. W niższej temperaturze dogodne warunki do rozmnażania mają tzw. bakterie psychrofilne, inaczej psychrofile. W wyższej natomiast mezofile, których występowanie może świadczyć o obecności fekaliów w wodzie.

W niższej temperaturze rozmnażają się przede wszystkim bakterie wodne, które nie są chorobotwórcze. Jednak wytwarzają lipopolisacharydy ściany komórkowej, które mogą być szkodliwe dla ludzkiego organizmu.

W temperaturze 36 stopni zaś rozmnażają się bakterie, które same w sobie mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia. Jeśli występują w dużej ilości w danej próbce, wówczas może się okazać konieczna dezynfekcja wody.

Badania bakteriologiczne wody pod kątem występowania coli

Inaczej prowadzi się badania, jeśli występuje podejrzenie o obecności bakterii z grupy coli. Najczęściej wykorzystuje się tzw. metodę membranową, która w podstawie wygląda podobnie, jednak w dalszej części stosuje się filtrację na sterylnej membranie. Używa się również innych agarów, a także stosuje się barwniki, reagujące na ich obecność. Inkubacja zaś wynosi od 24 do 72 godzin. Jeśli w ciągu badania mikrobiologicznego w 100 ml wody pojawi się choćby jedna komórka bakterii z tej grupy – konieczne jest jej oczyszczenie.

W jaki sposób pobrać próbkę?

Próbkę wody przeznaczonej do badania należy pobrać do sterylnego słoiczka, najlepiej pochodzącego z laboratorium lub też stacji sanitarno-epidemiologicznej. Przy jej pobieraniu zaś należy uważać, aby nie zanieczyścić próbki innymi bakteriami, gdyż najzwyczajniej wtedy wyniki mogą być mało wiarygodne. Transport może się odbywać w temperaturze otoczenia, jednak należy pamiętać, by nie wystawiać wody na ogrzanie lub promienie słoneczne.

Jeśli sami nie jesteśmy pewni, jak pobrać taką próbkę, można sięgnąć po pomoc laboratorium, do którego chcemy oddać wodę do badania mikrobiologicznego. Pracownik takiej placówki przyjedzie i sam pobierze próbkę w odpowiedni sposób.

Czy bakterie mogą występować w sieci wodociągowej?

Choć Istnieje szereg obwarowań prawnych co do zdatności wody do picia (dotyczące m.in. obecności bakterii, jak i określonych pierwiastków), a miejskie ośrodki mają obowiązek ją uzdatnić do stanu używalności w gospodarstwach domowych, to zdarzają się przypadki, w których szkodliwe bakterie mogą pojawić się w sieci wodociągowej.

Zazwyczaj do eliminacji niebezpiecznej mikroflory stosuje się chlor lub ozon, dzięki czemu woda jest chroniona na każdym odcinku sieci wodociągowej. Jednak chcąc mieć stuprocentową pewność, że jest oczyszczona z niebezpiecznych mikroorganizmów, warto zastosować domowe elementy filtrujące, jak membrany osmotyczne.

Co zrobić w przypadku skażenia wody w studni?

W przeciwieństwie do sieci wodociągowej studnie są częściej zanieczyszczone mikroorganizmami. Dlatego też trzeba wykonywać badania, a w przypadku skażenia – stosować chlorowanie. Wykonuje się je również tuż po wykopaniu studni. Zarówno kontrole, jak i odkażanie powinno się robić okresowo.

Kiedy zachodzi podejrzenie zanieczyszczenia wody, warto sięgnąć przede wszystkim po pomoc profesjonalistów. Zapraszamy!

Zachęcamy do zapoznania z naszą ofertą badań mikrobiologicznych.

Mikrobiologiczne badanie wody
Średnia ocena: 5 (100%) Na podstawie: 7  ocenRealizacja zlecenia

Pomocne informacje

DANE KONTAKTOWE

Ul. Chochołowska 28/213 IIp.
43-346 Bielsko-Biała

Kom. 530 986 245
Tel. 33 818 84 65


biuro@analizawody.pl

Poniedziałek-Czwartek 9.00-17.00
Piątek 7.00-15.00
Bezpieczne płatności