LISTA BADAŃ

Zestawy

na stronę
Pokazuje 25 - 29 z 29 elementów
 • 329

  skład zestawu wchodzą następujące badania: - mętność,- barwa,- zapach,- smak,- przewodność elektrolityczna właściwa (PEW),- ph,- glin, - żelazo,- Liczba bakterii grupy coli,- Liczba Escherichia coli,- Liczba mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h, - Enterokoki kałowe. 

  Cena: 329,00 zł
 • 1759

  W skład zestawu badania wchodzą wszystkie parametry wyszczególnione w Załączniku nr 2 B. Parametry grupy B Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sparwie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz. 2294). 

  Cena: 1 759,00 zł
 • 369

  W skład zestawu wchodzą następujące badania:- mętność,- barwa,- zapach,- smak,- przewodność elektrolityczna właściwa (PEW),- ph,- glin, - żelazo,- azotyny, - jon amonowy, - Liczba bakterii grupy coli,- Liczba Escherichia coli,- Liczba mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h, - Enterokoki kałowe.

  Cena: 369,00 zł
 • 619.99

  W skład zestawu wchodzą następujące badania:- Temperatura- Odczyn pH- Twardość całkowita- Twardość węglanowa- Chlorki- Siarczany- Żelazo- Mangan- Substancje ropopochodne (indeks oleju mineralnego)- Dwutlenek węgla agresywny- Struktura i organizmy żywe

  Cena: 619,99 zł
 • 899

  W skład zestawu wchodzą następujące badania:- Ogólna liczba mikroorganizmów 72h 22st- Ogólna liczba mikroorganizmów 24h 36st- Liczba bakterii grupy coli- Liczba Escherichia coli- Enterokoki kałowe- Pseudomonas aeruginosa- Antymon- Arsen- Bar- Bor- Kadm- Chrom- Miedź- Cyjanki- Fluorki- Ołów- Mangan- Rtęć- Nikiel- Azotany- Selen- Smak

  Cena: 899,00 zł
Pokazuje 25 - 29 z 29 elementów