BADANIE:

ID155: Badanie wstępne naturalnych wód mineralnych / źródlanych / stołowych

Naturalne wody mineralne. Badanie wstępne

Cena: 679,00 zł

Przewidywany czas realizacji zamówienia:

Data dostawy pojemników do Klienta
(Możesz zaznaczyć kiedy chcesz otrzymać zestaw do poboru)

Data odbioru próbek od Klienta
(Odbieramy próbki od poniedziałku do czwartku)

Wynik

Zaznacz jeżeli potrzebujesz pomocy Próbobiorcy. Standardowy termin wizyty to 7 dni. Możesz podać inny sugerowany, późniejszy termin wizyty. Ostateczny termin zostanie uzgodniony telefonicznie.
Kontynuuj zakupy

Opis badania

Zakres badań obejmuje następujące parametry:
- Zapach,
- Smak,
- Przewodność elektryczna właściwa (PEW),
- Temperatura,
- Azotyny,
- Azotany,
- Jon amonowy,
- ChZT,
- Sód,
- Wapń,
- Magnez,
- Żelazo ogólne,
- Mangan,
- Chlorki,
- Wodorowęglany,
- Siarczany,
- Liczba bakterii grupy coli,
- Escherichia coli,
- Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h,
- Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48h.

Powyższy zakres badań został stworzony w oparciu o obecnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych.

UWAGA! Jeżeli w trakcie analiz w badanej próbce wody zostaną wykryte mikrobiologiczne przekroczenia wartości dopuszczalnych, badanie smaku nie zostanie przeprowadzone. Kwota badania nie ulega zmianie.