nieaktualne

Analizawody.pl

ul. Słowackiego 28

43-502 Czechowice-Dziedzice

www.analizawody.pl

Forumularz zamówienia badań
Dane Zlecającego
Dane do faktury
Rodzaj sprzedaży Faktura VAT Faktura na osobę fizyczną Paragon
Dane do korespondencji
Dane miejsca poboru
Pochodzenie próbki wody/ścieku
1.Studnia głębinowa
2.Studnia kopana
3.Sieć wodociągowa
4.Zbiornik wodny
5.Ciek wodny
6.Przydomowa oczyszczalnia ścieków
7.Inne
Systemy uzdatniania
Stacja uzdatniania wody
TakNie
Fitr narurowe
TakNie
Zakres badań
Mikrobiologia: Fizykochemia:
Liczba próbek
Rodzaj próbki
Woda surowa
(przed systemem uzdatniania wody)
Woda uzdatniona
(za systemem uzdatniania wody)
Ściek surowy Ściek oczyszczony
Woda powierzchniowa Ściek przemysłowy
Rodzaj poboru próbki
Pobór chwilowy (jednorazowy) Pobór średniodobowy (dot.ścieków)
Pobór uśredniony (dot. ścieków)
Sposób poboru
Zestaw do poboru samodzielnego Pobór przez próbkobiorcę
Dane kontaktowe
Wysyłka pocztą (dotyczy klientów firmowych/ instytucjonalnych.
Tak Nie
Akceptuje ogólne i szczegółowe warunki zawarte w korespondencji mailowej oraz regulaminach na stronie internetowej.
TakNie
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem terminu odstąpienia od umowy
TakNie

Realizacja zlecenia

Pomocne informacje

DANE KONTAKTOWE

Ul. Słowackiego 28/1p
43-502 Czechowice-Dziedzice

Kom. 530 986 245
Tel. 33 818 84 65


biuro@analizawody.pl

Poniedziałek-Czwartek 9.00-17.00
Piątek 7.00-15.00