Badanie jakości wody

Nasze laboratorium skupia się na prowadzeniu profesjonalnych badań jakości wody. Wykonujemy szereg zadań, dzięki którym jesteśmy w stanie określić, czy próbka wody, którą Państwo nam dostarczyliście, wskazuje na to, że jest ona zdatna do użytkowania i spożycia, czy też nie.

Jak przygotować próbkę do badania

Na każdym etapie, niezależnie, czy to do badań mikrobiologicznych, czy fizykochemicznych, należy dbać o sterylność próbki, stąd też należy korzystać z odpowiednich pojemników, rękawiczek i środków dezynfekujących. Dokładną instrukcję, jak należy pobrać i zabezpieczyć próbkę znajdziecie Państwo na naszej stronie.

Przede wszystkim próbka musi być odpowiednio opisana – adres i miejsce poboru, w przypadku mikrobiologicznego badania, powinna być zamknięta w termopaczce z wkładami chłodzącymi. Przygotowany pakunek wręczamy kurierowi z odpowiednim listem przewozowym. Ten zaś dowiezie próbkę do badania jakości wody bezpośrednio do laboratorium Analizy Wody.

Co badamy?

Sprawdzamy wodę pod kątem fizykochemicznym, czyli czy w danej próbce:

  • występują określone związki chemiczne (w tym metali i innych minerałów – dla każdego pierwiastka są osobne wskaźniki wyniki),

  • odczyn Ph jest prawidłowy (powinien wynosić od 6,5 do 9,5),

  • mętność, barwa i zapach są akceptowalne i mieszczą się w wyznaczonych normach (odpowiednio dla dwóch pierwszych parametrów – 1 NTU, nieprzekraczająca 15 mg Pt/l),

a także mikrobiologicznym, sprawdzając, czy woda jest zanieczyszczona:

  • bakteriami, także fekalnymi (przyjmuje się, że na 100 ml nie powinno być żadnej komórki bakterii grupy coli, a ogólna liczba mikroorganizmów nie powinna przekraczać 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej i 200 jtk/1 ml w kranie odbiorcy),

  • wirusami,

  • grzybami.

W tym przypadku stosujemy specjalne agary spożywcze i inkubację, na których podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić obecność różnych mikroorganizmów, które mogą również współwystępować z groźniejszymi bakteriami i wirusami.

Przyjmujemy do badania jakości wodę basenową, ze studni, a także z sieci wodociągowej.

Badanie jakości wody
Średnia ocena: 5 (100%) Na podstawie: 9  ocen