BADANIE:

ID129: Woda ze studni głębinowej lub kopanej / sieci wodociągowej. Monitoring przeglądowy

Monitoring przeglądowy, woda do spożycia, woda uzdatniona

Cena: 1 700,00 zł

Przewidywany czas realizacji zamówienia:

Data dostawy pojemników do Klienta
(Możesz zaznaczyć kiedy chcesz otrzymać zestaw do poboru)

Data odbioru próbek od Klienta
(Odbieramy próbki od poniedziałku do czwartku)

Wynik

Zaznacz jeżeli potrzebujesz pomocy Próbobiorcy. Standardowy termin wizyty to 7 dni. Możesz podać inny sugerowany, późniejszy termin wizyty. Ostateczny termin zostanie uzgodniony telefonicznie.
Kontynuuj zakupy

Opis badania

W skład zestawu wchodzą następujące badania:

-Mętność

-Barwa

-Zapach

-Smak*

-Odczyn pH

-Przewodność elektrolityczna właściwa(PEW),

-Jon amonowy,

-Azotany,

-Azotyny,

-Chlor wolny,

-Twardość ogólna,

-Chlorki,

-Siarczany,

-Fluorki,

-Żelazo,

-Mangan,

-Glin,

-Miedź,

-Ołów,

-Kadm,

-Nikiel,

-Selen,

-Bor,

-Sód,

-Potas,

-Chrom,

-Utlenialność z KMnO4,

-Ogólna liczba mikroorganizmów 22±2oC po 72h,

-Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2oC po 48h,

-Liczba bakterii grupy coli,

-Liczba Escherichia coli,

-Enterokoki kałowe,

-Clostridium perfingers (łącznie ze sporami),

-Antymon,

-Arsen,

-Benzen,

-Benzo(a)piren,

-Suma Wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA),

-Cyjanki,

-1,2 – Dichloroetan,

-Suma Trichlorometanów (THM),

-Ogólny węgiel organiczny (OWO)

* Oznaczenie smaku możliwe jest tylko wtedy, gdy parametry mikrobiologiczene są w normie.