Pojedyncze

na stronę
Pokazuje 73 - 80 z 80 elementów
 • Cena: 107,63 zł

  Indeks oleju mineralnego. Z uwagi na coraz większą ilość węglowodorów ropopochodnych w środowisku przyrodniczym konieczne jest monitorowanie ich obecności w wodach, glebach i ściekach.

  Cena: 107,63 zł
 • Cena: 10,20 zł

  Zapach należy do bardzo ważnych wskaźników jakości używanej do spożycia, potrzeb gospodarczych i przemysłu spożywczego. Zapach może być wywołany obecnością lotnych związków organicznych, gazów, produktów rozkładu substancji organicznych, ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych.

  Cena: 10,20 zł
 • Cena: 40,90 zł

  Zasadowość ogólna jest to zdolność wody do zobojętniania kwasów. Wywołana jest ona obecnością w wodzie wodorowęglanów i węglanów, głównie metali alkalicznych wapnia i magnezu oraz wodorotlenków, w przypadku wód o pH powyżej 8,3.

  Cena: 40,90 zł
 • Cena: 53,81 zł

  Zawartość azotu amonowego

  Cena: 53,81 zł
 • Cena: 75,34 zł

  Zawartość azotu ogólnego

  Cena: 75,34 zł
 • Cena: 32,29 zł

  W ściekach występują zawiesiny o rożnym stopniu rozproszenia. Skład chemiczny zawiesin zależy od rodzaju ścieków, systemu kanalizacyjnego itp. W ściekach miejskich cząstki zawiesin łatwo opadających stanowią 60-65% ogólnej ilości zawiesin.

  Cena: 32,29 zł
 • Cena: 32,29 zł

  Zawiesina łatwoopadająca

  Cena: 32,29 zł
 • Cena: 33,99 zł

  Związki żelaza często występują w ściekach przemysłowych oraz w wodach kopalnianych. Mogą one także pochodzić z korozji rur i zbiorników żelaznych. Przy dużej zawartości żelaza powstają osady wodorotlenku żelaza(III). 

  Cena: 33,99 zł
Pokazuje 73 - 80 z 80 elementów