Pojedyncze

na stronę
Pokazuje 61 - 72 z 79 elementów
 • 129.99

  Tetrachloroeten (Tetrachloroetylen)- organiczny związek chemiczny, pochodna etenu całkowicie podstawiona chlorem (perchloroeten).

  Cena: 129,99 zł
 • 129.99

  Tetrachlorometan- organiczny związek chemiczny z grupy halogenoalkanów, w pełni chlorowana pochodna metanu.

  Cena: 129,99 zł
 • 30.99

  Tlen zawarty w ściekach pochodzi z wód, z których powstały ścieki, przy ich stykaniu się z powietrzem atmosferycznym oraz przy napowietrzeniu w procesie oczyszczania. Ilość tlenu w ściekach zależy w dużym stopniu od ich świeżości.

  Cena: 30,99 zł
 • 129.99

  Trichlorobenzen - suma izomerów pochodnych benzenu.

  Cena: 129,99 zł
 • 129.99

  Trichloroeten (Trichloroetylen)- związek organiczny, chlorowcopochodna etenu (etylenu).

  Cena: 129,99 zł
 • 129.99

  Trichlorometan CHCl3 (Chloroform) to organiczny związek chemiczny z grupy halogenoalkanów, chlorowa pochodna metanu. Chloroform posiada właściwości drażniące na skórę i oczy. Działa szkodliwie przy wchłanianiu przez drogi oddechowe i po połknięciu.

  Cena: 129,99 zł
 • 54.99

  Twardość ogólna- cecha, będąca funkcją stężenia kationów wapnia i magnezu oraz opcjonalnie żelaza(II) i manganu(II).

  Cena: 54,99 zł
 • 24.99

  Tytan (Ti) to pierwiastek chemiczny należący do grupy metali przejściowych w układzie okresowym.

  Cena: 24,99 zł
 • 345

  TŁUSZCZE – są to pozostałości oleju lub tłuszczu, które wraz z wodą i nieczystościami są spuszczane do rur. Wprowadzenie tłuszczu do systemów kanalizacyjnych powoduje szereg problemów eksploatacyjnych oraz wpływa negatywnie na pracę oczyszczalni ścieków. Tłuszcze wytwarzane są głównie w gospodarstwach domowych oraz w gastronomii.

  Cena: 345,00 zł
 • 24.99

  Wanad (V) jest to pierwiastech chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym. Występują przypadki przemysłowego i środowiskowego zatrucia wanadem (uszkodzenie nerek, podrażnienie błon śluzowych układu oddechowego i pokarmowego).

  Cena: 24,99 zł
 • 34.99

  Jony wapnia decydują o twardości wody, a więc jednocześnie o jej przydatności do celów przemysłowych. Związki wapnia mogą pochodzić również  z zanieczyszczeń w formie opadów lub ścieków przemysłowych(fabryki sody, garbarnie, celulozownie siarczynowe).

  Cena: 34,99 zł
 • 109.99

  Indeks oleju mineralnego. Z uwagi na coraz większą ilość węglowodorów ropopochodnych w środowisku przyrodniczym konieczne jest monitorowanie ich obecności w wodach, glebach i ściekach.

  Cena: 109,99 zł
Pokazuje 61 - 72 z 79 elementów

Realizacja zlecenia

Pomocne informacje

DANE KONTAKTOWE

Ul. Chochołowska 28/213 IIp.
43-346 Bielsko-Biała

Kom. 530 986 245
Tel. 33 818 84 65


biuro@analizawody.pl

Poniedziałek-Czwartek 9.00-17.00
Piątek 7.00-15.00