Pojedyncze

na stronę
Pokazuje 37 - 48 z 79 elementów
 • 34.99

  Nikiel w ściekach miejskich występuje na ogół rzadko. Dostaje się do nich ze ściekami przemysłu metalurgicznego, szczególnie z galwanizerni. 

  Cena: 34,99 zł
 • 151.99

  Obecność Salmonella sp. oraz obecność specyficznego DNA Salmonella sp.- rodzaj bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, grupujący Gram-ujemne względnie beztlenowych.

  Cena: 151,99 zł
 • 10.99

  Parametr pH charakteryzuje odczyn roztworu. 

  Cena: 10,99 zł
 • 30.99

  Ortofosforany- źródłem fosforanów są przedostające się z gleby stosowane w rolnictwie nawozy fosforowe, ścieki bytowo-gospodarcze i przemysłowe, osady denne, produkty rozkładu substancji organicznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

  Cena: 30,99 zł
 • 34.99

  Ołów występuje w ściekach przemysłowych np. z kopalni rud ołowiu, zakładów ich wzbogacania, hut metali kolorowych, fabryk akumulatorów, farb mineralnych, materiałów wybuchowych, zakładów poligraficznych przemysłu gumowego, naftowego itp. Ołów może znajdować się w ściekach wskutek korozji rur ołowianych i ługowania związków ołowiu ze zbiorników pokrytych...

  Cena: 34,99 zł
 • 539

  PCT (polichlorowane trifenyle)- ogólna nazwa organicznych związków chemicznych, pochodnych bifenylu, w którym część atomów wodoru zastąpiono atomami chloru.

  Cena: 539,00 zł
 • 269.99

  Pentachlorofenol (PCP) C6HCl5O to substancja bardzo toksyczna, drażniąca, powoduje zaburzenia metabolizmu, zmiany w układzie krążenia, wątrobie i nerkach.

  Cena: 269,99 zł
 • 452.99

  Polichlorowane bifenyle (PCBs) to ogólna nazwa orgnicznych związków chemicznych,  pochodnych bifenylu, w którym część atomów wodoru zastąpiono atomami chloru. Polichlorowane bifenyle stosowane są głównie w przemyśle elektrotechnicznym jako płyny dielektryczne w transformatorach i materiały izolacyjne w kondensatorach dużej mocy i inne.Odkryto ich silne...

  Cena: 452,99 zł
 • 24.99

  Potas występuje w ściekach na ogół w niewielkich ilościach. Oznaczanie zawartości potasu w ściekach ma istotne znaczenie przy określaniu wartości nawozowanych ścieków, w przypadku wykorzystywania ich do celów rolniczych. 

  Cena: 24,99 zł
 • 43.99

  Związki rtęci występują w niektórych ściekach przemysłowych z zakładów, w których rtęć stosowana jest w procesach technologicznych oraz z produkcji chloru. Związki rtęci wywierają ujemny wpływ na pracę oczyszczalni biologicznych ze względu na hamowanie procesów biochemicznych.

  Cena: 43,99 zł
 • 30.99

  Zawartość siarczanów w ściekach bytowych w zasadzie odpowiada ich zawartości w wodzie wodociągowej. Niektóre ścieki przemysłowe charakteryzują się znacznie zwiększoną zawartością siarczanów. 

  Cena: 30,99 zł
 • 43.99

  Siarczki mogą powstawać na skutek redukcji siarczanów(VI) przez bakterie siarkowe. Podwyższone stężenie siarczków w wodach jest wynikiem działalności przemysłowej, a także niekontrolowanego tworzenia się tych związków w wodach o dużej zawartości prekursorów - siarczanów i materii organicznej.

  Cena: 43,99 zł
Pokazuje 37 - 48 z 79 elementów

Realizacja zlecenia

Pomocne informacje

DANE KONTAKTOWE

Ul. Chochołowska 28/213 IIp.
43-346 Bielsko-Biała

Kom. 530 986 245
Tel. 33 818 84 65


biuro@analizawody.pl

Poniedziałek-Czwartek 9.00-17.00
Piątek 7.00-15.00