Pojedyncze

na stronę
Pokazuje 13 - 24 z 79 elementów
 • 30.99

  Azotany pojawiają się w wodach podziemnych w rezultacie procesów mineralizacji materii organicznej i procesów nitryfikacji oraz z niektórych łatwo rozpuszczalnych minerałów, a także na skutek intensywnego nawożenia oraz zanieczyszczenia odciekami z szamba.

  Cena: 30,99 zł
 • 24.99

  Związki baru względnie obficie występują w przyrodzie. Pomimo to w wodach naturalnych bar znajduje się jedynie w ilościach śladowych. Dlatego też stwierdzenie większej ilości baru w wodzie wskazuje na zanieczyszczenie ujęcia wody przez ścieki przemysłowe.

  Cena: 24,99 zł
 • 14.99

  Barwa jest to cecha optyczna. Wyrażona jest w mg Pt/l.  Podwyższoną barwę powodują najczęściej związki manganu i żelaza oraz substancje humusowe.

  Cena: 14,99 zł
 • 24.99

  Beryl i jego związki uważane są za nadzwyczaj toksyczne i zdolne do spowodowania śmierci ludzi przy odpowiednio wysokim stężeniu. Przedostanie się berylu do wód naturalnych może być wynikiem ich zanieczyszczenia przez zakłady energetyki węglowej.

  Cena: 24,99 zł
 • 34.99

  Usuwanie boru ze ścieków przemysłowych do wymaganych przepisami stężeń jest konieczne ze względu na to, że odprowadzane ścieki mogą stanowić źródło zanieczyszczania wód przeznaczonych do picia oraz wód stosowanych do nawadniania upraw, w których stężenie boru jest limitowane ze względów zdrowotnych. 

  Cena: 34,99 zł
 • 54.99

  Parametr używany w inżynierii środowiska odpowiadający zużyciu tlenu do utlenienia w warunkach aerobowych (tlenowych) związków organicznych zawartych w ściekach (albo w wodzie) przy udziale mikroorganizmów. 

  Cena: 54,99 zł
 • 30.99

  Chlorki(jony chlorkowe)występujące w ściekach miejskich pochodzą z rożnych źródeł: z wód naturalnych, w których znajdować się mogą w bardzo różnych ilościach, z pożywienia-przy czym prawie cala ilość chlorków wprowadzona do organizmu usuwana jest wraz z wydalinami, z wielu ścieków przemysłowych, z regeneracji kationitów oraz częściej stosowanych do...

  Cena: 30,99 zł
 • 34.99

  Nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków kwasowych, w którym chrom występuje na VI stopniu utlenienia. Środowisko wodne stwarza doskonałe warunki dla redukcji związków chromu(VI).

  Cena: 34,99 zł
 • 34.99

  Chrom dostaje się do ścieków miejskich ze ściekami przemysłowymi, pochodzącymi głownie z galwanizerni, zakładów przemysłu lotniczego, chemicznego, samochodowego, itp. 

  Cena: 34,99 zł
 • 64.99

  Parametr używany podobnie jak BZT do oceny stanu wody lub ścieków, interpretowany jako ilość tlenu potrzebna do utlenienia zawartych związków organicznych i nieorganicznych. Utlenianie odbywa się za pomocą silnych związków utleniających takich jak dwuchromian potasu. 

  Cena: 64,99 zł
 • 24.99

  Cynk występujący w ściekach miejskich może pochodzić z różnych ścieków przemysłowych, jak np.  z zakładów wzbogacania rudy, wytwórni farb nieorganicznych, zakładów galwanizerskich itp. Ponadto wody wodociągowe mogą zawierać kilka mg/dm3 cynku. 

  Cena: 24,99 zł
 • 61.99

  Jest to suma fosforanów zawartych w ściekach. Fosforany w ściekach miejskich mogą pochodzić z wydalin ludzkich z rozkładu związków organicznych oraz ze ścieków przemysłowych, np. fabryk syntetycznych środków piorących, nawozów sztucznych, zapałek i innych.

  Cena: 61,99 zł
Pokazuje 13 - 24 z 79 elementów

Realizacja zlecenia

Pomocne informacje

DANE KONTAKTOWE

Ul. Chochołowska 28/213 IIp.
43-346 Bielsko-Biała

Kom. 530 986 245
Tel. 33 818 84 65


biuro@analizawody.pl

Poniedziałek-Czwartek 9.00-17.00
Piątek 7.00-15.00