Pojedyncze

na stronę
Pokazuje 25 - 36 z 79 elementów
 • 24.99

  Glin w ściekach może pochodzić z wody wodociągowej niewłaściwie uzdalnianej w wyniku koagulacji siarczanu glinu, z osadów pokoagulacyjnych, czasami niezgodnie z obowiązującymi przepisami odprowadzanych do kanalizacji i z niektórych ścieków przemysłowych. Ponadto niewielkie ilości glinu znajdować się będą w ściekach, gdyż wody naturalne zawsze zawierają...

  Cena: 24,99 zł
 • 366

  HCH (suma izomerów alfa, beta, gamma i delta)+pestycydy

  Cena: 366,00 zł
 • 129.99

  Heksachlorobutadien zwiąek ten należy do chemikaliów przemysłowych.

  Cena: 129,99 zł
 • 71.99

  Fenole lotne. W ściekach miejskich obecność fenoli jest na ogół niewielka, natomiast duże ilości występują w różnych ściekach przemysłowych, szczególnie z koksowni, gazowni, fabryk mas plastycznych, włókien syntetycznych, farmaceutycznych itp. 

  Cena: 71,99 zł
 • 30.99

  Wyraża się w jednostkach mg O2/dm3, z tego względu, iż podczas badania określa się ile tlenu, zanieczyszczenia w ściekach, pobrały (do swojego utlenienia) z nadmanganianu potasu, który został użyty do oznaczenia. 

  Cena: 30,99 zł
 • 34.99

  Źródłem kadmu w ściekach miejskich są ścieki przemysłowe. Ostatnio kadm znajduje coraz szersze zastosowanie w przemyśle oraz między innymi, w reaktorach atomowych, gdzie służy do pochłaniania neutronów. 

  Cena: 34,99 zł
 • 24.99

   Kobalt w ściekach komunalnych może pochodzić ze ścieków przemysłowych. Szczególne znaczenie ma oznaczenie kobaltu w ściekach, gdy osady ściekowe wykorzystywane są do produkcji witaminy B12. 

  Cena: 24,99 zł
 • 151.99

  Liczba Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.

  Cena: 151,99 zł
 • 24.99

  Magnez jest jednym z najpospolitszych pierwiastków, występuje w skorupie ziemskiej, a w związku z tym również w dużej ilości w wodzie i ściekach. Jony wapnia decydują o twardości wody, a więc jednocześnie o jej przydatności do celów przemysłowych. 

  Cena: 24,99 zł
 • 34.99

  Mangan występuje w ściekach miejskich na ogół w niewielkich ilościach i pochodzi głównie ze ścieków przemysłu metalurgicznego, elektrotechnicznego i chemicznego. 

  Cena: 34,99 zł
 • 15.99

  Mętność jest odwrotnością przezroczystości. Wyrażana jest w NTU (dawniej w mg Si/l). Mętność może być spowodowana obecnością gliny, iłów, związków żelaza, manganu, substancji humusowych, planktonu, mikroorganizmów – cząstek mineralnych i organicznych, zawieszonych i koloidalnych.

  Cena: 15,99 zł
 • 34.99

  Miedź może dostać się do ścieków miejskich ze ściekami przemysłowymi pochodzącymi np. z zakładów przeróbki rudy miedzi i jej wzbogacenia, z galwanizerni, zakładów przemysłu barwników, włókien sztucznych, impregnacji tkanin technicznych itd.

  Cena: 34,99 zł
Pokazuje 25 - 36 z 79 elementów

Realizacja zlecenia

Pomocne informacje

DANE KONTAKTOWE

Ul. Chochołowska 28/213 IIp.
43-346 Bielsko-Biała

Kom. 530 986 245
Tel. 33 818 84 65


biuro@analizawody.pl

Poniedziałek-Czwartek 9.00-17.00
Piątek 7.00-15.00