BADANIE:

ID127: Woda ze studni głębinowej lub kopanej / sieci wodociągowej. Monitoring kontrolny podstawowy.

Studnia głębinowa lub kopana. Monitoring kontrolny wymagany. Badanie pełne podstawowe.

Cena: 289,90 zł

Przewidywany czas realizacji zamówienia:

Data dostawy pojemników do Klienta
(Możesz zaznaczyć kiedy chcesz otrzymać zestaw do poboru)

Data odbioru próbek od Klienta
(Odbieramy próbki od poniedziałku do czwartku)

Wynik

Zaznacz jeżeli potrzebujesz pomocy Próbobiorcy. Standardowy termin wizyty to 7 dni. Możesz podać inny sugerowany, późniejszy termin wizyty. Ostateczny termin zostanie uzgodniony telefonicznie.
Kontynuuj zakupy

Opis badania

W skład zestawu wchodzą następujące badania:


- mętność,
- barwa,
- zapach,
- smak,
- przewodność elektrolityczna właściwa (PEW),
- ph,
- Liczba bakterii grupy coli,
- Liczba Escherichia coli,
- Liczba mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h,
- Enterokoki kałowe.


Zakres badań został stworzony na podstawie obecnie obowiącujących przepisów prawnych w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

UWAGA! Jeżeli w trakcie analiz w badanej próbce wody zostaną wykryte mikrobiologiczne przekroczenia wartości dopuszczalnych, badanie smaku nie zostanie przeprowadzone. Kwota badania nie ulega zmianie. 

Jeżeli analizy wody przeprowadzane są na potrzeby Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej lub Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej zalecamy pobór przez przeszkolonego próbobiorcę laboratorium. Tylko taki pobór będzie akredytowany. W przypadku samodzielnego poboru, akredytowane będą wyłącznie analizy. Wynik analizy parametru "liczba mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72h" z opcją poboru samodzielnego może być obarczony błędem, ponieważ próbka do badania musi trafić do laboratorium w ciągu 12 godzin.Paczka kurierska dostarczana jest wciągu 24 h.