Pojedyncze

na stronę
Pokazuje 61 - 72 z 137 elementów
 • 40.9

  Są częścią ludzkiej i zwierzęcej flory jelitowej. Produkują szereg toksyn (głównie enterotoksyn) i enzymów, są bardzo odporne na warunki środowiska oraz dezynfekcję. Działanie enterotoksyn powoduje zwiększenie śluzu w jelicie czczym i krętnicy, następuje utrata płynów i elektrolitów w postaci silnej biegunki.

  Cena: 40,90 zł
 • 40.9

  Jest to wskaźnik ogólnej liczby drobnoustrojów hodowanych w temperaturze 30 st C przez 72 godziny.

  Cena: 40,90 zł
 • 39.99

  Inaczej Pałeczka okrężnicy. Znajduje się w dużych ilościach w odchodach ludzkich i zwierzęcych, ściekach surowych i oczyszczonych. Występuje, także w wodach naturalnych i glebach niedawno zanieczyszczonych. 

  Cena: 39,99 zł
 • 81.8

  Bakteriami typowo koagulazo-dodatnimi (wytwarzającymi enzym koagulazę) są szczepy należące do Staphylococus aureus (gronkowiec złocisty). Ich obecność w wodzie i ściekach jest niebezpieczna dla człowieka. Gronkowce są bardzo częstym źródłem ciężkich zakażeń, m.in. choroby skóry, układu oddechowego, przewodu pokarmowego, posocznice.

  Cena: 81,80 zł
 • 23.68

  Śladowe ilości litu są obecne we wszystkich organizmach. Pierwiastek ten nie ma wyraźnej biologicznej funkcji. Stąd zwierzęta oraz rośliny mogą żyć bez niego utrzymując mimo to dobry stan zdrowia fizycznego. Jednak pobocznych funkcji litu w organizmach nie wykluczono.

  Cena: 23,68 zł
 • 23.69

  Magnez jest jednym z najpospolitszych pierwiastków, występuje w skorupie ziemskiej, a w związku z tym również w dużej ilości w wodzie.

  Cena: 23,69 zł
 • 33.99

  Mangan występuje w wodach naturalnych zwykle obok większych ilości żelaza. Pochodzi z resztek roślinnych, z gleby oraz z zanieczyszczeń, głównie przemysłowych. Znaczenie higieniczne manganu w wodzie jest prawie takie samo jak żelaza. 

  Cena: 33,99 zł
 • 14.99

  Mętność jest odwrotnością przezroczystości. Wyrażana jest w NTU. Mętność ma znaczenie, dla jakości wody nie tylko pod względem estetycznym, ale również wiąże się z czystością mikrobiologiczną. Woda do picia nie może mieć mętności powyżej 1 NTU

  Cena: 14,99 zł
 • 40.9

  Miano coli (miano pałeczki okrężnicy) to najmniejsza objętość wody (w cm³), z której w hodowli powstanie przynajmniej jedna kolonia np. Escherichia coli. Określanie miana coli to podstawowa metoda oceny mającej na celu stwierdzenie czy woda miała kontakt z odchodami.

  Cena: 40,90 zł
 • 33.99

  W wodach powierzchniowych większe ilości miedzi mogą pochodzić z zanieczyszczania ściekami przemysłu metalurgicznego lub maszynowego. Miedź może przenikać do wody również z przewodów(rur)i innych urządzeń wykonanych z miedzi, mosiądzu lub brązu, z którymi styka się woda o właściwościach korozyjnych, zwłaszcza w podwyższonej temperaturze. 

  Cena: 33,99 zł
 • 2699

  Mikroplastik to drobiny tworzyw sztucznych pochodzące z rozpadu plastiku, które mogą płynąć w wodzie z kranu. Źródeł zanieczyszczenia mikroplastikiem jest wiele, m.in. syntetyczne włókna ubrań z polaru, akrylu, poliestru, pył z opon spływający do kanałów i dalej do zbiorników wodnych, farby używane do malowania domów, statków.

  Cena: 2 699,00 zł
 • 33.99

  Nikiel może występować w wodzie w postaci rozpuszczonej, jako dwuwartościowy kation lub jony kompleksowe. Do wód powierzchniowych dostarczany jest ze ściekami.

  Cena: 33,99 zł
Pokazuje 61 - 72 z 137 elementów

Realizacja zlecenia

Pomocne informacje

DANE KONTAKTOWE

Ul. Słowackiego 28/1p
43-502 Czechowice-Dziedzice

Kom. 530 986 245
Tel. 33 818 84 65


biuro@analizawody.pl

Poniedziałek-Czwartek 9.00-17.00
Piątek 7.00-15.00